Madis Reppo • 23. veebruar 2019 kell 4:00

Miks tasub müüa ettevõte oksjonil?

Nii nagu teatud tarbeesemeid on kasulikum maha müüa oksjonil, võib ka ettevõtte müük oksjonil müüjale tihtipeale tulusam olla, kirjutab advokaadibüroo Cobalt advokaat Madis Reppo.

Madis Reppo  Foto: Cobalt

Sellegipoolest näitab statistika, et ettevõtte müügitehingud kontrollitud oksjoniprotsessil vähenevad. Eelmise aasta lõpus avaldatud Baltikumi ühinemis- ja omandamistehingute üksikasjaliku uuringu Baltic M&A Deal Points Study kohaselt müüdi ettevõtteid oksjonitel kõigest 10 protsendil juhtudest ning 88 protsendil müüdi ettevõte suunatult ehk müügi algusest saati oli kaasatud vaid üksainus ostja.

Esimene ja tihti ka kaalukaim põhjus oksjoni kasuks otsustamisel on hind. Kui panna potentsiaalsed ostjad ettevõtte ostuhinnapakkumisi tegema ja omavahel võistlema, on selge, et hind võib kujuneda märkimisväärselt kõrgemaks. Meedias on spekuleeritud näiteks, et Eesti Energia pakkus Nelja Energia eest 50–100 miljonit eurot rohkem, kui oli teisele kohale jäänud hinnapakkumine. See on ligikaudu veerandi võrra rohkem.

Teine oluline argument on tehingudokumentide tingimused ning läbirääkimised: kontrollitud oksjonitel esitab müüja potentsiaalsetele ostjatele esimese versiooni tehingudokumentidest ning ostjad peavad endale tunnistama, et müügitingimuste läbirääkimistel võistlevad nad ka teiste pakkujatega. Tihti võib see tähendada seda, et ostjatel tuleb keskenduda vaid kriitilistele punktidele ning läbi räägitakse üksikud ostjale olulised teemad. Väikesema prioriteetsusega teemadele aega ei kulutata ja ka ajaliselt võib oksjon müügitehingu lõpuleviimist hoopis kiirendada.

Oht info lekkimiseks

Rääkides aga oksjoni miinustest, tuuakse enim välja konfidentsiaalse informatsiooni lekkimist, kuivõrd tahes-tahtmata tuleb mitme potentsiaalse ostja korral infot rohkematele inimestele jagada. Teatakse ka olukordi, kus konkurent osaleb oksjonil üksnes selleks, et salajasele teabele või ärisaladustele ligi pääseda.

Selleks, et konfidentsiaalse informatsiooni leket vältida, tuleks enne potentsiaalsele ostjale teabe avaldamist poolte vahel konfidentsiaalsusleping sõlmida ning avaldada ettevõtte kohta infot ainult selleks ettenähtud turvalises keskkonnas.

Ükski ettevõte ega tehing ei ole identne ning nii tasub iga kord eraldi analüüsida, kuidas täpselt ettevõtet müüa. Oksjoni edukaks korraldamiseks on eriti oluline juba väga varajases staadiumis kaasata nii õigus- kui ka finantsnõustajad, kuivõrd protsessi süstemaatiline plaanimine aitab osalistel kokku hoida nii aega kui ka raha.

Hetkel kuum