Juhan Lang • 9. oktoober 2015 kell 4:00

Tallinna Vee kohtusaagas saab viimaks selgust

Tallinna Vesi.  Foto: Andres Haabu

Aastaid Tallinna Vee ja konkurentsiameti vahel peetud tariifivaidlused saavad lähiajal uut selgust, sest halduskohus lubas neil päevil avaldada enam kui neli kuud tagasi tehtud kohtuotsuse selgitused.

Põhjenduste viibimise taga on hea loogikaTartu ülikooli õigusteaduskonna dekaan Jaan Ginter

Olukord, kus kohus otsust tehes avaldab ainult resolutiivosa ilma põhjendusi välja toomata, võib menetlusosalistele tunduda arusaamatu, kuid sellise võimaluse kehtestamisel on päris hea loogika. Enamus menetlusosalisi on huvitatud võimalikult kiirest vaidluse lahendamisest. Kohtuotsuse lihtsustatud variandi võimaldamine kindlasti kiirendab menetlust. Sellise korra sisseseadmisel on silmas peetud kohtuasju, mille puhul menetlusosalised tõenäoliselt ei soovi kohtuotsust edasi kaevata ning sel juhul võib hakkama saada ilma pikkade põhjendustega kohtuotsuse ja selle kirjutamisele aega kulutamata – selle aja saab kohtunik pühendada järgmistele kohtuasjadele. Juhul, kui menetlusosalised soovivad kaaluda edasikaebamise võimalust, saavad nad nõuda kohtult täielikku, põhjendustega kohtuotsust.

On arutletud, et selliseks kohtuotsuse täiendamiseks peaks kohtul olema kindel aeg. Kuid erinevad kohtumenetlused nõuavad erinevat ajakulu ja seetõttu ei ole otstarbekas detailseid tähtaegu seada. Seega tuleb ka kohtuotsuse täiendamise puhul lähtuda üldisest reeglist, et õigusemõistmine peab käima mõistliku aja jooksul. See tähendab, et ka põhjendustega täiendatud kohtuotsus tuleb pooltele anda mõistliku aja jooksul. Kui pikk see mõistlik aeg kohtuotsuse täiendamiseks on, sõltub juba materjalidest.

„Tänase seisuga saan öelda, et asja menetlev kohtunik kinnitas, et otsuse põhjendava osa vormistamine on lõpusirgel ning ta plaanib sellega valmis saada selle nädala lõpuks,“ kinnitas Tallinna halduskohtu ja ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu eile Äripäevale. „Sellele järgneb ka otsuse põhjenduste teatavakstegemine menetlusosalistele.“

Vilu selgitas, et kohtuotsuse põhjendava osa vormistamine on venima jäänud ühelt poolt asja mahukuse ja keerukuse tõttu, teisalt seepärast, et teisel poolaastal on kohtunik menetlenud tavapärasest suuremat hulka uusi kohtuasju, millest paljud on olnud kiireloomulised.

Tallinna halduskohus jättis 5. juunil rahuldamata AS Tallinna Vee kaebuse, milles vee-ettevõte vaidlustas konkurentsiameti vastuseisu vee hinna tõstmisele. Kuna esimese astme kohus jättis oma seisukoha põhjendamata, on see omakorda takistanud Tallinna Veel otsust ringkonnakohtusse edasi kaevata.

Hetkel kuum