Pille Ivask • 22. jaanuar 2016 kell 14:00

Tõnis Haaveli endine firma vaidlustas kohtus Ekspress Grupi aastaaruanded

OÜ Grupivara asutaja ja endine omanik Tõnis Haavel.  Foto: Raul Mee

Ekspress Grupi väikeaktsionär OÜ Grupivara, mille asutaja on Tõnis Haavel, leiab, et Ekspress Grupi 2013. ja 2014. aasta majandusaasta aruanne on kehtetud.

OÜ Grupivara on väikeaktsionär, kelle omanduses on 100 Ekspress Grupi aktsiat. OÜ Grupivara on esitanud kohtusse hagid aktsionäride korralisel üldkoosolekul vastuvõetud 2013. ja 2014. majandusaasta aruande ning kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamise otsuste tühisuse tuvastamiseks või kehtetuks tunnistamiseks, seisab börsiteates.

Kohtuistung 2013. majandusaasta aruande asjus toimub 1. märtsil ja 2014. aastaaruande asjus 5. aprillil.

Hageja leiab, et Delfi Eesti ja Delfi Läti firmaväärtus oleks tulnud majandusaasta aruannetes täiendavalt alla hinnata, mille tulemusel poleks aktsiaseltsil jaotatavat kasumit tekkinud.

ASi Ekspress Grupp juhatuse ja sõltumatute audiitorite hinnangul kajastavad 2013. ja 2014. raamatupidamise aruanne kontserni finantsseisundit ja tulemusi kõigis olulistes osades õigesti ja õiglaselt kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega.

OÜ Grupivara lõi 2002. aastal Tõnis Haavel. Kümme aastat hiljem liitus ettevõttega kirjanik ja Haaveli sõber Kaur Kender, kes on äriregistri põhjal praegu ettevõtte ainuomanik.

Hetkel kuum