Artikkel
 • Jaga lugu:

  Teaduse sõna: millal on parim päev aktsiat märkida?

  Eesti ettevõtte börsile minek on niivõrd haruldane sündmus, et naljaga pooleks võiks öelda: kui Tallinna börsil toimub aastas rohkem kui üks aktsiate avalik esmapakkumine, siis on see selgelt märk Eesti aktsiaturu ülekuumenemisest.

  Tartu Ülikooli rahandusteadlased Mark Kantšukov ja Priit Sander ning Maksim Miruškov Avaron Asset Managementist võtavad luubi alla Eesti IPOde saatuse ja annavad nõu, milline päev oleks märkimiseks statistiliselt kõige soodsam.
  Järgneb kolme teadlase analüüs.
  Üsna pika aja vältel ei ole Eesti finantsmaastikule ilmunud uusi börsiettevõtteid. Alates 2010. aastast, mil börsile tuli Premia Foods, kulus lausa kuus aastat, enne kui järgmine ettevõte, LHV Pank tegi eduka aktsiate avaliku esmaemissiooni (IPO). Möödunud aastal tuli börsile AS EfTEN Real Estate Fund III ning praegu on käimas ASi Tallinna Sadam aktsiate märkimine.
  Kui ettevõttel endal aitab IPO kaasata vajalikku kapitali ja/või luua investeeringust väljumise võimaluse senistele aktsionäridele, siis börsiinvestorite jaoks suureneb kaubeldavate finantsinstrumentide arv ehk paranevad investeeringute mitmekesistamise võimalused ja tekivad täiendavad investeerimisvõimalused.
  Investorite jaoks on lisamotiiviks IPOl osalemiseksvõimalus teenida nn IPO esmase allahindluse (IPO underpricing) pealt. IPO esmane allahindlus tähendab olukorda, kus aktsia sulgemishind pärast esimest kauplemispäeva on kõrgem aktsia märkimishinnast.

  Investor Toomas osales ühe ettevõtte aktsiate avalikus esmapakkumises, märkimishinnaks oli 100 eurot.

  Esimese kauplemispäeva järel sulges hind 102 euro peal. Investor teenis sisuliselt päevaga 102-100=2 eurot ehk 2% tootlust.

  Kui arvestada 253 kauplemispäevaga aastas, teeb see ligikaudu 15 000%, eeldades muidugi, et sarnast tulu oleks võimalik teenida iga päev. Mõistagi eeldab 2 eurot kasvutulu ehk 2% tootlust ka seda, et investor müüb oma aktsia esimese kauplemispäeva lõpus maha.

  Lauale jäetud raha
  Miks siis räägitakse sellest nähtusest kui allahindlusest? Kui näiteks investor Toomas teenis esimese kauplemispäevaga kaks eurot, siis ettevõtte-emitendi seisukohast tähendab see saamata jäänud kahte eurot – märkimisprotsessi jooksul oleks ettevõte võinud küsida aktsionäridelt 100 asemel 102 eurot. Selles mõttes tegi ettevõte investorile justkui allahindluse, müües talle aktsiaid odavamalt võrreldes sellega, milliseks kujunes hind börsil. IPO allahindlusest räägitakse ka kui lauale jäetud rahast (money left on the table).
  Paljudel investeerimishuvilistel on ehk meeles november 2013 ja Twitter Inc.'i IPO: Twitteri aktsia, mille märkimishinnaks oli 26 dollarit, tõusis esimese kauplemispäeva järel 44,9 dollarini – teisisõnu tõusis aktsia hind ühe kauplemispäevaga ligikaudu 73%. Idee kohaselt oleks võinud Twitteri omanikud küsida aktsiate eest 26 dollari asemel 44,9 ning kaasata suuremat kapitali.
  Muidugi ei tõuse aktsia hind alati pärast märkimist. Näiteks selle aasta jaanuaris läks New Yorgi börsile turva- ja kaitseteenuseid pakkuv ADT Inc.: aktsia märkimis­hinnaks oli 14 dollarit, esimese kauplemispäeva järel sulgus hind 12,34 dollari juures ehk langes ligikaudu 12%. See tähendab, et märkimises mitte osalenud investorid said pärast börsilt neid aktsiaid osta odavamalt.
  Kõikuv allahindluse suurus
  Kes soovib teada saada laiemat pilti, siis Florida ülikooli rahandusprofessor Jay Ritter jagab oma kodulehel andmeid USA aktsiaturu viimaste aastakümnete IPOde kohta. Aastatel 1980 kuni 2017 oli IPO allahindluse keskmine suurus ehk esimese kauplemispäeva hinnatõus võrreldes märkimishinnaga keskmiselt 18%. See näitaja ei ole stabiilne, see varieerub aastate ja ettevõtete lõikes: nt. dot com’ide buumi tippajal 1999-2000 oli IPO esmane allahindlus keskmiselt 65%(!); samuti on suurema müügituluga ettevõtete puhul esimese kauplemispäeva järgne tootlus üldiselt väiksem kui vähema müügituluga ettevõtete puhul.
  IPO esmase allahindluse suurus varieerub ka riikide lõikes. Dartmouthi Ärikooli professor B. Espen Eckbo toob oma artiklis Initial Underpricing of IPOs (2010) välja IPO keskmise esmase allahindluse Euroopas, Aasias ja Ladina-Ameerika riikides aastatel 1990 kuni 2000ndate algus. Euroopa riikidest on märkimisväärsed Poola ja Kreeka, kus keskmine allahindlus oli vastavalt 62% ja 40%, samas oli see Luksemburgis vaid ca 5%. Aasia riikidest tõuseb esile Malaisia, kus keskmine allahindlus oli ligikaudu 90%(!).
  IPOde esmast allahindlust võib selgitada mitme asjaoluga. Kuna aktsiate avalik esmapakkumine on väga kallis (mitme aasta taguses PwC uuringus toob märgitakse, et IPO kulud on 5-7% emissiooni mahust), siis emissiooni mittetäismärkimisel tähendab see asjatult kulutatud raha. Et vältida selle finantskuluga seonduvat riski, võib emitent sihilikult seada märkimishinna madalamale, kindlustamaks IPO õnnestumist.
  Teine põhjus võib olla seotud turukonjunktuuri ja (jae)investorite üldise meeles­tatusega. Kui majandusbuumi tingimustes tuleb aktsiaturule innovaatiline ja kauaoodatud ettevõte, siis võib see IPO-järgse turuhinna üles viia. Lisaks võivad teatud ettevõtted-emitendid (nt tubaka- ja alkoholitootjad, hasartmängude korraldajad jmt.) seada märkimishinna madalamaks, loomaks ettevõttest positiivset kuvandit.
  Oluline kodutöö
  Aktsiate märkimisel peaks investor uurima, kas senistel aktsionäridel on piirang neile kuuluvate aktsiate müügiks (nn lock-up period) või mitte. Juhul, kui senistel aktsionäridel puuduvad aktsiate müügi piirangud teatud päevade jooksul pärast ettevõtte börsiletulekut, võib IPO esmane allahindlus osutuda peaaegu olematuks või isegi negatiivseks.
  Pikaajalise investori motiiv IPOs osaleda ei tohiks piirduda ühepäevase tootluse teenimise võimalusega, kuid samas võib IPO esmasele allahindlusele panustamisest kujundada omamoodi investeerimisstrateegia. Mõistagi saab sellist strateegiat rakendada kõrge IPO aktiivsusega aktsiaturul, nt Hiinas või USAs. Hiina (sh Hongkong) on praeguse seisuga maailma IPO-liider – 2017. aastal läks seal börsile 582 ettevõtet.
  Meie eesmärk on aga pöörata lugeja tähelepanu asjaolule, et investori seisukohast vaadatuna võib IPO esmase allahindluse suurus olla petlik. Kui panustada aktsiahinna tõusule pärast ettevõtte börsileminekut, siis tuleks arvestada võimaliku ülemärkimise ja märkimisperioodi kestusega – need mõjutavad oluliselt tootlusnumbreid.

  Oletame, et investor Toomas märkis 100 000 euro eest 1000 aktsiat, kuid kuna huvi ettevõtte aktsiate vastu oli suur, siis sai ta ainult 500 aktsiat. Eeldame, et märkimisperiood kestis 2 nädalat ning aktsiaga alustati kauplemist 2 nädalat pärast märkimisperioodi lõppu; innuka investorina märkis Toomas aga aktsiad märkimisperioodi alguses.

  Esimese kauplemispäeva lõpu seisuga, kui aktsia hind peatub 102 euro juures, teenib investor Toomas igalt aktsialt 2 eurot kasvutulu ehk kokku 500×2=1000 eurot.

  Arvestades esialgse investeeringu suu­rust (100 tuhat eurot) kujuneb tootluseks = 1 000 : 100 000 = 1%.

  Kuna Toomas märkis aktsiad märkimisperioodi alguses, siis tema kapital oli külmutatud 2 + 2 = 4 nädalaks. Seega justkui päevaga teenitud 2% tootlusest sai tegelikult kuuga teenitud 1% tootlus (see teeb aasta baasil ligikaudu 13%).

  Kui Toomas märgiks aktsiad märkimisperioodi lõpus, teeniks ta 1% tootlust kahe nädalaga - siis oleks aastane tootlus ligikaudu 30%.

  IPOde allahindlused Eestis
  Seni rääkisime hüpoteetilisest olukorrast, aga milline on tegelik seis nt Eesti ettevõtete IPOdega?
  Järgnev tabel toob ära Eestis alates 2005. aastast kuni tänaseni toimunud aktsiate avalike esmapakkumiste allahindluste suurused.
  Nagu näha, on ka Eestis IPOde esmane allahindlus emissioonide lõikes varieeruv ja investor pole kasu saanud sugugi igas emissioonis. Tabelist paistavad silma märkimisväärsed esimese kauplemispäeva järgsed tootlused Ekspress Grupi, Olympic Entertainment Groupi, Starmani ja Tallinna Vee IPO puhul.
  Kuid kas need tootlused olid ka tegelikult saavutatud? Võtame vaatluse alla nende nelja ettevõtte IPOd.
  Selgub, et kui kohandada esimese kauplemispäeva järgseid tootlusi märkimisperioodi algus- ja lõpukuupäevade ning esimese kauplemispäevaga, langevad tootluste numbrid märgatavalt.
  Eraldi küsimus on see, millise mõjuga ja kui tulus on IPO esmasele allahinnatusele panustav strateegia. Ülemärkimise mõju sõltub iga investori märgitud aktsiate arvust ning üldpildi saamiseks tuleks viia sisse mingi eeldus, nt et investor märkis aktsiaid keskmise netopalga suuruses summas.
  Sellisel juhul, kui võtta arvesse allokatsioonireeglid ja märkimisperioodi algus- ja lõpukuupäevad, kujunevad esimese kauplemispäeva järgsed tulusused selliseks:
  Kui võtta arvesse märkimisperioodi kestus ja allokatsioonireeglid, siis esialgu hiigelsuurena paistnud tulusus ei tundu enam nii suur. Mida varem investor aktsiaid märgib ja mida populaarsemaks IPO osutub, seda väiksemat tegelikku päevast tootlust ta teenib - võrreldes tootlusega, mis on arvutatud esimese kauplemispäeva järgse sulgemis­hinna ja märkimishinna põhjal.
  Loomulikult, kui huvi IPO vastu on madal, võib emissioon ka ebaõnnestuda, nagu juhtus Pro Kapital Grupi aktsiate avaliku pakkumisega 2012. aastal, ning isegi emissiooni täismärki­misel võib aktsia hinnatõus jääda olematuks.
  Soovitus rahandusteaduslikust vaatenurgast: kui investor tahab seda strateegiat võimalikult tulemuslikult ära kasutada, tuleks märkida aktsiaid garanteeritud koguses ja viimasel märkimispäeval.
  Kuid on veel üks nüanss, mida aktsiate märkimisel silmas pidada: aktsiaturu enda liikumine märkimisperioodi ajal, mis võib IPO atraktiivsust tagantjärele veelgi vähendada.
  Jaga lugu:
 • Hetkel kuum

Olulisemad lood

Intressitõus töötab: turud reageerisid suure ralliga
Maailma aktsiad tõusid kolmapäeval, kuna investorid loodavad, et tulevased intressitõusud muutuvad vähem agressiivseks. Esimesed märgid näitavad, et eelmised käigud rahapoliitika karmistamiseks töötavad ja leevendavad hinnasurvet.
Maailma aktsiad tõusid kolmapäeval, kuna investorid loodavad, et tulevased intressitõusud muutuvad vähem agressiivseks. Esimesed märgid näitavad, et eelmised käigud rahapoliitika karmistamiseks töötavad ja leevendavad hinnasurvet.
Aleksei Šiškin: Nord Stream 2 hävitas eestlaste hõimurahva asuala
Sel nädalal sai selgeks, et Nord Streami projekti ajaloole pandi rasvane punkt. Sabotaaži tulemusena löödi gaasitorud rivist välja ja kõige järgi otsustades pole neid võimalik taastada. Delovõje Vedomosti ajakirjanik Aleksei Šiškin kirjutab gaasitorude ebaselgest ja traagilisest rollist eestlaste hõimurahva vadjalaste ajaloos.
Sel nädalal sai selgeks, et Nord Streami projekti ajaloole pandi rasvane punkt. Sabotaaži tulemusena löödi gaasitorud rivist välja ja kõige järgi otsustades pole neid võimalik taastada. Delovõje Vedomosti ajakirjanik Aleksei Šiškin kirjutab gaasitorude ebaselgest ja traagilisest rollist eestlaste hõimurahva vadjalaste ajaloos.
USA erasektor lisas septembris oodatust rohkem töökohti
Reaalajas börsiinfo
Lemeks teenis möödunud aastal rekordilise käibe ja kasumi
Möödunud aastal oli Lemeks ASi käive 193 miljonit eurot, mis oli 61% suurem tunamullusest käibest. Hea aasta põhjus oli ettevõtte juhatuse esimehe Jüri Külviku sõnul selles, et koroona ajal kulutamata jäänud raha investeeriti Eestis ja Euroopas kodude uuendamisse, mis tõi kaasa puidust toodete müügi hüppelise kasvu.
Möödunud aastal oli Lemeks ASi käive 193 miljonit eurot, mis oli 61% suurem tunamullusest käibest. Hea aasta põhjus oli ettevõtte juhatuse esimehe Jüri Külviku sõnul selles, et koroona ajal kulutamata jäänud raha investeeriti Eestis ja Euroopas kodude uuendamisse, mis tõi kaasa puidust toodete müügi hüppelise kasvu.
Suur galerii: Äriplaan 2023 tõi kokku rekordarvu ettevõtlikke inimesi
Eelmise nädala neljapäeval peetud Äriplaani konverentsil osales 650 inimest, kes kuulasid tippettevõtjate äriplaane ja ootusi algavaks majandusaastaks.
Eelmise nädala neljapäeval peetud Äriplaani konverentsil osales 650 inimest, kes kuulasid tippettevõtjate äriplaane ja ootusi algavaks majandusaastaks.
Hirmust tuleb rääkida, et seda mitte karta
Varem hoiduti tuumaohust rääkimisest, et mitte külvata asjatut masendust ja paanikat. Nüüd, vastupidi, sellest justnimelt tulebki rääkida, et hoida ära asjatut masendust ja paanikat, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Varem hoiduti tuumaohust rääkimisest, et mitte külvata asjatut masendust ja paanikat. Nüüd, vastupidi, sellest justnimelt tulebki rääkida, et hoida ära asjatut masendust ja paanikat, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Raadiohommikus: USA aktsiad, uus rahakaasamine, kuld ja jaekaubanduse tulevik
Neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägib investor Anu Lill USA aktsiaturul toimuvast (t)rallist ning Elon Muski mõjust Tesla ja Twitteri investoritele.
Neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägib investor Anu Lill USA aktsiaturul toimuvast (t)rallist ning Elon Muski mõjust Tesla ja Twitteri investoritele.

Olulisemad lood

Kaubanduskoda: universaalteenusest saavad kasu väga vähesed ettevõtted
Kaubanduskoda teatas, et ettevõtetele plaanitud elektri universaalteenus pole piisav ettevõtete toetamiseks, nende konkurentsivõime tagamiseks ning suur hulk ettevõtjaid ei pruugi saada universaalteenust kasutada.
Kaubanduskoda teatas, et ettevõtetele plaanitud elektri universaalteenus pole piisav ettevõtete toetamiseks, nende konkurentsivõime tagamiseks ning suur hulk ettevõtjaid ei pruugi saada universaalteenust kasutada.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.