Aarne Leisalu • 11. juuni 2013 kell 9:21

Ettevõtja saab riigivisiidil ennast positsioneerida

Pole saladus, et tänapäeva maailmas on poliitiline suhtlemine suunatud eelkõige riikide majanduslike positsioonide kindlustamisele ja tugevdamisele, kirjutavad oma kommentaaris Aarne Leisalu ja Kaupo Reede Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest. Nende hinnangul on presidendi või mõne ministri visiit, mida saadab ettevõtjate delegatsioon, ametlikule visiidile kaalukuse lisamise kõrval ettevõtjatele hea võimalus sujuvamaks sisenemiseks uutele turgudele.

Esiteks on sellised visiidid väga heal tasemel ette valmistatud ning annavad ettevõtjale sisulise arusaama antud sihtriigi majanduslikust olukorrast, ettevõtluskeskkonnast ja ärivõimalustest. Seda saavutatakse kõrgete ametnike, teadlaste ja ettevõtjate ettekannetega seminaridel ning kohalike ettevõtete kõrgetasemeliste külastustega, aga ka kohtumistega ametlikel vastuvõttudel.

Üldjuhul on ka kohalik meedia ja ametnikkond eelnevalt andnud ülevaate külla tulevast riigist, tema tugevustest, äritavadest ja üldisest kultuurist. Ettevõtete külastustel on võimalik seirata ettevõtjate tegelikke probleeme, töökorraldust ja arutada võimalikku ärilist koostööd ettevõtete (ja ametnikega). Veel olulisem osa on visiidi kuluaarides ”liikuval” infol. Ühtlasi saab juhtida tähelepanu sihtriigi seadusandlikele puudustele ning anda Eesti ametnikele soovitusi suhtluse suunamiseks. Kogenenumad ettevõtjad lepivad visiidi ajaks kokku ka privaatkohtumisi.

Tähtsaks osaks riigivisiidi äridelegatsioonis viibijale on iseenda positsioneerimine. Seda eriti riikides, mis peavad oluliseks hierarhilisi struktuure ja riigivõimu mõjukust ettevõtlusele. Kui ettevõtja läheb taolisesse sihtriiki omal käel, siis on ta lihtsalt üks “kaugeltkandimees”, kuid kui ta demonstreerib oma lähedust lugupeetud seltskonnaga siis on ta ”kodus tunnustatud omamees” - ametlikku delegatsiooni ju igat juhuslikku soovijat ei võeta! Aasias on see sageli igasuguse äri eelduseks.

Üheks oluliseks momendiks on delegatsiooni kuuluvate ettevõtjate omavaheline mentorlus, s.t. ettevõtjad saavad vabas suhtluses jagada oma kogemusi, vahetada infot erinevatest tugistruktuuridest, ametiasutustest ja situatsioonidest. Samuti võib riigivisiidi äridelegatsioonis tekkida n-ö Medici efekt ehk näiliselt erinevad ettevõtlusvaldkonnad avastavad, kuidas koos kasvatada sünergiat ja pakkuda uusi tooteid või teenuseid, sh Eestis.

Üldjuhul on ettevõtjate visiidil ka maksumaksja koormust vähendav pool, sest ettevõtjad maksvad visiidil osalemise võimaluse eest summa, mis katab olulises osas ka ametiisiku visiidi kulud.

Nii on mõistetav, kui riigivisiidil osalevad riiklikele majandusprioriteetidele vastavate ja kõrgtehnoloogiat arendavate (ja ehk ka teised sihtturust huvitatud) ettevõtete tippjuhid. Kuid küsida võiks, miks osalevad sellistel visiitidel peamiselt siseturule suunatud riigiettevõtete juhid? 

Hetkel kuum