Äripäev • 26. jaanuar 2018 kell 6:45

Tallinna Vee puhaskasum sulas

Detsembrikuine kohtuotsus viis Tallinna Vee müügitulust üle 60 protsendi.  Foto: Andras Kralla

Tallinna Vee puhaskasum langes 2016. aastaga võrreldes 60,7 protsenti, müügitulu tõusis aga aastases võrdluses 1,4 protsenti, selgub börsiteatest.

Ettevõtte mullune müügitulu oli 59,82 miljonit eurot, mis on 1,4% rohkem kui eelnenud aastal (2016: 58,98 miljonit) . Samal ajal oli Tallinna Vee puhaskasum 7,22 miljonit eurot, langedes võrreldes 2016. aastaga 60,7 protsenti ehk 11,17 miljonit eurot. 

Kolmandate osapoolte nõuete katteks on hinnatud 17,52 miljonit eurot.

Ettevõtte puhaskasum langes 60,7% ehk 11,17 miljonit eurot võrreldes 2016. aastaga. Muutust mõjutasid eelkõige provisjon seoses võimalike kolmandate osapoolte nõuetega, mis võivad järgneda riigikohtu läinud detsembri otsusele - juhul, kui kohtud peaksid sellised nõuded põhjendatuks lugema.

Puhaskasumit mõjutas ka väiksem tulumaks dividendidelt, mis andis ettevõttele umbes 1,8 miljonit eurot. Valusama augu lõi kasumisse aga riigikohtus lüüa saamine. Ilma detsembrikuise riigikohtu otsuseta, kus Tallinna Vesi lüüa sai ja peale mida  Eesti Omanike Keskliit teatas, et asub veemonopoli vastu nõudeid koguma, oleks ettevõtte mullune puhaskasum olnud 24,17 miljonit eurot, mis on 29,2% või 5,47 miljonit eurot enam kui 2016. aasta samal perioodil.

2017. aastal kasvas põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu 1,1% võrra 25,23 miljoni euroni ja äriklientide müügitulu 1,7% võrra 20,41 miljoni euroni.

Väljaspool peamist tegevuspiirkonda osutatud teenuste müük suurenes 6,3%, see tähendab 4,68 miljoni euroni. Kasvu taga olid peamiselt suurenenud reovee ja sademevee ärajuhtimisega seotud teenuste mahud ja ka veidi suuremad veeteenuse mahud.

2017. aasta IV kvartal

Kontserni müügitulu oli 2017. aasta 4. kvartalis 15,97 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 10,0% ehk 1,46 miljonit eurot.

Brutokasum 2017. aasta 4. kvartalis oli 8,79 miljonit eurot, suurenedes 6,7% ehk 0,55 miljonit eurot. Brutokasumi suurenemine on peamiselt seotud joogivee-, reovee- ja sademeveeteenuste müügitulude ning ehitus- ja asfalteerimisteenuste kasumi suurenemisega, millele aitas kaasa kahanenud kulum. Seda tasakaalustasid suurenenud saastetasu ja kemikaalikulud.

Ettevõtte ärikasum oli -10,22 miljonit eurot, kahanedes 290,6% ehk 15,59 miljonit eurot. Ärikasumit mõjutasid lisaks eelpool mainitud muutustele brutokasumis peamiselt 17,52 miljoni euro suurune provisjon seoses võimalike kolmandate osapoolte nõuetega ning madalamad tariifivaidlustega seotud kulud 2017. aasta 4. kvartalis.

Puhaskasum 2017. aasta 4. kvartalis oli -10,44 miljonit eurot, kahanedes 291,5% ehk 15,89 miljonit eurot. Seda mõjutasid peamiselt eelpool mainitud muutused ärikasumis, ning suurenenud finantskulud. Finantskulude muutust mõjutas peamiselt 2017. aasta 4. kvartalis toimunud väiksem positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes positiivse muutusega 2016. aasta samal perioodil. 2017. ja 2016. aasta 4. kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest tulenevate muutuste ja kolmandate osapoolte nõuete mõjudeta oli vastavalt 6,95 miljonit eurot ja 4,99 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 39,1% ehk 1,95 miljonit eurot.

Kontserni müügitulu oli 2017. aasta 4. kvartalis 15,97 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10,0% ehk 1,46 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 82,0%. Müügituludest 7,5% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 9,4% tuludest tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,1% muudest töödest ja teenustest. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste tulud on sesoonsemad ning Kontsern otsib jätkuvalt võimalusi, et neid tulusid hoida ning kasvatada.

Hetkel kuum