Aivar Hundimägi • 30. november 2010 kell 12:54

Langi potjomkinlus

Riigikogus on juba alates 2009. aasta algusest menetluses uus korruptsioonivastase seaduse eelnõu, mis kogub Toompeal tolmu, sest poliitikutel ei paista olevat suurt huvi neid endid puudutava seaduse jõustamise vastu.

Uues eelnõus on esitatud küll senisest rangemad nõudmised majanduslike huvide deklareerimise kohta, kuid reformierakondlase Jaanus Rahumägi luksusvilla juhtum näitas, et justiitsminister Rein Langi juhtimisel valminud uue seaduse näol on tegemist potjomkinlusega.

Korruptsioonivastase seaduse eelnõu oleks justkui kokku kirjutanud kapo üle järelevalvet teostava erikomisjoni juht Jaanus Rahumägi oma isiklikule kogemusele tuginedes.

Uue seaduse kohaselt peavad poliitikud hakkama deklareerima ka nende kasutuses olevat vara. Lang on seda eelnõu kiitnud ja väitnud, et nüüd saab avalikkus teada ka poliitikutele Vahemere ääres ja mujal kuuluvad villad.

Tegelikult ei saa, sest eelnõu kohaselt peab poliitik tema kasutuses olevat vara hakkama deklareerima alles pärast seda, kui seda kasutatakse aastas üle nelja kuu.

On selge, et mitte ükski riigikogu liige ei kasuta varjatud tulude eest soetatud või mõne huvigrupi poolt kingitusena antud välismaal asuvat kinnisvara, autot või kaatrit aastas rohkem kui neli kuud. Näiteks Jaanus Rahumägi sai Kreeta villa endale 2009. aastal. Ta veetis selles villas koos perega 2009. aasta suvekuud, käis seal 2010 aasta kevadel ja viibis mitu nädalat jutti ka 2010. aasta suvel. Kuid kordagi pole ta ühe aasta jooksul olnud Kreetal kokku üle nelja kuu.

Seega ei peaks ka uue seaduse jõustumisel Rahumägi talle tehtud kingitust või tema omanduses olevat villat hakkama deklareerima ning jokk poliitikute huvidega jätkub.

Vara kasutamise ajaline piirang tuleb uuest korruptsioonivastasest seadusest välja visata. Ajalise piirangu asemel oleks parem lahendus see, kui kasutatava vara deklareerimise kohustus oleks sõltuvuses vara väärtusest.

Rahumägi villaskandaal näitab praegu kehtiva poliitikute majanduslike huvide deklareerimise mõttetust. Peaminister Andrus Ansip peab loobuma demagoogia abil erakonnakaaslase kaitsmisest. Parem kasutagu oma mõjuvõimu Reformierakonnas, et riigikogu võtaks enne ametiaja lõppemist vastu uue korruptsioonivastase seaduse, mis aitaks poliitikute tegelikud majandushuvid ka senisest paremini avalikkuse ette tuua.

Seda muidugi eeldusel, kui valitsuse poolt riigikogule saadetud eelnõud Rahumägi juhtumi valguses muudetakse.

Hetkel kuum