Kaija Teemägi • 22. august 2016 kell 4:00

Kaugtöö on tulnud, et jääda

Kaugtöö  

Rutiin ja iga päev sama töökeskkond vähendab töötaja motivatsiooni ja mõjub pärssivalt loovusele, kirjutab Elisa personalijuht Kaija Teemägi.

Me ei ela juba ammu ajal, kus kõigi inimeste ametikohustused nõuavad kindlat lauda kontorinurgas. Loomulikult on ameteid, kus paikne töökoht on vältimatu. Samas on heameel tõdeda, et tänapäeva tehnilised lahendused lubavad töötada kus iganes, kui on tagatud ligipääs internetiühendusele ja e-postile ja.

Inimesed eeldavad tänapäeva organisatsioonidelt paindlikkust. Seda kinnitavad ka mitmed uuringud. Näiteks 2014. aastal Samsungi ja GfK Baltimaades tehtud uuringust selgus, et mobiilsus parandab töötaja rahulolu ja produktiivsust. 80% vastanutest, kellel oli võimalus töötada väljaspool kontorit, olid oma tööga rohkem rahul. Teise kõneka näitena saab tuua ettevõtte World at Work, kes viis Ühendriikides oma 65 000 liikme seas läbi paindlike töökohtade uuringu. Selgus, et juba üle 80% organisatsioonidest võimaldab oma töötajatele kontorist väljas töötamist või neile antakse võimalus valida meelepärane aeg, millal tööülesandeid täita.

Teisalt aga näeme, et inimesed ei ole sageli väljaspool tavapärast töökeskkonda harjunud tööd tegema. See on ka põhjus, miks võimalust kontorist väljas töötada eriti agaralt ei kasutata. Pealegi eeldab kaugtöö  head enesedistsipliini, et tööülesanded ikka tehtud saaksid. See on üheks põhjuseks, miks selline töökorraldus kõigile ei pruugi sobida.

Kindlasti nõuab kaugtöö trend veel ühiskonnas juurutamist. Kuid paindlikkus muudab inimesed produktiivsemaks ja tänases tööjõuturu situatsioonis on see väga oluline.

Hetkel kuum