Äripäev • 30. oktoober 2018 kell 12:18

Riigikohus tühistas Aidu tuulepargi trahvid

Hiljuti lasid Sõnajalad Aidusse ladustada ka tulevaste tuulikute tiivikulabad  Foto: Eleon AS

Vendade Sõnajalgade ja riigi vaidlused Aidu tuulepargis toimuva üle ei lõpe nii pea: riigikohus käskis ebaseadusliku ehitustegevuse eest trahviga lõppenud otsused halduskohtul uuesti üle vaadata.

Üks Aidu tuulepargi vaidlustest käibki selle üle, kas sinna killustiku vedamine kvalifitseerub ehitusmaterjalide ladustamise või tuulikutele aluspatjade ehitamisena. Kuna ehituslubade vaidlustamise tõttu on ehitustegevus keelatud, siis tegi halduskohus Aidu tuuleparki ehitavatele Sõnajalgadele aprillis ka trahvi.

Riigikohus otsustas, et seda, kas killustikukuhi on ehituse osa või ladustamine, fotode põhjal kindlaks ei tee nagu on seda teinud madalamad kohtuasted, vaid vajadusel tuleb kaasata ekspert. Seetõttu tühistati trahviotsused ja saadeti asi arutamiseks halduskohtusse tagasi.

Aidu tuulepargi PR-firma teatas, et riigikohtu kolleegiumi hinnangul on madalama astme kohtud teinud tõendite hindamisel olulise menetlusvea, mis võib olla kaasa toonud materiaalõiguse ebaõige kohaldamise. Nimelt pole kohtud arvestanud Ösel Consulting OÜ eksperdi arvamusega, mis selgitab, et objektil käib killustiku ladustamine, mitte ehitustegevus.

Nimetatud dokumendis on kirjeldatud, et killustiku ladustamine toimub horisontaalkihtidena põhimõttel, et alumine kiht tasandatakse ja tihendatakse kuni 3 m paksuste kihtidena selliselt, et raskeveokid suudaksid sellele järgmise kihi koormaid vedada.

Killustiku nõlva kaldenurk on selline, millest järsema kalde puhul tekib killustiku iseeneslik varisemine. Seevastu vundamendi aluspadja rajamiseks on vaja kohale veetud killustik ümber paigaldada ja tihendada 500 mm kihtide kaupa selliselt, et oleks tagatud ehitusnormide kohane aluspinna minimaalne püsivus.

Hetkel kuum