Sven Sester • 21. oktoober 2015 kell 7:00

Austagem ettevõtjat ja makse

Rahanduminister Sven Sester (IRL).  Foto: Eiko Kink

Ettevõtjaks olemine peab olema au sees nagu ka ausalt maksude maksmine, kirjutab rahandusminister Sven Sester (IRL).

Ettevõtjad ja ettevõtlikkus viivad ühiskonda edasi ja kasvatavad meie kõigi jõukust. Selleks, et Eestis oleks hea ettevõtluskeskkond, peavad reeglid olema kõigile samad mitte üksnes teoorias, vaid ka praktikas.

Maksustamisel loeb ennekõike sisu, mitte vorm. Töösuhte korral peab tööandja töötasult tasuma sotsiaalmaksu, millest rahastatakse pensioni- ja ravikindlustussüsteemi. Riigikohus on viimasel ajal teinud kolm otsust, mis selgitavad tööjõumaksudega seotud maksureeglite kohaldamist. Maksu- ja tolliamet on neist otsustest tulenevalt oma kodulehel avaldanud selgitused teemakohastes küsimustes, näiteks kuidas eristada töösuhet ja töölepingut teenuse osutamise lepingust.

Kui osa tööandjatest makse maksavad, teised aga mitte, siis annab see ühtedele ebaausa konkurentsieelise ning toob teistele kaasa põhjendatust suurema maksukoormuse. See on kõige olulisem konflikt.

Selles asjas ei ole nii, et ühel pool on ettevõtjad ja teisel pool riik. Riigieelarve on tasakaalus ka praeguse maksulaekumisega ja MTA ei tegele selle teemaga eelarve täitmist silmas pidades. Kui tööjõumaksude tasumise praktika paraneks ja makse laekuks pidevalt rohkem, saaksime langetada maksumäära ja muuta ettevõtluskeskkonda kõigile soodsamaks. Minu jaoks peitubki siin maksureeglite täpsustamise üks suuri võimalusi.

Tööjõumaksude tasumise praktika paranemise all ei pea ma silmas maksude tõstmist, vaid just seda, mida ütlesin – olemasolevate maksude tasumise praktika paranemist. Parimateks näideteks on kütusesektori korrastamine, esmane töötaja register jne. Ühelt poolt on need aidanud kaotada konkurentsieeliseid nendel, kes ei maksa makse, ja teiselt poolt on andnud võimalusi viia ellu tööjõumaksude alanemist.

Tekkinud arutelu ei tasu seostada ühe äriühingu vormiga. Osaühing, nagu teisedki äriühingu vormid, on seaduslik äritegevuse vorm. Ei ole põhjust suhtuda umbusuga osaühingusse kui tegevusvormi või ettevõtjatesse, kes selles vormis tegutsevad. Seda ei tee ka riik. Maksu- ja tolliamet on toiminud tasakaalukalt, alustades juriidilist selgust lisavate riigikohtu lahendite avaldamise järel juhendi avaldamise ning ettevõtjate nõustamisega. Julgustan kõiki abivajajaid vajadusel nende poole pöörduma.

Allikas: Facebook

Hetkel kuum