Rainer Saad • 9 märts 2015

LHV Pangast saab alternatiivturu nõustaja

LHV Pank  Foto: Scanpix

LHV Pangast saab First Northi turu esimene üle-baltiline nõusataja, mis tähendab, et pank võib nõustada alternatiivturule pürgivaid ettevõtteid kõigis kolmes Balti riigis.

Balti börside Nasdaq Omx Tallinn, Nasdaq Omx Riga ja Nasdaq Omx Vilniuse juhatused otsustasid 6. märtsil anda LHV Pangale sertifitseeritud nõustaja staatus Nasdaq Balti First Northi turul, mida kolme riigi börsid korraldavad.

„On rõõm näha, et LHV Pank on teinud järjekordse sammu, et jagada oma kogemusi ja teadmisi väikese ja keskmise suurusega Balti ettevõtetele, kes soovivad kapitali kaasata First Northi vahendusel,“ ütles Nasdaq Tallinna juht Rauno Klettenberg.

Lepinguline nõustaja juhendab ja aitab ettevõtet aktsiate kauplemisele võtmisel ning tagab, et ettevõtted täidaksid alternatiivturu reeglitest tulenevaid nõudeid. Nõustaja staatust saavad taotleda pikaajalise kogemusega konsultatsiooni- ja finantsvahendusettevõtted.

LHV Panga institutsionaalse maaklertegevuse juht Ivars Bergmanis ütles, et tema arvates muutuvad First Northi kui alternatiivse kauplemiskeskkonna pakutavad rahastamisvõimalused kasvuettevõtetele üha huvipakkuvamaks. „Esiteks on ettevõtte laenupõhisel rahastamisel loomulikud piirid. Teiseks on oluliselt paranenud meie regiooni ettevõtete juhtimiskultuur, samuti on suurenenud arusaamine kapitali kaasamisega kaasnevatest hüvedest. Neil põhjustel võiks First Northi abil raha kaasata soovivate ettevõtete arv kasvada küll."

First North võimaldab kasvuettevõtetele lihtsamat ligipääsu kapitalile ning paremat nähtavust Baltimaade finantsturul. Alternatiivturul kaubeldavatel ettevõtetel on reguleeritud turul noteeritud ettevõtetega sarnased võimalused, kuid regulatiivne koormus on väiksem ja kohandatud kasvuettevõtete vajadustega, võimaldades neil lihtsamini avalikuks ettevõtteks saada.

First North on mitmepoolne kauplemissüsteem, mida tuntakse enamasti reguleerimata alternatiivturu nimetuse all. Tegu on Nasdaq Põhja- ja Baltimaade börside korraldatava kauplemiskohaga, mis ei oma Euroopa Liidu reguleeritud väärtpaberituruga samasugust õiguslikku staatust ning First Northil kaubeldavad ettevõtted peavad järgima alternatiivturu, mitte reguleeritud turu reegleid.

First Northil kaubeldakse väärtpaberitega platvormil INET Nordic – Nasdaq grupi kauplemisüsteemis, mida kasutatakse ka reguleeritud turul noteeritud aktsiatega kauplemiseks. Kõigil börsiliikmetel on automaatselt ligipääs First North turul kauplemiseks.

LHV Panga nõustaja staatus jõustub täna.

Hetkel kuum