Mait Kraun • 9. mai 2017 kell 8:36

Baltic Horizon korraldab osakute avaliku pakkumise

Baltic Horizon Fundi juht Tarmo Karotam  Foto: Andres Haabu

Baltic Horizon Fond korraldab täiendavate osakute avaliku pakkumise, selgub börsiteatest.

Baltic Horizon Fondi fondivalitseja Northern Horizon Capital AS korraldab kuni 15 108 000 uue osaku täiendava avaliku pakkumise. Fondi uute osakute arv võib suureneda veel 22 662 000 võrra, kuni 37 770 000 uue osakuni, kui fondivalitseja otsustab kasutada suurendamise võimalust (inglise keeles upsizing option). Pakkumisest saadavat tulu plaanitakse kasutada fondi investeerimisplaanis sisalduvate Baltikumi pealinnades asuvate rahavooge genereerivate ärikinnisvara objektide omandamiseks ja nagu täiendavalt on kirjeldatud prospektis.

Fondivalitseja plaanib noteerida osakud nii Nasdaq Tallinna börsil kui ka Nasdaq Stockholmi börsil. Pakkumine koosneb pakkumisest jaeinvestoritele Eestis, Rootsis, Soomes ja Taanis ning pakkumisest institutsionaalsetele investoritele teatud Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

Pakkumise hind on 1,3220 eurot osaku kohta, mis on võrdne fondi osaku puhasväärtusega 30. aprilli seisuga. Märkida saab täisarvu osakuid ning iga ostukorralduse miinimumarv on 200 osakut. Märkimisperiood algas 9. mail kell 10.00 ning lõpeb 31. mail kell 16.00.

Hetkel kuum