Äripäev • 20. detsember 2018 kell 12:10

Uue aasta elamislubade piirarv hakkab täis saama

Detsembri kolmanda nädala seisuga on politseile esitatud ligi 1000 elamisloa taotlust töötamiseks või ettevõtluseks, mis on rohkem kui kolmveerand terveks järgmiseks aastaks kehtestatud sisserände piirarvust.

2018. aastal täitus sisserände piirarv kevadel ning aasta jooksul registreeriti ligi 21 000 korral välismaalase lühiajaline töötamine Eestis. Peamiselt oli tegemist ehitustöölistega Ukrainast ja Venemaalt.  Foto: Andras Kralla

Valitsus kehtestas 2019. aasta sisserände piirarvuks 1315. Detsembri kolmandaks nädalaks oli politsei- ja piirivalveametile (PPA) esitatud juba 980 taotlust 2019. aastal nendel alustel Eestisse asumiseks. Piirarvu täitumisel teeb politsei menetluses olevatele elamisloa taotlustele keelduvad otsused ning uusi taotlusi vastu ei võta.

Sisserände piirarvuga reguleeritakse elamislubade hulka, mis antakse välismaalastele siin töötamiseks, ettevõtluseks ja välislepingu alusel Eestis elamiseks.

Selleks, et ka teises poolaastas oleks võimalik elamisluba anda, tegi PPA koos siseministeeriumiga ettepaneku jagada piirarv kaheks. PPA teatel tähendaks piirarvu pooleks jagamine seda, et aasta alguses annab PPA vähematele taotlustele positiivse vastuse, kuid aasta teises pooles tekib uuesti võimalus elamisluba taotleda. "Seega saavad uue võimaluse taotluse esitamiseks ka need, kes ei jõudnud seda aasta alguses teha. Terveks aastaks kehtestatud piirnumbri puhul ei ole võimalik sisserände kvooti kuidagi kuude peale hajutada ning võib juhtuda, et piirarv täitub lõplikult juba veebruaris," ütles PPA identiteedi ja staatuste büroo nõunik-ekspert Liis Valk.

Piirarvu täitumisel on kolmandate riikide kodanikel võimalik Eestis lühiajaliselt töötada viisa alusel. Lühiajalise töötamise registreerinud välismaalane võib 455 päeva jooksul Eestis töötada kuni 365 päeva viisa alusel ning seejärel tuleb riigist lahkuda. 2018. aastal täitus sisserände piirarv kevadel ning aasta jooksul registreeriti ligi 21 000 korral välismaalase lühiajaline töötamine Eestis. Peamiselt oli tegemist ehitustöölistega Ukrainast ja Venemaalt.

Sisserände piirarvu täitumine ei mõjuta õppimiseks elamisloa taotlejaid, Euroopa Liidu kodanikke ja nende perekonnaliikmeid, Ameerika Ühendriikide ja Jaapani kodanikke. Lisaks ei kuulu piirarvu alla inimesed, kes tulevad Eestisse tööle teadlaseks, õppejõuks või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialale, kes on tippspetsialistid või asuvad tööle iduettevõttesse, planeerivad iduettevõtlusega Eestis tegelema hakata või tegutsevad suurinvestorina. Samuti ei piira kvoodi täitumine pereliikme juurde Eestisse tulijate elamisloa taotlemist.

2018. aastal esitati sisserände piirarvu jagu taotlusi märtsikuuks ning 2017. aastal juuniks.

Hetkel kuum