Investoril pole maksuameti infotelefonist abi

Börsil kaupleja.  Foto: Andras Kralla

Väikeinvestor võib tuludeklaratsiooni koostades maksuameti infotelefonil helistades hätta jääda, kuna väärtpaberiinvesteeringute maksustamist puudutavatele küsimustele on keeruline vastust saada.

Seetõttu on mõistlikum tulude deklareerimisel tekkivad küsimused edastada maksuameti kodulehe foorumi vahendusel, kus maksuameti vastused on võrreldes infotelefoniga palju konkreetsemad.

Äripäevaga võttis ühendust investor, kes kurtis, et maksuameti infotelefoni teel nõu andvad spetsialistid pole piisavalt pädevad vastama ka täiesti tavalistele küsimustele, mis puudutavad näiteks dividende ja aktsiakapitali vähendamisest saadud maksete deklareerimist. Samuti oli investor kriitiline, et deklareerimise küsimustes suunatakse teda hoopis Eesti Väärtpaberikeskuse, pankade ja teiste asutuste poole.Uurisime LHV Pangalt, millised on kõige keerulisemad tulude deklareerimist puudutavad küsimused, millega investorid nende poole pöörduvad ning esitamise need omakorda maksuameti infoliinile. Nii mõnegi küsimuse peale soovitati info saamiseks lugeda hoopis maksuameti veebilehte. See on tegelikult päris hea soovitus, sest maksuameti veebilehe foorumist sai küsimustele täpsemad vastused. Samas võiks maksuamet järgmisel aastal kaaluda võimalust, et väärtpaberitulu deklareerijatele on eraldi infotelefoninumber, kus selgitusi jagav ametnik on ka vastavalt koolitatud ja investeerimisvaldkonna maksuteemades pädev.Väljavõte vestlusest maksuameti infoliini töötajaga.Tekkisid mõned küsimused väärtpaberitulu deklareerimisel. Äkki oskate aidata?

Proovime.Keda peaksin investeerimiskontost teavitama? Avasin konto eelmisel aastal.

Ei pea sellest kedagi teavitama, vaid edastate oma internetipangast investeerimiskonto raporti. Siis on need investeerimiskonto andmed eeltäidetuna teie deklaratsioonis ja te deklareerite need siis ära.Mis asi on sissemakse?

Mis asi on sissemakse? No seda nimetatakse … (järgneb pikem mõttepaus). Tähendab teie ei deklareeri seal nüüd … no seda peab selgitama. Seal deklareeritakse selliseid kõrvalisi kulusid. Et seal väärtpaberi ostu või müügi summasid te ei kajasta seal, vaid need sissemaksed ongi siis konkreetselt need, mis te ise sinna sisse maksate. Et seal te kajastategi neid sissemakseid, väljamaksed, aga mitte nüüd siis neid jah … otseseid väärtpaberite ostmist.Kas dividendid on sissemakse?

Dividendid … oodake (järgneb pikem paus). Kas teil on need maksustatud või maksustamata?  Arvan, et maksustatud dividendid.

Siis on sissemakse küll. Aga selle kohta saate lugeda ka meie koduleheküljelt, sest investeerimiskonto on selline suur ja lai süsteem. Kas soovite, et ütlen, kus saab meie lehel selle kohta rohkem lugeda?Jah, aga ma mõtlesin, et seal on liiga pikalt. Seetõttu otsustasin küsida infotelefonilt.

See on nagu jah … kuidas ma seda selgitaksingi …Kuidas kajastada deklaratsioonis Tallinna Kaubamaja aktsiakapitali vähendamisest saadud makset?

Neid aktsiakapitali vähendamise makseid … neid ei deklareeri.Ei deklareeri üldsegi?

Aga see nüüd oli ka ikkagi maksustatud?Vot ma ei oskagi öelda seda nüüd.

Ma pean seda vaatama. Oodake üks moment. Põhimõtteliselt sissemaksed on nüüd need rahasummad, mis te ise sinna kannate. Siis see, mis ei ole maksustamata tulu finantsvaralt. Aga mis selle aktsiakapitali vähendamisega oli?Kuidas ma deklareerin seda?

Kas see oli maksustatud või?Ma arvan küll, et maksustatud.

Te arvate, et oli?Jah.

Siis on sissemakse ikkagi. Ja kui on maksustamata, siis ei ole mitte midagi, ei sisse- ega väljamakse.Kas te oskate midagi öelda ühisrahastu Bondora tulude deklareerimise kohta? Mis nõuded kehtivad?

Tähendab … äkki oleks võimalik kirjalikult see küsimus saata?Te ei oska öelda jah?

Hetkel niimoodi kohe vast mitte jah.Aga kuidas deklareerida pärandusest saadud aktsiate soetusmaksumust?

(Kohe ei osatud sellele küsimusele samuti vastata, kuid helistati hiljem tagasi ning anti sellele ka vastus - toim).Tasub teada

Tulude deklareerimisel tekkivad küsimused on mõistlik edastada maksuametile ameti kodulehel oleva foorumi kaudu. Äripäev valis mõned foorumis tõstatatud teemad, millele maksuamet on vastanud.Kui kasutan investeerimiskonto süsteemi ja sain Linas Agro AB-lt dividende, kas pean need kandma ka tabelisse 8.8 või investeerimiskonto süsteemi kasutades seda ei pea tegema?Vastus: Kui aktsiad on hõlmatud investeerimiskonto süsteemi (soetatud investeerimiskontol oleva raha eest), siis sellelt aktsialt saadud dividend on tulu finantsvaralt, mida ei pea tabelis 8.8 deklareerima. Kui investeerimiskontole laekunud dividend on tuluallikariigis maksustatud, siis võib seda kajastada investeerimiskonto sissemaksena.Aktsiad on investeerimiskonto süsteemis ja eelmisel aastal kajastasingi neid ainult seal sissemaksena, aga suvel sain maksuametilt kõne ja e-maili, et deklaratsioon on minule ajutiselt avatud ja pean sinna kandma 8.8 Linas Agro dividendid ja seda ka tegin. Kas see aasta jätan siis lihtsalt selle tegemata ja eelmise aasta deklaratsioonile jääb see ülesse? Ega see hiljem mingeid probleeme ei tekita?Vastus: Tabelis 8.8 deklareeritud tulu ei mõjuta maksustamist, kui välisriigis saadud tulu (kõik välistulud) on alla 75% teie maksustamisperioodi kogutulust. Sel juhul võib eelmise aasta deklaratsioon jääda muutmata, kuna maksuarvestusele tabelis 8.8 deklareeritud tulul mõju ei ole. Kui aga välisriigis saadud tulu (kõik välistulud) on 75% või rohkem teie maksustamisperioodi kogutulust, siis avaldab tabelis 8.8 deklareeritud tulu mõju maksuarvestusele ja sel juhul võite teha tuludeklaratsiooni paranduse.Kuidas kajastada Rootsi aktsiate märkimised?Vastus: Aktsiate märkimist ei ole vaja üldiselt deklareerida, kuid kui aktsiaid märgiti näiteks saadud dividendi arvel, tuleb deklareerida hoopis saadud dividend.Kuidas kajastada tuludeklaratsioonis Tallinna Kaubamaja ja TEO LT 2014. aastal tehtud aktsiakapitali vähendamisest tulenevat väljamakset investeerimiskonto süsteemis?Vastus: Investeerimiskonto süsteemis saab äriühingu omakapitali väljamakset deklareerida juhul, kui need aktsiad on hõlmatud investeerimiskonto süsteemi ning kui omakapitali väljamakse laekub investeerimiskontole või viivitamata kantakse investeerimiskontole. Investeerimiskonto sissemaksena on lubatud deklareerida äriühingu poolt maksustatud väljamakse osa äriühingu väljastatud vorm TD alusel. Kui omakapitali väljamakse maksukohustust lükatakse edasi, kasutades investeerimiskonto süsteemi, siis tuleb see tehingurida tuludeklaratsiooni tabelist 6.4 kustutada.Avasin 2013 detsembris investeerimiskonto ja kandsin sinna raha, mille eest ostsin sama aasta sees aktsiaid. 2013 tuludeklaratsioonis ma neid andmeid ei deklareerinud. Kas saan nüüd 2014. aastal tagantjärele deklareerida kogu sissemakse summa, mille 2013. aastal sellele arvele üle kandsin või ainult jäägi, mis 2014 alguses peale aktsiate ostmist järel on?Vastus: 2013. aastal investeerimiskonto avamise korral on teil võimalik teha 2013. a tuludeklaratsiooni parandus ning lisada tabelisse 6.5 deklareerimisele kuuluvad andmed (I osas sisse- ja väljamaksed ja II osas konto andmed). Sissemaksena võite deklareerida ka investeerimiskonto kasutamisele võtmisel oleva rahajäägi. Investeerimiskonto sissemaksete jääk kandub 2013. a tuludeklaratsioonist üle 2014. a tuludeklaratsiooni. Iga maksustamisperioodi rahakanded tuleb deklareerida vastava aasta tuludeklaratsioonis. Enne 2013.a. investeerimiskonto süsteemiga liitumist soetatud aktsiaid ei saa investeerimiskonto süsteemi lisada ning nende aktsiate soetamismaksumust ei saa investeerimiskonto sissemaksena deklareerida. Nende aktsiate võõrandamisest saadav kasu tuleb deklareerida tavasüsteemis.Dividendi Leedust konverteerisin ümber eurodeks umbes kuu aega peale dividendi saamist, millise kursiga täpsemalt nüüd pean kajastama seda summat?Vastus: Konverteerima peab dividendi laekumise kuupäeval kehtiva Euroopa Keskpanga kursiga.Tööandja on tasunud töötasu aktsiates otse väärtpaberikontole. Kuna kinnipidamisperiood oli alla 3 aasta, siis on tööandja tasunud ka erisoodustuse tulumaksu. Aktsiaid hetkel müüdud pole, aga oleks soov liita need investeerimiskonto süsteemiga. Kas soetusmaksumuse, millelt tulumaks on juba kinni peetud, peaksin deklaratsioonil kajastama kui investeerimiskonto sissemakse?Vastus: Alates 1. jaanuarist 2015.a. on võimalik tööandja erisoodustusena saadud ja finantsvara mõistele vastavad väärtpaberid hõlmata investeerimiskonto süsteemi. Tööandja väljastatud tõendi alusel võite erisoodustusena maksustatud summa deklareerida investeerimiskonto sissemaksena.Olenemata müügi kuupäevast enne 01.01.2015 erisoodustusena saadud väärtpabereid investeerimiskonto süsteemi kaasata ei saa. Põhimõtteliselt võib samanimeliste väärtpaberite võõrandamisel kasutada nii tavasüsteemi ja investeerimiskonto süsteemi, kuid arvestuse teeb see keeruliseks (nt soetamismaksumuse arvestus kahe süsteemi vahel), seetõttu on soovitatav kõik samanimelised väärtpaberid deklareerida kas tavasüsteemis või investeerimiskonto süsteemis. Investeerimiskonto süsteemi valiku soovi korral, kui on näiteks soetatud väärtpabereid enne investeerimiskonto avamist, siis tuleks need väärtpaberid müüa tavasüsteemis ja saadud raha kanda investeerimiskonto sissemakseks. Edaspidi võib siis kasutada investeerimiskonto võimalusi.

Hetkel kuum