Heldur-Valdek Seeder • 5. november 2014 kell 6:36

Reservistid autojuhi tervisetõendist vabaks

Finantsanalüütik Heldur-Valdek Seeder.  Foto: Erakogu

Kaitseväe reservis olijatele mootorsõidukijuhi tervisetõendi nõudest loobumine säästaks aastas üle kahe miljoni euro ehk 90 arsti aastapalga, teeb ettepaneku finantsanalüütik ja kaitseliitlane Heldur-Valdek Seeder.

Kaitseväe reservis on meil kõige tugevam ja tervem osa rahvast. Reservistid on läbinud edukalt kaitseväekohustuslase tervisekontrolli ning peavad kehtiva korra järgi kohe kaitseressursside ametile teatama, kui nende terviseseisund halveneb. Kaitseväe reservis olevaid inimesi on võima-lik kutsuda igal hetkel kaitseväkke või kaitseliidu sõjaaja ametikohale ning neid peetakse medit-siinilise hinnangu kohaselt piisavalt terveks kandma lõhkelaenguid ja käsitsema sõjaväerelvi.

Mootorsõidukijuhi tervisetõend aga väljastatakse viieks või kümneks aastaks ja seal puudub nõue, et tuleks kedagi koheselt teavitada terviseseisundi muutustest. Tervisetõend on tavakohaselt väljastatud ka neile, kes kaitseväeteenistusest on tervislikel põhjustel vabastatud. Ka kaitse-väeteenistust mitteläbinud ministrid omavad autojuhilubasid, neile on väljastatud tervisetõendeid. Mootorsõidukijuhi tervisetõend on „pehmem“ dokument ja selle saamine kordades kergem, kui kaitseväekohustuslase komisjoni läbimine.

Ehkki reservistid on terveim osa rahvast, koormatakse neid veel lisaks mootorsõidukijuhi tervise-tõendi toomise kohustusega. Põhjus on lihtne ? reservistide arvestus ja meditsiiniline hindamine toimub kaitseministeeriumi haldusalas; nõudeid mootorsõidukijuhtidele aga koostatakse majan-dus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas; arstid asuvad sotsiaalministeeriumi haldus-alas. Võidakse leida, et kaitseväe komisjonile ja mootorsõidukijuhtide komisjonile on erinevad nõuded, aga see on bürokraatia – saagem sellest üle.

Teeme arvutuse, kui palju läheb meile aastas maksma mootorsõidukijuhi tervisetõendi kohustus kaitseväe reservis olevatele isikutele. Korrutame reservistide arvu 290 994 ühe tõendi väljastami-se maksumusega 36 eurot (Ida-Tallinna Keskhaigla hinnakiri), saame 10 475 784 eurot - mis on maksumus kõigi kaitseväe reservis olijate ühekordseks ülevaatuseks mootorsõidukijuhtide tervisetõendi saamiseks. Kuna keskmiselt käib inimene komisjonis korra viie aasta jooksul*, siis jagame selle arvu viiega ja saame 2 095 156,80 eurot aastas. Jagades saadud summa 12 kuu peale ja 2013. aasta arstide keskmise brutopalgaga 1941 eurot kuus saame tulemuseks 89,95 arsti. Isegi kõigi tervisetõendite väljastamisel kümneks aastaks ulatub kokkuhoid aastas üle miljoni euro ehk ligi poolesaja arsti aastapalgani.

Seega saaks riik suunata kümneid täiskohaga arste tõendite administreerimiselt haigete vastuvõtmisele ja ravitööle ning säästa samas reservistidele hulga eurosid aastas. Kui vaid erinevad ministeeriumid suudaksid omavahel kokku leppida eri meditsiiniliste läbivaatuste ühtse korralduse osas.

* - märkus: autor lähtub arvutuse juures eeldusest, et olenevalt juhi vanusest või sõiduki kategooriast tuleb paljudel tervisekontroll läbida viie aasta tagant. Tihti võib aga ajavahe olla väiksemgi (uue kategooria lubade tegemisel, terviseseisundi muutuse (nt silma korrigeerimise operatsiooni) korral jne.

Artikkel ilmub Tallinna Kaubamaja, Danske Banki, Saku Õlletehase, Mootor Grupi, EMT ja Elioni ning Äripäeva arvamuskonkursi Edukas Eesti raames.

Hetkel kuum