Kaspar Allik • Märt Belkin • 13. veebruar 2018 kell 8:22

LHV tahab mõne aastaga kasumi topeldada

Madis Toomsalu  Foto: Andras Kralla

Mullused plaanid suuremalt jaolt täitnud LHV Group seab tänavu sihiks kasvatada kasumit 10 protsendi jagu. Viie aastaga loodab firma aga kasumi enam kui duubeldada.

Eelmisel aastal oli finantskontserni puhaskasum 22,2 miljonit eurot, võrreldes 2016. aastaga oli kasv pea 11,5%. Mullust kasumiplaani edestas grupp 364 000 euro võrra tänu Leedu Mokilizingase oodatust paremale tulemusele, aktsionäridele kuuluva kasumi plaanile jäädi aga 146 000 euro võrra alla, kuna väikefinantseerimisest tuli arvatust vähem intressitulu.

Selleks aastaks seab LHV endale sihi kasvatada puhaskasumit 10% ning tulusid 20%. Grupi juhataja Madis Toomsalu rääkis, et finantsplaani märksõnad on olemasolevate teenustega kvaliteetselt jätkamine ning uue ärivaldkonna edendamine.

“Ärikeskkond püsib hea, kandvad trendid on mõistlik ja laiapõhjaline majanduskasv, ettevõtete tootlikkuse ja investeeringute suurenemine ning palgakasv. Finantssektori tervis on tugev, peamiselt iseloomustavad seda laenude mahu suurenemine ja madal võlgnevuste tase,” loetles LHV Groupi juht.

Kasvu otsib finantskontsern tänavu kõikides ärivaldkondadest. Näiteks panustab firma tugevalt elektoroonilistesse kanalitesse: uuendatakse internetipanka, laiendatakse mobiilipanga funktsionaalsust ja tuuakse turule pensionirakendus. Samuti plaanib LHV tuua turule noortele suunatud pakkumise ja autokindlustuse. Kavas on ka liitumine reaalajas euromaksete süsteemiga ning ettevalmistused reaalajas naelamaksete süsteemiga liitumiseks.

Vajadusel lendavad ka kliendile külla

Tänavu on kavas panna LHV Ühendkuningriigi kontorisse tööle kindel meeskond ja asuda sealseid kliente teenindama. LHV keskendub Suurbritannias uutele ehk niinimetatud neopankadele, valuuta teenusepakkujatele ja maksevahendajatele. Seal näeb LHV eelist just kliendikesksuses ja väiksuses. "Kui kohapeal on väga suur pank, siis see mastaabivahe on nii suur, et suured majad ei viitsi või ei taha nende potentsiaali hindama hakata," tõdes Toomsalu. Ta lisas, et nemad seda potentsiaali näevad ja saavad pakkuda kliendikeskset partnerlust kohe algusest peale.

"Vajadusel lendame ka üle ookeani kliendile külla, istume poole panga juhatusega kaks päeva ja vaatame üle rahapesu protsessid," ütles Toomsalu.

Elmo Somelar,, LHV investor

Harukordne võimalus vältida traditsioonilise panganduse vigasid

Suhtun LHV plaanidesse väga hästi, prognoos põhineb ilmselt ettevõtte senisel tegevusel ja sisemisel kindlustundel ning arvestab üldiseid trende majanduskeskkonnas. 

Kõige olulisem on see, et prognoos oleks realistlik ja tekitaks usaldust. Mina pean LHV prognoosi reaalseks, arvestades seniseid majandustulemusi, äridünaamikat ja üldist majanduskeskkonda. Kindlasti on ettevõttel olemas erinevad stsenaariumid ehk plaan B ja C, mis võimaldab teha prognoosides muudatusi.

Toetan ka plaani Londonis tegutseda, olulise finantskeskusena loob London uusi võimalusi. Raha ringleb Londonis hoomamatult rohkem kui meie koduturul, tuleb see vaid üles korjata. LHV-l on harukordne võimalus vältida traditsioonilise panganduse vigasid, nende bilansis ei kajastu mineviku taaka (halvad tehingud) ega organisatsioonilist ebaefektiivsust.

Digitaalne tehnoloogia ja innovaatiline lähenemine võimaldab paindlikkust, kulude kokkuhoidu ja personaalsemaid lahendusi. Ma ei imestaks, kui tuleviku pank on rohkem tehnoloogiaettevõte kui traditsiooniline pangandus kujul, millega harjunud oleme. LHV on nende muutustega hästi kaasa läinud ja võiks haarata teerajaja ning suuna näitaja rolli.

Hoiuste kasvu taga jaeklient

Hoiused peaksid tänavu kasvama möödunud aastaga võrreldavas tempos. “Suurema osa hoiustest kaasame jaeklientidelt, mõnevõrra vähem ettevõtetelt,” rääkis Toomsalu. Finantsvahendajate ärivaldkonna osas ootab grupp hoiuste kasvu erinevate klientide lõikes, kuid 2018. aasta alguse ühe maksevahendaja väga kõrge hoiuse jäägi tõttu on oodata valdkonna kokkuvõttes hoiuste mahu vähenemist. “Sel aastal laiendame ka oma finantseerimisallikate valikut ,” vihjas LHV Groupi juht.

Laenud kasvavad Toomsalu sõnul aga rekordilises tempos. Suurimaks kasvuallikaks on ettevõtete laenud, millele järgnevad Leedu äriüksuse Mokilizingase väikelaenud ning Eestis väljastatavad kodulaenud. Jätkuvalt kasvavad ka kõik ülejäänud laenutooted. Lisaks tuleb LHV turule faktooringuga.

“2018. aastal on grupil kasvuks piisavalt kapitali, kuid aasta keskel alustame ettevalmistustega, et 2019. aastal võlakirjade näol refinantseerida ja kaasata juurde uut kasvuks vajaminevat kapitali,” lisas Toomsalu.

Viie aastaga hiigelkasv

Ühes aastase kavaga avaldas LHV ka enda viisaastakuplaani. Prognoosi järgi kasvavad grupi tulud järgneval viiel aastal keskmiselt 15%, samal ajal kui kulud kasvavad 8% aastas. Nii võiks puhaskasum jõuda 2022. aastaks 54,1 miljoni euroni.

Kulude ja tulude suhtarv paraneb prognoosi järgi jõudsalt - eelmise aasta 54,6 protsendist peaks 2022. aastaks saama 41 protsenti. Toomsalu sõnul loodetakse see saavutada peamiselt uue finantsvahenduse ärisuuna abil, mis hakkaks tööle saamisel väga head mastaabiefekti pakkuma. 

Toomsalu rõhutas siiski, et viie aasta finantsprognoosi üks eeldus on olemasoleva majanduskeskkonna püsimine. Samas märkis ta, et majandustsükli pöördumise prognoosimata jätmine ei tähenda riskidega mittearvestamist. “Meie krediidiotsused ja erinevad stressitestid võtavad pidevalt arvesse järske stressistsenaariumeid, samamoodi arvestame nende mõjudega kapitalipuhvreid määrates,” rääkis ta.

Eeldusi on teisigi: näiteks ootab kontsern kõikide oluliste ärimahtude kasvu, finantsvahenduse valdkonna tulude lisandumist, konservatiivsusest lähtuvaid suuremaid krediidikahjusid, Euribori tõusu vastavalt turu prognoosidele, fonde haldava LHV Varahalduse müügikulude kapitaliseerimist ja amortiseerimist, teise samba pensionifondide maksete püsimise tänasel tasemel ning pensionifondide mahu suurenemisega kaasneva haldustasu languse vastavalt regulatsioonile, dividendipoliitika püsimise ja pangamaksu mõju.

Plaanib uusi võlakirju

Tulumaksueelseks konsolideeritud omakapitali tootluseks prognoosib LHV kõikidel aastatel vähemalt 20%. Grupi aktsionäride 2018. aasta puhaskasumiga seotud omakapitali tootlust mõjutavad Ühendkuningriigi filiaali käivitamiseks tehtavad kulud ning pangamaksu mõju.

Viie aasta prognoosi kohaselt on eesmärk liikuda ka aktsionäride puhaskasumi osas 20% omakapitali tootluse suunas. Viie aasta prognoos eeldab 2019. ja 2020. aastal võlakirjadega uut kapitali kaasamist.

Toomsalu hinnangul on pikaajaline finantsprognoos ambitsioonikas, kuid realistlik. “Suudame selle ellu viia LHVs töötava enam kui 360 inimese abil, kelle arv perioodi jooksul tõenäoliselt suureneb,” rääkis ta.

Hetkel kuum