Rait Kaarma • 2 veebruar 2014

Ministri määruses peitub vastuolu seadusega

Rahandusministri kehtestatud määruse kohaselt on erisoodustus tööandjalt töötajale laenu andmine kaheprotsendilisest aastamäärast madalama intressiga. Nimetatud alammäär ei ole aga seaduse ega tegelikult ka põhiseadusega kooskõlas, kirjutab vandeadvokaat Rait Kaarma.

Kehtiva määruse kohaselt näeb maksustamine välja järgmine: kui tööandja on töötajale andnud laenu madalama määraga kui kaks protsenti aastas, siis loetakse erisoodustuseks eeltoodud kaks protsenti ja töötajaga kokku lepitud intressimäära järgi (näiteks 0,5% aastas) tasumisele kuuluva intressi vahe. Nimetatud vahe (antud näite puhul 1,5%) on erisoodustus, mis kuulub tulu- ja sotsiaalmaksustamisele.

Samas sätestab tulumaksuseadus, et rahandusministri kehtestatud laenuintressi alammäär ei või olla kõrgem kui kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär.Alates 2012 juulist on nimetatud intressimäär 0,75% ja arvates 2013 maist 0,5%. Novembris 2013 langetati nimetatud määr 0,25%-le. Seega ei tohtinud ministri kehtestatud laenuintressi alammäär olla alates maist 2013 kõrgem kui 1,0% (2 × 0,5) ega tohi olla arvates 13.11.2013 kõrgem kui 0,5% (2 × 0,25).Järelikult on rahandusministri määruses kehtestatud laenuintressi alammäär (2%) arvates juulist 2012 tulumaksuseadusega ja ka põhiseadusega vastuolus.

Kes maksis liiga palju? Seega võib olla ettevõtjaid, kes on oma tegevuses tuginenud määruses sätestatud 2%-lisele aastamäärale ja tasunud ülemäära tulu- ning sotsiaalmaksu. Ülemäära tasutud tulu- ja sotsiaalmaksu on aga võimalik tagasi nõuda.

Kuigi kuuldavasti aktsepteerib maksuhaldur lähtumist seadusest tulenevast intressi alammäärast (praegu 0,5%), mitte ministri määrusest tulenevast 2%st, tuleb rahandusministril seadusandlik praak viivitamata likvideerida ja viia määrus laenuintressi alammäära seadusega ja ühtlasi põhiseadusega kooskõlla.Loodan, et rahandusministril jätkub selleks samasugust indu kui ettevõtjate maksu- ja halduskoormust suurendavate maksuteemadega tegelemiseks.

 

Hetkel kuum