Juhan Lang • 26. november 2014 kell 7:28

Kohus jättis Tõnis Haaveli hagi Ekspressi vastu läbi vaatamata

Tõnis Haavel.  Foto: Andras Kralla

Harju Maakohus otsustas jätta läbi vaatamata Tõnis Haavelile kuuluva osaühingu Grupivara hagi Ekspress Grupp vastu, teatas börsifirma äsja.

Hageja vaidlustas Ekspress Grupi läinud aasta majandusaasta aruande kinnitamise otsuse, kuna leidis, et aruanne ei kajasta kostja majandustulemust õigesti.  Ekspress Grupi teatel leidis kohus, et isegi kui aruanne on ebaõige ja raamatupidamise seaduses ette nähtud reeglitega vastuolus, siis ei saa see olla aktsionäride üldkoosoleku otsuse tühisuse aluseks, mistõttu peab kohus hagi õiguslikult perspektiivituks.

Kohtu hinnangul enamusaktsionäride otsus kasumi jaotamisel ei ole vähemalt üldjuhul vastuolus ka heade kommetega pelgalt seetõttu, et otsustamisel ei järgitud vähemusaktsionäri soove ja vastuväiteid.

Ekspress Grupp on jätkuvalt arvamusel, et ettevõtte 2013. aasta majandusaasta aruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse kõiki sätteid, seisab börsiteates. Samuti on ettevõtte audiitor PwC kinnitanud aruande koostamise õigsust ning vastavust Euroopa Liidu poolt vastuvõetud rahvusvahelistele raamatupidamise standarditele.

OÜ Grupivara on AS-i Ekspress Grupp aktsionär, kellele kuulub 100 aktsiat.

Hetkel kuum