20. september 2015 kell 21:01

Keskkonnasõbralik paber – Teie vastutustundlik valik

Tänapäeval seisavad maailma majandus ja looduskeskkond tõsise katsumuse ees, et tagada ressursid pidurdamatult kasvavate vajaduste rahuldamiseks. Sel ajal, kui majandusinimesed edendavad ettevõtluse arengut, otsivad inimesed kogu maailmas äritegevuse viise, mis seavad esikohale pikaajalised, läbipaistvad ja usaldusväärsed suhted juhindudes üldinimlikest väärtushinnanguist. Üha enam ja enam missioonitundest juhinduvaid kaubamärke seavad tähelepanu keskpunkti jätkusuutlikkuse, kuid just tarbijate kätes on suurim potentsiaalne jõud väärtushinnangute kujundamisel ja maailma paremaks muutmisel.

Isegi juhul, kui Teil ei ole aega või energiat vabatahtlikuks keskkonnaprojektide heaks töötamiseks või raha nende toetamiseks, suudate Te piisk-piisa haaval aidata loodust ja tulevasi põlvkondi ainuüksi väikeste valikute tegemisega oma igapäevastel sisseostudel. Et mõista, milliste kaupade taga on jätkusuutlik ärimudel, kasutatakse erinevate materjalide jaoks erinevaid märgistusi. Metsanduses ja puidupõhiste materjalide tootmisel kasutatakse kogu maailmas keskkonnasõbraliku ettevõtluse tõendina FSC® kaubamärki, mis kinnitab vastutustundlike metsandustavade kasutamist kogu tootmisahelas kuni lõpptarbijani. FSC missiooniks on edendada keskkonnasõbralikku, ühiskonnale kasulikku ja majanduslikult elujõulist maailma metsade majandamist. FSC on ülemaailmne mittetulunduslik organisatsioon, mis on pühendunud vastutustundliku metsanduse edendamisele kogu maailmas.

Ka Maailma Looduse Fond (World Wildlife Fund ehk WWF) on FSC hüvedena välja toonud veekaitse, looduskaitse metsade ülestöötamisel, kemikaalide kasutamise piiramise ning jäätmete vähendamise.

Paberipõhine pakend on tänapäevase eluviisi oluliseks koostisosaks ning juhul, kui see tuleb vastutustundlikust metsatööstusest ja pärast kasutamist töödeldakse ümber, on paber vägagi keskkonnasõbralik materjal. Tetra Pak peab kogu maailmas tegutseva keskkonnasõbralike pakendite tootjana väga lugu oma koostööst FSC-ga.

The FSC license code of Tetra Pak is FSC® C014047  

Marija Slaidina (Slaidiņa), Tetra Pak Baltic keskkonnavolinik, „Meie kiirelt muutuvas maailmas, kus ressursid on üha enam piiratud ning kliimamuutused pole enam mitte õhus rippuv oht, vaid reaalsus, on eluliselt tähtis, et me vaataksime oma tegevust, oma tooteid ja oma progressi jätkusuutlikkuse seisukohast. Meie pakend koosneb 75% ulatuses papist, millel on tähelepanuväärsed keskkonnasõbralikud näitajad – väike kaal, madal süsiniku emissioon ning see on taastöödeldav. FSC süsteem aitab meil toetada seda, et metsavarude kasutamine toimuks vastutustundlikult. Saavutamaks 100% taaskasutatavate materjalide kasutamist Tetra Pak pakendites, oleme keskkonnasõbraliku uuendusena välja töötamas samuti keermega korke ja plastiklaminaati, mis on valmistatud suhkruroost. Tooraine valik mõjutab lõpptulemust väga oluliselt, suurem taastöödeldavate materjalide sisaldus ja toormaterjalide vastutustundlik kasutamine võimaldavad oluliselt vähendada mõju keskkonnale.Olgem üheskoos vastutustundlikud! Samal ajal, kui Teie hoolitsete igapäevaste ostude eest, aitate hoolitseda ka meie metsade eest. Selleks ei ole vaja teha muud, kui valida FSC märgisega pakend!“

Artikkel on osa ülemaailmsest FSC Reede kampaaniast, tähistamaks vastutustundlikku metsandust inimestega kogu maailmas ning suurendamaks teadlikkust FSC märgise tähendusest.           

Hetkel kuum