Äripäev • 22 jaanuar 2016

Maksustatav käive ja töötajate arv avalikuks

Juhtkiri.  Foto: Anti Veermaa

Kaubandus-tööstuskoja ettepanek avalikustada maksustatav käive ja töötajate arv on samm õiges suunas, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kui kaubandus-tööstuskoja ettepanek rahandusministrile saab tegudeks, siis hakkab riik avalikustama infot käibemaksukohustuslaste deklareeritud maksustatava käibe suuruse ning ettevõttes töötavate isikute arvu kohta.

Äripäeval on hea meel, et kaubanduskoda pöörab tähelepanu panusele, mida ettevõtja peaks andma ühiskonna arengusse. Koja ettepanek ühtib igati toimetuse baasväärtustega: mida läbipaistvam on Eesti ettevõtluskeskkond, seda paremini on tagatud aus konkurents. Toimetuse mitu korda sõnastatud juhtkirjaline seisukoht luua Eestis maailma kõige läbipaistvam ettevõtluskeskkond on see põhiline siht ja väärtus, milleni jõudmine on Äripäeva kandvaim eesmärk.

Ettevõtja moraalne vastutus ühiskonna ees ja tema eeskuju andev roll oli peamine, mida rõhutasime ka alles hiljuti uue hoo sisse saanud OÜtamise debatis, mis viimati päädis advokaat Villy Lopmani tõdemusega, et OÜde maksustamine vajab lõpuks ometi seaduslikke piire. „Praktiline õiguslik selgus teemas on aga jäänud täpselt sama lootusrikkaks või lootusetuks, nagu see oli teema puhkemise alguses,“ võttis ta kokku debati viimase laine.

Õige samm

Seadusemuudatust, mille vajadust on ka Äripäev korduvalt rõhutanud, koda küll ei nõua – ent ometi on ettepanek samm õiges suunas. Koja mõte näibki olevat astuda ühe sammu kaupa, ilmselt endale teadvustades, et poliitiline ignorantsus teema suhtes on erakordselt suur ja soovimatus sellega tegeleda saanud parteilise vereringe osaks. Kuna osa ettevõtjaid käsitleb Äripäeva soovi OÜde sotsiaalmaksupanust palgatöötaja omaga võrreldavaks muuta kitsarinnaliselt ettevõtlusvastasena, püütakse iga hinna eest võimalikku uut vastuolu ettevõtjatega vältida.

Päriselt aga on Äripäev ikka ettevõtluse poolt. Me leiame lihtsalt, et kuni kehtib solidaarne sotsiaalsüsteem, peaksid ettevõtjad, kes näiteks arsti juurde minnes on palgatöötajaga võrdsed, panustama selle teenuse edukasse toimimisse solidaarselt – st OÜ loomise eesmärk ei peaks olema tööjõumaksudest hoidumine.

Koja ettepanek tähendab sisuliselt võimalust luua avalik sotsiaalne kontroll. Ettevõtte töötajate arv ja maksustatava käibe suurus on andmed, mis maksuametil on ettevõtte aruandluse kaudu nii või teisiti olemas. Kui need andmed oleksid iga ettevõtte kohta ka avalikult kättesaadavad igaühele, oleks kahtlemata palju keerulisem sotsiaalmaksuga trikitada. Viimati kirjutasime, et tööjõumakse ei maksa ligi veerand Eesti ettevõtetest. Maksuameti praegune tegevus on suuresti suunatud nende seast OÜtajate väljaselgitamisele ja panna senised viilijad järgima ausaid mängureegleid.

Aususega võidab

Koja ettepanek ei suurendaks ettevõtete halduskoormust kuidagi: mõte on lihtsalt teha avalikuks andmed, mis on niikuinii olemas, ja tekitada nende üle avalik kontroll. Teisalt oleks aga tööjõumaksude maksmisest hoiduvatel ettevõtetel aeg hakata mõistma, et läbipaistvast ettevõtluskeskkonnast on võita eelkõige neil endil. Ebaausate võtetega saavutatud konkurentsieelis võib jääda lühiajaliseks ning maksuameti kõrgendatud tähelepanu võib kaasa tuua ebameeldivusi.

Ausatest ja läbipaistvatest konkurentsiolukorrast on ausatel ettevõtjatel ainult võita ja Äripäev seisab nende poolel. Ettevõtja on ühiskonnas väärtuse looja ja rikkuse juurdetekitaja, aga mitte püha lehm. Õige hõlma ei hakka keegi, aga maksud tuleb maksta.

Hetkel kuum