Äripäev • 27 veebruar 2018

LHV teatas dividendi

LHV  Foto: Andras Kralla

LHV Groupi juhatus tegi aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta 2017. aasta eest dividende 16 eurosenti aktsia kohta, seisab täna hommikul saadetud börsiteates.

Seega kavatseb LHV aktsionäridele kokku välja maksta ligi 4,12 miljonit eurot. Juhatus tegi ettepaneku kanda kohustuslikku reservkapitali 0,98 miljonit eurot ja lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 14,5 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumile.

2017. aastal maksis LHV Group dividende netosummas 15 senti ühe aktsia kohta. LHV dividendipoliitika järgi maksab börsifirma eeltingimuste täitmisel dividendideks koos sisalduva tulumaksuga vähemalt 25 protsenti ettevõtte aktsionäridele kuuluvast maksude eelsest kasumist.

LHV Groupi 2017. aasta maksueelne kasum ulatus 23,4 miljoni euroni ning puhaskasum 22,2 miljoni euroni. Maksueelne kasum kasvas võrreldes eelmise aastaga 16%. Neto intressitulud kasvasid 18% ning neto teenustasutulud 16%. Finantstulud kahanesid 25% võrra.

Grupi puhastulu oli 58,7 miljonit eurot ning kasvas võrreldes eelmise aastaga 16%. Tegevuskulud olid 31,9 miljonit eurot ja kasvasid aastaga 10%. Grupp täitis 2017. aasta alguses avalikustatud finantsprognoosi.

Täna auditeeritud aastaaruande avaldanud LHV Group teatas, et dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 26. aprillil 2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 25. aprill 2018.

Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 27. aprillil 2018.

Hetkel kuum