Äripäev • 19 veebruar 2019

Kõige tähtsam küsimus: mis saab Danske klientidest?

Eesti Danskes on alles 14 700 on hoiustajat ning 12 300 on laenuklienti.  Foto: Andras Kralla

Finantsinspektsioon rahustab Danske Banki Eesti filiaali kliente, et panga tegevuse lõpetamine ei tähenda, et pank võiks laenulepinguid lihtsalt üles öelda ja raha tagasi nõuda.

Danske Banki filiaal peab oma tegevuse Eesti Vabariigis lõpetama kaheksa kuu jooksul alates finantsinspektsiooni ettekirjutuse tegemisest ehk hiljemalt 2019. aasta oktoobris, mis võimaldab suhted olemasolevate klientidega sujuvalt ümber korraldada.

Finantsinspektsioon toob ära panga kohustused.

Danske Bank kohustub:

1) Laenud: Pank ei või finantsinspektsiooni ettekirjutust põhjenduseks tuues klientide laenulepinguid (sh eluasemelaen) lihtsalt üles öelda ega väljastatud laene ennetähtaegselt tagasi nõuda; samuti juhi inspektsioon tähelepanu sellele, kliendil on kohustus laenumakseid jätkuvalt ja vastavalt lepingule edasi tasuda.

Laenulepingute puhul Danske Bank kohustub kaheksa kuu jooksul üle andma laenulepingu mõnele teisele Eesti tegutsemisõigust omavale krediidiasutusele (kes teenindab laene edasi) või looma selliste laenude teenindamiseks eraldi muu seadusliku lahenduse, millega pank teenindab krediidiasutuste nimetatud lepinguid edasi, tagades vastavate klientide õiguste kohase kaitse;

2) Hoius, pangakontol olev raha: Pank kohustub (mh kliendi nõudmisel) tagastama pangas olevad kliendi rahalised vahendid (sh hoius, pangakontol olev raha);

Danske Bank on kohustatud oma Eesti kliente filiaali sulgemisega kaasnevatest tegevustest teavitama.

Hoiustajaid ja laenajaid on tuhandeid

Kõikidel Danske Banki Eesti filiaali klientidel on võimalik valida mõni teine Eesti finantsvahendaja enda edasiseks finantspartneriks. Eestis tegutsevad pankade nimekiri on üleval finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registris.

Danske Banki Eesti filiaalil oli 2018. aasta lõpu seisuga ligikaudu 14 700 on hoiustajat ning 12 300 on laenuklienti. Filiaali hoiuste maht oli 2018. aasta lõpus 95,6 miljonit eurot ehk 0,54% kogu hoiuste turust Eestis. Filiaali laenuportfelli maht oli 1,06 miljardit eurot ehk 5,45% laenuturust.

Danske Banki Eesti üksuse näol on tegemist Skandinaavia ühe suurima finantskontserni filiaaliga. Pangagrupi kogukasum oli 2018. aasta lõpus 2 miljardit eurot. Pank on hästi kapitaliseeritud ning võimeline kõik Eesti filiaali hoiused klientidele tasuma.

Probleemide ilmnemisel võivad kliendid helistada finantsinspektsiooni infotelefonil 6680 545 või saata emaili aadressile info@fi.ee. Päringutele vastatakse tööpäevadel kl 9.00-17.00.

Hetkel kuum