Äripäev • 23. detsember 2018 kell 16:24

Riik sekkub miljoni euroga põlevkivikarjääri vaidlusesse

Valitsus plaanib reservist eraldada miljon eurot Ida-Virumaal Lüganuse vallas asuva Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääri mäeeraldisel paiknevate kinnisasjade avalikes huvides omandamise ettevalmistamiseks ja omandamise kulude katmiseks, kirjutab ERR.

Kiviõli keemiatehas  Foto: Eero Vabamaegi, Postimees/Scanpix

Kiviõli keemiatööstus alustas kinnisasja omanikega läbirääkimisi juba 2008. aasta sügisel, kuid tulutult, sest omanikud peavad kinnisasjadel asuvat põlevkivi enda omandiks.

Majandusministeerium on pöördunud kaevandamisalaste ekspertide poole, kes on seisukohal, et kui keemiatööstus ei saa mäeeraldiselt maavara väljata tervikuna selliselt, kui on kaevandamise loaga ettenähtud ruumikuju, jäävad eraomandis olevate kinnisasjade alad mäeeraldisest kaevandamata ning hiljem ei pruugi olla võimalik seda varu efektiivselt enam kätte saada.

Rahandusministeeriumi koostatud eelnõu seletuskiri ütleb, et riigi huvi on kindlustada, et riigile kuuluvat ressurssi kasutataks võimalikult efektiivselt ja et riik saaks sellest õiglast tulu.

"Arvestades õiguslikku põhjendatust, riigi poliitilisi valikuid erinevate strateegiadokumentide kaudu, erinevaid ajalisi surveid ning majanduslikku põhjendatust, on avalik huvi piisavalt tõendatud, et tingida riigi sekkumine ja algatada kinnisasja avalikes huvides omandamise menetlus," märgib seletuskiri, miks minnakse maid võõrandama.

Pikemalt saab lugeda ERRist.

Maaomanik: see on varjatud sundvõõrandamine

Ühe maaomaniku, osaühingu N.R. Energy juhatuse liikme Ahto Tisleri sõnul püüab valitsuskoalitsioon sundvõõrandamist läbi suruda varjatult, kiirustades ning otsesele valeinfole tuginedes.

"Alexela kontserni kuuluv Kiviõli Keemiatööstuse OÜ on samasugune eraettevõte nagu iga teine. Riigil puudub igasugune vajadus teha ühele turutingimustel tegutsevale eraettevõttele umbes 150 miljoni eurone kingitus eraisikute ja teiste ettevõtjate arvel," ütles Tisler pressiteates. "Selles protsessis pole vähimatki avalikku huvi – halvimal juhul on tegu ebaseadusliku riigiabiga. Kui riigi huvi on teenida tulu kaevandamisest laekuvast maavaramaksust, siis võiks seda maksu sama hästi tasuda ka maade tänased seaduslikud omanikud, kes viivad kaevandamist ise läbi."

Tisleri sõnul ei ole erinevalt rahandusministeeriumi eelnõu seletuskirjas väidetust lõppeval kümnendil ükski Alexela või Kiviõli Keemiatööstuse esindaja maaomanikega kontakti võtnud. "Pole olnud vestlusi, kirjavahetust ega pakkumisi," väitis N.R. Energy juhatuse liige.

Tisler rõhutas, et tegemist on puhtalt eraomanike vahelise vaidlusega. "Ei ole ühtegi mõistlikku argumenti, mispärast riik asub sellises situatsioonis ühte poolt esindama," lisas ta.

Uudist on täiendatud 26. detsembril Ahto Tisleri kommentaariga.

Hetkel kuum