Rene Tammist • 20. detsember 2017 kell 3:00

Taastuvenergia meelitab ettevõtteid üha enam

Taastuvenergia koja juht Rene Tammist.  Foto: Erik Prozes

Enam kui sadakond rahvusvahelist suurettevõtet on andnud lubaduse minna täielikult üle taastuvenergia kasutamisele, kirjutab Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist.

Nende hulgas on IKEA, Coca-Cola, H&M, Philips ja Google. Kui Google ja H&M on taastuvenergiale ülemineku saavutamisele väga lähedal, siis näiteks IKEA, Philips ja Coca-Cola püüdlevad eesmärgi täitmise poole aastaks 2020.

Üleminek taastuvatele energiaallikatele vähendab ettevõtete opereerimiskulusid, võimaldab siseneda turgudele, kus väärtustatakse keskkonnahoidu, vähendab regulatiivseid riske, mõjub atraktiivselt vastutustundlikele investoritele, parandab ettevõtete pikaajalist jätkusuutlikkust, tõstab brändi reputatsiooni ja tõmbab ligi progressiivseid talente.

Ettevõtete vabatahtlikult võetud kohustustest tulenevalt on kiiresti kasvanud korporatiivsete taastuvenergia projektide arv ja mahud. Bloombergi andmetel on ettevõtted sõlminud taastuvenergia ostuleppeid 30 miljardi USD väärtuses ning see kogus pidevalt kasvab. Kui hetkel domineerib kohustuse võtnud ettevõtete hulgas taastuvenergia sertifikaatide ostmine, siis ligi 40 protsenti ettevõtetest on teada andnud otseinvesteeringutest uutesse taastuvenergia arendustesse.

Kolmandik ettevõtetest kasutab juba täna kohapealset elektrienergia tootmist taastuvallikatest. Google, AkzoNobel, Philips ja DSM avalikustasid, et sõlmivad pikaajalise lepingu elektrienergia ostmiseks Hollandi 102megavatisest tuulepargist, Starbucks Põhja-Carolina päikesepargist ning Apple 200megavatise võimsusega Oregoni tuulepargist ostmisest.

Taastuvenergiasse investeerimise võimaluste valik näitab, kui kiiresti see turg kasvab. Bloomberg tõi hiljaaegu välja 14 viisi, kuidas ettevõtted taastuvenergia valdkonda investeerivad.

Otseinvesteeringud ja pikaajalised elektrienergia ostulepingud on taastuvenergia edendamist väärtustava kogukonna kõige soositumad lahendusd. See annab kindluse, et ettevõte on huvitatud taastuvenergia kasutamisest. Teiseks oluliseks kriteeriumiks on allhankijate ja partnerite panus. Apple, IKEA ja H&M ootavad juba täna taastuvenergia kasutamist oma allhankijatelt. 

Eestis seni huvi väike

Ka Eestis on ettevõtted rajanud päikeseparke ning püstitanud tuulikuid. Tärkamas on ka huvi pikaajalise lepinguga elektrienergia ostmiseks. Selgesõnalisi eesmärke taastuvenergia kasutamisest Eestis on ettevõtted seni veel vähe teada. Arvestades aga keskkonnahoidlike globaalsete suurettevõtete arvu kasvu, võib oodata, et huvi kasvab.

Hetkel kuum