Ravimitootja Roche teeb täna seda, mida patsiendid vajavad homme

Enam kui 120 aastat tagasi loodud maailma suurim biotehnoloogia­ettevõte Hoffmann-La Roche jõudis esmakordselt Eestisse juba 1910. aastal ettevõtte Peterburi tütarfirma kaudu. Vahepealsetel aastatel katkes ettevõtte tegevus riigikorra muutuse tõttu, kuid nüüdseks on firma taas 15 aastat iseseisvana Eestis edendanud meditsiini ja rahva tervist uuenduslike ravimite, loovate ideede ning partnerluse abil.

DNA sekveneerimine ehk järjendamine on DNA molekuli primaarstruktuuri nukleotiidse järjestuse määramine. DNA järjestus sisaldab informatsiooni organismide ehituse kohta.  Foto: Christoph Gander

Roche Eesti OÜ põhitegevusala on ravimite kliiniliste uuringute läbiviimine, nende tulemuste alusel ravimitele müügiloa taotlemine, hulgimüük ja turundamine. Farmaatsia- ja diagnostikavaldkonna suuna­näitajana on kontserni fookuseks täppisdiagnostika ja kõrgtehnoloogiline bioloogiline ravi.

Uue ravimi väljatöötamine on aga väga ressursirohke investeering: ravimi teekond avastamisest müügiloa saamiseni kestab keskmiselt 12,5 aastat ning selle teekonna läbimiseks kulub miljard eurot.

Uue ravimi väljatöötamine on aga väga ressursirohke investeering: ravimi teekond avastamisest müügiloa saamiseni kestab keskmiselt 12,5 aastat ning selle teekonna läbimiseks kulub miljard eurot. Tänu Roche’i teadus- ja arendustegevusele on viimastel aastatel paranenud oluliselt vähi, sclerosis multiplex’i ja hemofiilia ravivõimalused.

„15 aasta jooksul Eestis iseseisva juriidilise ettevõttena tegutsedes on Roche Eestil tekkinud piisav kogemus ja laialdased teadmised Eesti tervishoiusüsteemist,” tõdeb Roche Eesti tegevjuht Kadri Mägi-Lehtsi. Ta lisab, et Roche ravimitega ravitakse Eestis aastas tuhandeid patsiente väga erinevates valdkondades ja igal aastal lisanduvad kättesaadavate ravimite nimekirja uued ravimid.

Joonis rinnavähist.  Foto: Christoph Gander
Kadri Mägi-Lehtsi, Roche Eesti tegevjuht

Kui veel 15 aastat tagasi oli teatud tüüpi (Her2+) rinnavähk sisuliselt surmaotsus, siis tänaseks on diagnostika ja ravi arenenud nii, et varakult avastades on haigusest võimalik terveks saada ja kaugelarenenud juhtude puhul võib lugeda haigust krooniliseks. Vähihaigusega koos on võimalik elada pikalt. Naisi, kellel diagnoositakse just seda tüüpi kasvaja, on Eestis enam kui 150 ühes aastas.

Pisut enam kui kümnendi jooksul on toimunud paradigma muutus. Ta toob näiteks rinnavähi. Kui veel 15–20 aastat tagasi oli teatud tüüpi (Her2+) rinnavähk sisuliselt surmaotsus, siis tänaseks on diagnostika ja ravi arenenud nii, et varakult avastades on haigusest võimalik terveks saada ja kaugelarenenud juhtude puhul võib lugeda haigust krooniliseks ja vähihaigusega koos on võimalik elada pikalt. Naisi, kellel diagnoositakse just seda tüüpi kasvaja, on Eestis enam kui 150 ühes aastas.

Samuti on palju suudetud aidata Eesti haigeid kliiniliste uuringute kaudu – keskmiselt on aastas aktiivsed kümmekond uuringut, lisaks koolitatakse nii arste kui ka teisi uuringu läbiviimisega seotud tervishoiutöötajaid kliiniliste uuringute heade tavade standardite järgimiseks. „Rahvusvaheliste standardite järgimine on oluline nii uuringute kvaliteedi kui ka meditsiinitöötajate konkurentsivõime tagamiseks. Meil Roche’is töötatakse kindla eesmärgi nimel: tegeleda täna sellega, mida patsiendid vajavad homme, olenemata osakonnast, riigist või valdkonnast,” ütleb Mägi-Lehtsi.

Haiguste ravi peab muutuma personaalseks

Roche’is peetakse oluliseks ka haiguste ennetus- ja teavitustööd. Koostöös Vähiliiduga on aastaid toetatud skriiningutel osalemist nii rinna- kui ka emakakaela­vähi varajaseks avastamiseks. Samuti on algusaastatest alates toetatud väikeste patsientide heaolu tagamist dr Klouni abiga ja abiks on hulgaliselt ka teisi haigete heaoluga seotud MTÜsid.

„Peame oluliseks järjepidevalt toetada ja korraldada arstkonna täiendkoolitusi ja anda nii arstidele kui õdedele võimalusi osaleda rahvusvahelistes ravimite kliinilistes uuringutes ja toetada kohalike teadustööde läbiviimist. Sageli oleme olnud ka kontaktide vahendajateks parimate kliinikutega üle maailma,” räägib Mägi-Lehtsi. „Meie eripära on pühendumine kõrge riskiga teadus- ja arendustegevusele ning ainult originaaltoodetele.”

Ta möönab, et juba täna – kuid veelgi enam tulevikus – on ravi aina enam personaalne. „Tehnoloogiate areng võimaldab suunata ravi järjest enam konkreetse inimese või väikese patsiendirühma vajadustele. IT arengu kaudu salvestatakse, hoiustatakse ja analüüsitakse oluliselt rohkem andmeid, et saada teavet selle kohta, kuidas haigused avalduvad ja mõjutavad patsientide igapäevaelu. Koos haiguste parema mõistmise ja uute diagnostikameetoditega saab arendada ka uusi lahendusi tänastele problemaatilistele haigustele.

Eestis panustame aktiivselt Ravimitootjate Liidu kaudu laialdasema tervishoiu keskkonna parendamiseks ja ka uute ravimite kättesaadavuse parandamiseks Eesti haigete jaoks. On väga kurb, kui tead, et ravi on olemas, aga kohalikud haiged seda ei saa. Põhjuseid on muidugi mitmeid heameel on tõdeda, et koostöös Haigekassaga on viimastel aastatel leitud lahendusi kulude jagamiseks ja selle kaudu uudseid ravivõimalusi ka Eesti haigeteni tuua.

Tervishoid on suurtes muutustes

Kaht kolmandikku kõigist maailma haigustest ei ravita piisavalt või ei ravita üldse. Tervishoid on oluliselt muutumas ja ühiskondades kerkivad esile uued probleemid, alates vananemisest kuni tervishoiusüsteemide rangema riikliku kontrolli ja suurenevate majandusraskusteni. Ainuüksi vähi esinemissageduse suurenemine tähendab, et aastaks 2035 diagnoositakse igal aastal vähk rohkem kui 22 miljonil inimesel ja 14 miljonit sureb selle tagajärjel. Samas on OECD raporti kohaselt tervishoius tehtavatest kulutustest 20% põhjendamatud.

OECD raporti kohaselt on tervishoius tehtavatest kulutustest 20% põhjendamatud.

„Kui 15 aastat tagasi diagnoositi Eestis igal aastal ligi 6000 uut pahaloomulise kasvajaga haiget, siis viimastel aastatel on see arv olnud üle 8000. Meie hulgas elab vähiga enam kui 56 000 inimest. Maailma trend on tajutav ka Eestis. Teada on, et teaduse ja tehnoloogia arenedes ning elanikkonna vananedes ei suuda tervishoiusüsteemid toime tulla kasvavate nõudmiste ja ootustega ning ainult koostöö tervishoiusüsteemi kõikide osapoolte vahel võimaldab liikuda uudse patsiendipõhise tervishoiu suunas,” sõnab Mägi-Lehtsi. „Tervishoiusüsteem peab töötama patsiendile parima tervisetulemi nimel. Roche’i inimesi motiveeribki võimalus isiklikult panustada meditsiini pidevasse arengusse, ka siin Eestis. Saame ise väga palju otsustada, mida ja kuidas teeme, et Roche’i väärtusi edasi kanda ja neid patsientide heaks kasutada.”

Roche Eesti meeskonnas töötab üle 20 inimese, kellest mõned on töötanud ettevõttes asutamisest peale. Kõigil töötajatel on kõrgharidus ja paljudel ka mitu ning enam kui pooled meeskonnaliikmed on kõrgema meditsiiniharidusega. Tulevikku vaadates tehakse tööd selle nimel, et ka Eestis oleks avalik sektor valmis ja julgeks teha koostööd erasektoriga uudsete lahenduste leidmiseks tervishoius, olgu selleks siis andmeanalüüs või väärtuspõhise tervishoiu juurutamine.

Roche Eesti on loonud oma töötajate jaoks palju võimalusi eneseteostuseks ning -arenguks. Kuna töö on pingeline ja igal inimesel on palju vastutusalasid, siis nii füüsiline kui ka kultuuriline töökeskkond peab olema võimalikult pingevaba. Seetõttu arvestatakse maksimaalselt individuaalsete vajadustega ja samas soodustatakse ühisloomet. Töötajasõbralikkust ja perekesksust kinnitavad paindlik tööaeg, mitmed ühisüritused, aga ka ettevõtmised töötajate lastega, näiteks „Tööle kaasa“. Roche Eestit on tunnustatud tervist edendava ettevõtte ja kaugtööd soodustava ettevõtte tiitlitega.

Roche peakontor Baselis.  Foto: Beat Ernst

Faktid Roche’i kohta

Hoffmann-La Roche (tuntud nime all Roche) loodi 1. oktoobril 1896. aastal Šveitsis Baselis abielupaari Fritz Hoffmanni ja Adèle La Roche’i poolt. Ettevõtte asutanud perekondadel on endiselt enamusosalus ja firma peakontor asub siiani Baselis.

* Roche tegutseb enam kui 100 riigis üle maailma, arendus- ja tootmiskeskused asuvad Šveitsis, USAs, Saksamaal, Taanis ja Jaapanis.

* Ettevõttes töötab ligi 95 000 inimest.

* Teadus- ja arendustegevusse investeerib Roche aastas umbes 11 miljardit eurot ehk peaaegu sama palju kui Eesti riigi eelarve.

* 30 Roche’i ravimit on WHO hädavajalike ravimite nimekirjas.

* Roche Diagnosticsi toodetega tehakse aastas 20 miljardit diagnostilist testi.

* Roche’i ravimitega ravitakse aastas 127 miljonit patsienti.

Hetkel kuum