Äripäev • 16. november 2017 kell 7:48

PRFoods kutsub kokku erakorralise koosoleku

PRFoodsi juhatuse liige Indrek Kasela.  Foto: Raul Mee

PRFoods kutsub 11. detsembril Olümpia hotelli kokku aktsionäride erakorralise koosoleku, mille põhjus on ettevõtte majandusaasta alguse ja lõpu muutmine, mis omakorda nõuab põhikirja muutmist.

Nõukogu kokkukutsutud koosolekul on kavas ka nõukogu liikmete volitusaja lühendamine.

Kavas on muuta PRFoodsi majandusaasta alguskuupäevaks 1. juuli ja lõpukuupäevaks 30. juuni ning pikendada seoses majandusaasta perioodi muutmisega tänavuse majandusaasta pikkust kaheksateistkümne kuuni, st kuni 30. juuni 2018.

Sellega seoses tuleb muuta põhikirja punkti 2.1 ning sõnastada see ümber järgmiselt: „2.1. Aktsiaseltsi majandusaasta algab esimesel juulil ja lõpeb järgmise kalendriaasta kolmekümnendal juunil (01.07. - 30.06.).

Samuti teeb PRFoodsi nõukogu erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku muuta põhikirja punkti 6 „Nõukogu” alapunktide numeratsiooni nii, et need algavad punktiga 6 ja muuta senist punkti 7.3 ning sõnastada see ümber järgmiselt: „6.3. Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt 3 (kolmeks) aastaks.“

Ka teeb nõukoguaktsionäridele ettepaneku pikendada alates 11. detsembrist viie aasta võrra nõukogu liikmete Aavo Koka (senise kuutasuga 500 eurot), Arko Kadajase, Harvey Sawikini, Jaakko Karo (senise kuutasuga 500 eurot), Kuldar Leisi (senise kuutasuga 750 eurot), Lauri Kustaa Äimä (senise kuutasuga 1000 eurot) ametiaega.

PRFoodsi nõukogu otsustas eile pikendada senise juhatuse liikme Indrek Kasela ametiaega kuni 15. novembrini 2020. Samuti valis nõukogu PRFoodsile uue kolmeliikmelise auditikomitee: esimees Aleksander Zaporožtsev ja liikmetena jätkavad Mairi Paiste ning Aavo Kokk.

Koosoleku hääleõiguslike aktsionäride nimekiri läheb lukku seitse päeva enne selle toimumist ehk 4. detsembril.

Teate avaldamise seisuga on PRFoodsi aktsiakapital 7 736 572 eurot, börsifirmal on 38 682 860 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle. Aktsionär võib enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitada PRFoodsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest.

Hetkel kuum