Uus maksuameti arvestussüsteem tekitab probleeme

17. aprill 2009, 13:05

Advokaadibüroo Sorainen jurist Priit Raudsepp ja partner Kaido Loor kirjutavad aripaev.ee blogis, et uus maksuameti arvestussüsteem tekitab probleeme.

Uus arvestussüsteem raskendab maksuotsuse vaidlustamise korral maksumaksja olukorda.

Aasta algusest uuenes maksuameti arvestussüsteem. Kui varasemalt pidas maksuhaldur eraldi arvestust kõikide maksude osas eraldi, siis nüüd kajastatakse kõiki maksusummasid ühel kontol. Sellel kajastuvad kõik maksuhalduri ja maksukohustuslase vahelised nõuded. Tulemuseks on see, et maksumaksja võib tasuda kõik maksud ühe ülekandega. Näiteks pole töötasu maksude puhul vaja teha eraldi ülekandeid tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse osas. Seega näib, et uus süsteem muudab maksumaksja olukorra märgatavalt lihtsamaks.

Sellest hoolimata on küllaltki palju olnud kuulda nurinat seoses uue arvestussüsteemiga. Kindlasti on üheks põhjuseks asjaolu, et iga uuendusega harjumine võtab oma aja. Sellegipoolest on ka sisulisi küsitavusi. Üheks probleemiks on automaatne tasaarvestus. Varasemalt sai maksuhaldur teha tasaarvestusi vaid eraldi otsusega. Kuigi automaatsele tasaarvestamisele ei saa iseenesest midagi ette heita, tekib probleem olukorras, kus maksumaksjale on koostatud maksuotsus.

Juhul kui maksumaksja maksuotsusega ei nõustu, võib ta selle kohtus vaidlustada. Vaidlustajat võib saata edu ning täiendavalt määratud maksusumma tühistatakse. Kohtuvaidlus ise võib aga kesta aastaid. Vaidlustamise võimalikust edukast lõpust hoolimata peab aga maksumaksja hiljemalt 30ndal päeval peale maksuotsuse saamist määratud maksusumma tasuma.

Maksusumma tasumise kohustust on võimalik vältida juhul, kui taotleda tasumise kohustuse edasilükkamist kuni vaidluse lõpuni (s.o maksuotsuse täitmise või kehtivuse peatamine – esialgne õiguskaitse). See võimalus tuleneb halduskohtumenetluse seadustikust. Vastava taotluse esitamine on igati põhjendatud, kui maksusummade tasumine tooks kaasa maksumaksja majandusliku olukorra märgatava halvenemise või koguni pankroti. Nimetatud asjaolud kinnitavad õiguskaitse vajaduse olemasolu ning vastav taotlus tavapäraselt ka rahuldatakse. Samas on õiguskaitse vajadus olemas vaid olukorras, kus vaidlustatud maksusumma on tasumata.

Uudse automaatse tasaarvestamise tõttu on võimalik, et maksuotsusega määratud maksusummad on tasutud maksumaksja tahte vastaselt. Olukorra selgitamiseks toon järgneva näite. Sel aastal 25. veebruaril koostas maksuamet maksuotsuse, millega kohustab maksumaksjat tasuma 100000 krooni 2007. aasta juulikuu eest. Maksusumma tuleb tasuda 27. märtsiks (siis täitub 30 päeva). Vahepealsel

perioodil esitab maksumaksja 2009. aasta veebruari deklaratsioonid ning selle alusel tekib tal maksukohustus 110000 krooni. Seega on tekkinud 210000-kroonine maksukohustus. Maksumaksjal ei ole raha, et tasuda maksuotsusega üle-eelmise aasta juuli eest määratud maksusumma ning ta vaidlustab maksuotsuse ja esitab põhjendatud maksuotsuse täitmise peatamise taotluse. Enne vaidlustamist on maksumaksja tasunud jooksva maksukohustuse 110 000 krooni.

Taotluse põhjendatusest hoolimata puudub kohtul võimalus peatada maksuotsuse täitmine. Seda põhjusel, et uue arvestussüsteemi tõttu on jooksvalt tasutud 110000 krooni kantud maksuotsusega määratud maksusumma katteks. Maksumaksja on soovinud küll maksta 2009. aasta maksukohustuse ja vaidlustanud 2007. aasta juulisse määratud maksusumma, kuid tasutud summa on sellest hoolimata kantud maksuotsusega määratud maksusumma katteks. Seega puudub kohtul alus maksuotsuse täitmise peatamiseks.

Eeltoodust nähtub, et maksuameti uudse arvestussüsteemi tõttu on igati reaalne, et maksuotsusega määratud maksusumma tuleb igal juhul tasuda. Seda hoolimata asjaolust, et halduskohtumenetluse seadustikust tulenevalt peaks olema võimalik seda vältida. Seega on võimalik olukord, kus õigusvastase maksuotsuse vaidlustamisel puudub maksumaksjal võimalus esialgse õiguskaitse järele. Maksuamet võib alustada jooksvate võlgade osas sundtäitmist, mis omakorda võib viia maksumaksja pankrotini. Tulemuseks on hämmastav olukord – maksumaksja on viidud pankrotti õigusvastase maksuotsuse koostamise tõttu. Peale pankrotistumist pole enam mõtet fantaseerida ka edukast maksuotsuse vaidlustamisest.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 19:14
Otsi:

Ava täpsem otsing