Peeter Tohver • 1. märts 2017 kell 4:45

Lepime kokku, kuhu läheme

Peeter Tohver  Foto: Meeli Küttim

Kallid riigijuhid, palun lepime visiooni kokku, siis on ühine tee tulevikku klaar, paneb ette ettevõtja Peeter Tohver.

Kui raske valik tehtud, saate valijatele arusaadavamalt selgitada ja põhjendada ettevõtmisi, mis aitavad just neid eesmärke täita. Saate omi valikuid mõistlikult teha ega takerdu vahenditesse ning soovi tekkinud väärtust õiglaselt ümber jagada. Muidu kulutame suure osa ajast maksudele, justkui oleks need mingi võluvits, mis meie riiki järgmisele arenguastmele upitab.

Me aitame kaasa tegevuste õnnestumisele, kui saame aru, miks neid tehakse ja mis on tegevuste eesmärk. Jalgpall on just seepärast nii populaarne, et vaatajale on selge (isegi neile, kes mängust midagi ei tea), et ainuke mängus olev ümmargune kera on vaja saada väljaku otstes olevate raamide sisse. Reeglid on paigas ja parim selgub kindla aja jooksul.

Tugevad ettevõtted on tugevad seepärast, et teavad täpselt, miks ja milleks nad toimetavad. Töötajad teavad, et tulemus sõltub nende panusest, ja kliendid teavad, mida oodata.

Kindlasti usuvad eestimaalased oma riiki ja valitsejatesse rohkem, kui me teame, kuhu tahame või vähemalt, kuhu soovime jõuda järgmise 10-20 aasta jooksul. Isegi viieaastane perspektiiv oleks abiks.

On, millest õppida

Õnneks on meil olemas viimase 25 aasta lugu. Teod ja tegemised, õnnestumised ja möödapanekud. On, millest õppida!

Noored ja ambitsioonikad juhid, julged otsused ja avatud majandus, kiire erastamine, ettevõtlik ja haritud rahvas, suund nutikale majandusele, e-riik, tiigrihüpe, tasakaalus riigieelarve, vähene bürokraatia, sõnavabadus, oma raha, EL, NATO, laulu- ja tantsupeod, Arvo Pärt ja Neeme Järvi, meie loodus ja palju muud. Lihtsustatult: väike ja teotahteline rahvas, kes elab vägeva looduse rüpes ja kes on alati nõus läbi tegude suureks saama.

Olen veendunud, et suudame tehtud analüüside ja strateegiate najal sõnastada meie riigi visiooni järgmiseks paarikümneks aastaks. Visiooni, millest me kõik ühtemoodi aru saame ja mis on selgelt mõõdetav ja tunnetatav.

Näitena lähiminevikust tuleb meelde vaid üks selline. Unistus kindla aja jooksul viie rikkama riigi sekka jõuda on selge ja mõõdetav. Võib-olla liialt ebausutav, kuid arengut ühendava eesmärgina suurepärane. Pikaajaliste eesmärkide seadmise peamine võlu just tegijate liitmine ongi.

Mis takistab meil välja ütlemast, et soovime ka edaspidi olla nutikad ja paindlikud? See tähendab, et peame edaspidi eelistama ja rohkem kulutama aega ja raha meie hariduse ja ettevõtlikkuse arendamiseks. Kui selleks on vaja seada ettevõtluses prioriteete, näiteks e-riigi ja e-rahva tarbeks, siis peame seda tegema. Kui selleks on vaja toetada elukestvat õpet või kutseõpet, siis peame seda tegema. Ja kui siis nende eesmärkide saavutamise huvides on vaja tõsta mõnda maksu, siis tundub ka see mõistetavam.

Ilma visioonita me oma riigi arengut tagada ei suuda. Jah, meie riigimeestel peab olema piisavalt riigimehelikkust teha riigimehelikke valikuid isegi siis, kui nad neist valikuist lühiajaliselt isiklikult kaotavad.

Haritud ja ettevõtlik rahvas on minu valik. Mida rohkem on Eestis haridusasutusi, kus soovivad õppida paljude teiste riikide õppurid, mida rohkem on meil ettevõtlust, mis põhineb nutikatel lahendustel, seda kindlamini suudame tagada oma riigi arengu ja leida väljapääsu tänasest seisakust. Kõiki neid pikaajalisi eesmärke on võimalik mõõta ja saavutatut hinnata.

Hetkel kuum