16. detsember 2013 kell 4:36

Tootja, loo usaldust enda vastu

Äripäeva tellitud test näitas, et mõningad Eestis müüdavad talvised tuuleklaasi pesemise vedelikud hakkavad külmuma juba pehmematel temperatuuridel kui need, mis toote pakendil märgitud.

Äripäeva hinnangul on nii tarbijate kui ka tootjate-müüjate end huvides,  et tarbija teab täpselt, mida ostab. Tarbija usaldus on tootja jaoks see põhiline kapital, millele on võimalik rajada pikaajalist tarbimissuhet.

Arvata võib, et nii mõnegi klaasipesuvedeliku tootja suhtes mõranes see usaldus pärast Äripäeva lugu. Üks tootja otsustas pärast selle testi tegemist toimetusega suhelda vaid juristi vahendusel ning juristi vahendatud seisukoht oli, et me ei tohiks säärast analüüsi üleüldse avaldada.Tuuleklaasipesuvedelike puhul on asi peale puhtpõhimõttelise aususe nõude veel ka selles, et liiklusohutuse seisukohalt võib eksitav info külmumisaja kohta kaasa tuua katastroofilisi tagajärgi.Jah, autot lubatust varem külmuma hakkav pesuvedelik ei lõhu, ent kui juht soovib kriitilises liiklusolukorras klaasi puhastada ja ta ei saa seda teha, siis suureneb õnnetuse tõenäosus oluliselt.

Seetõttu on tootjate endi huvides kristalne selgus. Keemia on  täppisteadus, mistõttu kõik peaks olema lihtsasti mõõdetav. Külmumistemperatuur ei ole samas mingi müstiline suurus, mille mõõtmine eeldab ülispetsiifilisi teadmisi.Sellepärast pidaski Äripäev avalikkusele tutvustamise vääriliseks keskkonnauuringute keskuselt tellitud katset, mille käigus registreeriti temperatuur, mille juures tekivad tuuleklaasipesuvedeliku lahusesse esimesed kristallid. Kõik vedelikud läbisid katse täpselt ühel viisil ja tulemusi hinnati isegi väikese varuga tootja kasuks.Tarbijale on tähtis iseenesest väga lihtne asi: et kui pakendile on külmumistemperatuuriks märgitud näiteks miinus 20 kraadi, siis saab vedelikku selle temperatuuri juures veel klaasile pritsimiseks kasutada. Selle info võrdlev katse kahtlemata andis hoolimata ühe tootja iseenesest ju õigest väitest, et keskusel pole katseks vajalikku akrediteeringut.

Selle asemel et püüda takistada ajalehte võrdlevat infot avalikustamast takistada, võiksid turuosalised siinkohal hoopis ise aktiivsust üles näidata ja tutvustada lühemalt neid meetmeid, millega nad ise toodet enne müüki paiskamist testivad ja hindavad.  Proaktiivne suhtumine oma toote täielikku ohutuse ja kõigile standarditele vastavuse tagamisse ning selle demonstreerimisse oleks tootjale kasulik ka juhul, kui see tähendab ühekordseid lisakulutusi näiteks rahvusvahelist tunnustust pälvinud sertifikaadi omandamise või kvaliteedigarantii andva uuringu tellimise näol.

Äripäeva katse ei tõenda, kas mõni tootja on klaasipesuvedelikku teadlikult lahjendanud eesmärgiga selle omahinda alla lüüa. Küll aga näitab arvutus, et juba ühe kraadi võrra lahjendamine võimaldaks metanooli praegust turuhinda arvestades mõjukat kokkuhoidu. Tootja huvides on, et säärast kahtlust tekkida ei saa.

Tarbija võib endale ühe toote vastu usalduse kadudes uue sobiva toote leida, tootjal on aga uute tarbijate leidmine sootuks keerulisem. Usaldust taastada on alati raske, kui see on kord kaduma läinud.

 

Autor: 1185-aripaev

Hetkel kuum