Juhan Lang • 21 juuni 2016

Selver jätkab kohtuvaidlust

Aardla Selver  

Riigikohus saatis Selver ASi puudutava vaidluse uueks arutamiseks ringkonnakohtule, teatas Tallinna Kaubamaja Grupp.

Börsifirma teatel lõpetas Tallinna ringkonnakohus 20. jaanuaril tehtud lahendiga kriminaalasjas 1-14-3730 Selver ASi ja tema endise töötaja Tiiu Valgu suhtes kriminaalmenetluse seoses aegumistähtaja möödumisega.

Prokuratuur kaebas otsuse edasi riigikohtusse. Eilse lahendiga tühistas riigikohus varasema aegumisel põhineva lahendi ja asus seisukohale, et ringkonnakohus leidis ekslikult, et kuritegu on aegunud. Riigikohus saatis asja uueks, kõiki asjaolusid ja tõendeid arvesse võtvaks sisuliseks arutamiseks ringkonnakohtule uues kohtukoosseisus.

„Selver AS on kogu protsessi vältel pidanud prokuratuuri süüdistust alusetuks ja mõistetamatuks, sest Selver AS ei ole konkurentidega mingeid hinnakokkuleppeid kunagi sõlminud,“ teatas Kaubamaja. „Hoolimata menetluse jätkumisest on Selver AS veendunud, et pole rikkunud ühtegi seadust.“

Süüdistuse väitel leppisid Selver AS, Rimi Eesti Food AS, Maxima Eesti OÜ, Prisma Peremarket AS, AS Helter-R ja AS Liviko kokku teatud viinade jaehindade tõstmises 2009. aastal ning ettevõtteid süüdistati karistusseadustiku § 400 lg 4 järgi kvalifitseeritud teo toimepanemises.

Hetkel kuum