Äripäev • 19 juuli 2016

Kuidas ehitamisel võimalikult vähe närvirakke kaotada?

Ehitus ei pea ajama juukseid halliks  Foto: Raul Mee

Ehitusvaldkond on mingis mõttes nagu Tallinna linn, mis ei saa kunagi valmis, sest ehitamisel ei paista otsa ega äärt muredel, mis võivad tekkida ja juuksed asjatult halliks ajada.

Nii nagu paljudel teistelgi elualadel, tasub ka ehituses õppida teiste vigadest – seda suurem on tõenäosus, et kõik läheb nagu plaanitud ja ootamatusi tekib võimalikult vähe. Selleks on Äripäev pakkunud kord nädalas ehitusrubriigis mitmekülgset nõu, et hoonete püstitamine sujuks libedamalt. Toome valiku nõuannetest, mis väärivad kordamist.

Kataloogimaja säästab klienti ehitusmuredest

Kataloogi- ehk tehasemaja suurim eelis on ehituskiirus - majja saab kolida juba kolm kuud pärast tellimist. Ka nende majade puhul teevad tootjad koostööd arhitektidega ning igale projektile lähenetakse individuaalselt. Tehases saab valmis ehitada maja, millel on nii vundament kui ka siseviimistlus tehtud.

Millised on tehasemaja eelised?

* Lühem ehitusaeg. Paralleelselt saab tegeleda pinnase- ja vundamenditöödega objektil ning maja tootmisega tehases. Elementmaja püstitatakse valmis vundamendile keskmiselt 3-5 tööpäeva jooksul. Nii saab püsti maja karbi, mis on ilmastikukindel ja saab jätkata sisetöödega.

* Rahaline kokkuhoid. Kuna maja tootmine toimub tehases, kasutatakse seal materjale võimalikult optimaalselt ja kliendi jaoks ka säästlikumalt. Objekti ei ole tarvis igapäevaselt varustada ja jäävad ära halbadest ilmastikutingimustest tulenevad võimalikud seisakud-kahjustused.

* Kliendi kindlustunne ja ehitaja garantii. Tehase tingimustes valmis tehtud maja tagab tulevikus kindla kvaliteedi, millele lisandub ettevõtte antav garantii.

Kuidas raalida välja parim ehitaja?

Võhikul on keeruline sobivat ehitajat valida, ehitusettevõtjatel endil on aga mitu soovitust, millest võib kasu olla. Hinna järgi ehitajat valides ei pruugi töö tulemus olla selline, nagu sooviti. Pettumuse vältimiseks tasub enne hinnavõrdlust selgusele jõuda, kas odav töö tagab soovitud kvaliteedi.

- Enne ehitamist ja pakkumiste küsimist mõtle läbi, mida täpselt soovid.

- Ära takerdu liialt detailidesse, kõike pole võimalik ette näha.

- Otsi internetist ehitaja tausta - kui on probleemne tegija, leiab tema kohta ka palju probleemseid kirjeldusi.

- Möödarääkimise vältimiseks mine vaata konkreetse ehitaja tehtud töid, et oleks selge, millise tulemuse hinna eest saab.

Kuidas hoida maja soojas?

Ehituses kasutatavate isolatsioonimaterjalide turule tuleb uusi ja seni tavatuid lahendusi. Villaplaate on asunud välja vahetama märksa parema soojusjuhtivusega polüretaanvahust soojustusplaadid. Vaakumisolatsiooniplaat on tänu ränioksiidist valmistatud isoleerivale südamikule õhuke ja energiatõhus. Teine viimase aja kuum sõna on ökoloogiline soojustusplaat - tööstuslikust kanepikiust toodetud isolatsiooniplaat. Selle valmistamisel on kasutatud materjalijääke, mis teeb sellest keskkonnasõbraliku lahenduse. Paraku ei kvalifitseeru plaat soojuspidavuse alusel parimate hulka, jäädes soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK keskmisesse klassi.

Mille järgi valida soojustust?

* Materjali soojusjuhtivust näitab mõõtühik W/mK. Mida väiksem soojusjuhtivustegur, seda soojapidavam on materjal.

* Soojusjuhtivustegur näitab soojuse hulka, mis läbib sekundi jooksul ruutmeetri suuruse pindala ja meetri paksuse homogeense aine, kui temperatuuride vahe materjali eri pooltel on 1 kraad.

* Tavapärased soojusjuhtivusnäitajad soojustusplaatidel on 0,040-0,032 W/mK, uus tehnoloogia toob turule ka soojustusplaadid soojusjuhtivusnäitajatega 0,024 W/mK ja 0,007 W/mK.

* Uusehitise soojustamisel on soojustuskihi paksuseks üldjuhul 180-200 mm.

* Hoonete renoveerimisel on soojustuskihi paksuseks üldjuhul 150 mm.

Kuidas saada maja energiatõhusamaks?

Energiasäästlikus elamus elamiseks ei pea ehitama uut maja. Ka vanu hooneid saab soojapidavamaks renoveerida - moodsad materjalid on traditsioonilistest lahendustest 30-40% tõhusamad.

Mida selleks teha?

- Enne renoveerimisprojekti koostamist tuleb tellida põhjalik hoone tehnilise seisukorra hinnang.

- Panustada tuleb pädeva projekteerija leidmisele. Hea renoveerimisprojekt aitab vähendada muudatusi ehituse käigus.

- Enne projekti vastuvõtmist tuleb teha ekspertiis. Siin aitab omanikujärelevalve, projekteerimise projektijuht või ekspertiisi tegev ettevõte.

- Hinnapakkumuste võrreldavuse saavutamiseks tuleb projektiga koos tellida ka ehitustööde mahtude loetelu või lasta hinnapakkumistes ehitusmahud välja tuua. Hinnapakkumine peab võimaldama ehitusprojektis esitatud lõpptulemuse valmisehitamist.

- Projekteerijat ega ehitajat ei tohi valida ainult madalama maksumuse alusel. Kindlasti tuleb uurida ka ettevõtte tausta ja suhelda eelnevate tööde tellijatega.

- Ehitajaga tuleb sõlmida korrektne töövõtuleping. Ka renoveerimisprotsess tuleb süsteemselt ja korrektselt dokumenteerida.

Energiaaudit aitab kokku hoida

Energiaaudit on mahukas uuring, mis tasub majale tellida, kui ilmnevad probleemid, mille põhjust ei teata, näiteks kui küttekulud on väga suured. Energiaauditiga selguvad maja ekspluatatsiooni nõrgad kohad ja selle põhjused ning see pakub välja ka lahendused.

Mida tasub teada energiaauditist?

* Energiaaudit on vahend konkreetse hoone soojusenergiakulutuste hindamiseks. Energiaauditi koostab energiaaudiitor.

* Energiaaudit on sisuliselt hoone soojustehniline bilanss, kus elementide kaupa vaadatakse energiavajadusi hoone kütteks, ventilatsiooniks ja sooja tarbevee valmistamiseks.

* Hoone soojuskaod arvutatakse eraldi seintele, lagedele, põrandatele, ustele, akendele.

* Arvutustulemusi võrreldakse soojusmõõtjatega mõõdetud soojushulkadega ja analüüsi põhjal tehakse järeldused.

Energiaauditi võib tellida mitmel eesmärgil:

* Hoone konstruktsioonide ja tehnosüsteemide energiakulutuse seisundi väljaselgitamiseks ja vajalike renoveerimistööde kavandamiseks.

* Hoonekarbi remondivajaduste korral paralleelselt energiasäästu andvate tööde kavandamiseks.

* Hoone renoveerimistöödele pangalaenu taotlemiseks.

* Koos tehnilise seisundi paranemisega tõuseb ka hoone turuväärtus. 

Reklaamimaks muutis ehitusplatsi infotahvleid

Uus ehitusseadus ei nõua ehitajalt detailse ehitusinfo avaldamist objektil, kuid ehitise juures teabetahvlil tohib üksnes vahendada lakoonilise sisuga teavet, mitte kaubamärke, fotosid või muud reklaami, mis läheb juba reklaamimaksu alla. Seadusemuudatusega koos on muutnud oma määrusi ka Tallinna linn, kes on leidnud võimaluse ehituse infotahvlil oleva ehitaja logo eest küsida reklaamimaksu, kuna kaubamärgi eksponeerimine reklaamib eelkõige ehitajat, mitte ei taga ehitusplatsi ohutust.

Kuidas on muutunud Tallinnas reklaamimaksu kogumine?

Varem ei maksustatud reklaamimaksuga:

1. Ehitamise ajal ehitise läheduses asuval informatsioonitahvlil eksponeeritud teavet, mis on nimetatud ehitusseaduse § 29 lõike 2 punktis 3.

2. Ehitamise ajal ehitise piirdel eksponeeritud ehitusettevõtja nime, kontaktandmeid ja kaubamärki, mis on ehitusettevõtjale registreeritud või mida ehitusettevõtja kasutab kaubamärgiomaniku loa alusel.

Uue määruse alusel ei maksustata reklaamimaksuga:

1. Ehitamise ajal ehitise läheduses asuval informatsioonitahvlil eksponeeritud teavet, mille esitamise kohustus tuleneb õigusaktist;

2. Ehitamise ajal ehitise piirdel eksponeeritud ehitusettevõtja nime ja kontaktandmeid.

Hetkel kuum