12. juuni 2018 kell 3:00

Korruptsioonipimedust tuleb vältida

Jaan Riima  Foto: Ettevõtlusblog E&Y

Tallinna linnavalitsuse ette võetud korruptsioonivastase võitluse tõsiseltvõetavuses võidakse kahelda, kuid säärane initsiatiiv on sõnumina tervitatav, kirjutab EY Eesti pettuste uurimise meeskonna juht Jaan Riima.

Kohalikelt omavalitsustelt ootab koguni 94% Eestis tegutsevatest juhtidest täiendavate pettusi ja korruptsiooni ennetavate meetmete rakendamist.

Viimase kahe aasta jooksul on igas kolmandas organisatsioonis esinenud pettusi või vargusi. Kõige levinumad probleemid on omastamine, vargus, teatud tehingupartnerite soosimine ja andmetega manipuleerimine. Ekslik on arvata, et need on vaid avaliku sektori probleemid, sama aktuaalne on korruptsiooniküsimus erasektoris.

Statistika kohaselt näitab registreeritud korruptsioonikuritegude arv aasta-aastalt kasvutrendi. Ennetustöö seisukohalt on see pigem positiivne, sest annab mõista, et ka juhtumite avastamise protsent kasvab. Kindlasti aitab korruptsiooni vähendada senisest jõulisem teadlikkuse tõstmine ning juhtumite avalikustamine. Mida rohkem me korruptsioonist räägime ja seda avalikult hukka mõistame, seda kiiremini see ühiskonnast välja juuritud saab.

Suur hulk pettusi avastatakse praegu ikka veel täiesti juhuslikult. Juhid näevad, et juhuslikkuse määra saab vähendada vaid teadlikult sisekontrolli meetmete arendamisega. Selles valguses on tervitatav, kui kohalikes omavalitsustes luuakse vihjeliine ning kaasatakse väliseid eksperte olukorda auditeerima ning uusi lahendusi välja töötama.

 

Autor: Jaan Riima

Hetkel kuum