EstateGuru investorid on toonud 100 miljonit eurot reaalset kapitali Baltikumi ettevõtlusesse

EstateGuru abiga valmis Morten Group OÜ arendusprojekt Villa Koidula, mis asub Pärnus Pühavaimu 21.  

Euroopa juhtivaid ühisrahastusplatvorme EstateGuru on kaasanud ettevõtjatele juba ligi 100 miljonit eurot kapitali ning toonud investoritele pea kuus miljonit tulu - kuidas?

Ühisrahastusplatvorm EstateGuru on viimase kolme aasta jooksul näidanud ülikiiret kasvu, kujunedes usaldusväärseks partneriks nii kinnisvara tagatisel laenu soovivatele väikeettevõtjatele raha kaasamisel kui ka erainvestoritele kapitali kasvatamisel.

Täna on EstateGuru platvormil investoreid umbes 20 000, nende hulgas nii eraisikud kui ka professionaalsed investorid. Ligikaudu pool investoritest on eestlased, aga väga suurt huvi on Eestis käivitatud platvormi kaudu investeerimisel üles näidanud ka sakslased, kes on eestlaste järel juba teisel kohal.

Saksa hüpoteeklaenude turuga kursis oleva EstateGuru äriarendusjuht Daniil Aali sõnul on Saksamaal kinnisvaralaenudesse investeerimine olnud väga populaarne juba aastakümneid, aga praegused intressid sealsel turul on EstateGuruga võrreldes poole väiksemad. „Samuti on sealsed laenud n-ö mezzanine-laenud, mis tähendab, et üldjuhul investorite kasuks hüpoteeki ei seata ning investorid saavad oma tulu alles pärast laenuvõtja poolt pangalaenu tagastamist,“ lisas Aal.

„Väikeettevõtja jaoks on EstateGuru kaudu raha kaasamine lihtne ning riskianalüüsi läbimisel kantakse raha laenu soovijale üle paari päevaga. Üha rohkem väikese ja keskmise suurusega kinnisvara arendusega tegelevaid ettevõtteid pöördub meie poole paindlike ja äriplaani eripärasid arvestavate maksetingimuste tõttu, samuti pole vähetähtsad ka lisanduvad turunduskanalid, mida EstateGuru platvorm pakub. Reeglina kinnisvara arendusega alustav, kuid mõningast kogemust omav väikeettevõte pangast laenu ei saa, aga EstateGuru pakub laene igas faasis, isegi näiteks trasside rajamiseks,“ ütleb Aal, lisades, et see on nii arendajate kui ka investorite jaoks väga positiivne kogemus, mistõttu pöördub 90 protsenti neist EstateGuru juurde tagasi.

EstateGuru äriarendusjuhi Daniil Aali sõnul pöördub nende poole üha rohkem väikese ja keskmise suurusega kinnisvara arendusega tegelevaid ettevõtteid, sest EstateGuru maksetingimused on paindlikud ning nad arvestavad äriplaani eripäradega. Boonuseks on veel hea turundus.  Foto: Julia-Maria Linna

Aal juhib tähelepanu ka EstateGuru üle-eestilisele haardele – nimelt lisaks Tallinnale, Pärnule, Tartule ja Kuressaarele on nad aidanud kinnisvara arendada ka näiteks Maardus, kus ettevõtja sai suurpankadest eitava vastuse lihtsalt asukoha tõttu. Suurpangad annavad üldjuhul kapitali vaid projektidele, mis asuvad kas Tallinnas, Tartus või Pärnus. Tänaseks on Maardu linnas väljastatud arenduslaen, mille finantseerimisest pangad otsustasid tookord loobuda, täielikult investoritele tagastatud. „Loomulikult vaatame äriplaani analüüsides, kas müügiprognoosid on ikka realistlikud ja vastavad turu olukorrale, kuid oleme vabad tihti pankades olevatest tsentraalsetest asukohapiirangutest,“ selgitas Aal.

Oma viieaastase tegevusaja jooksul on EstateGuru tänaseks kokku vahendanud üle 600 laenu ning platvormi kaudu on investorid toonud pea 100 miljonit eurot Baltikumi ettevõtlusesse. Sellel aastal plaanitakse nii Eesti, Läti, Leedu, Soome kui ka Hispaania ettevõtjatele välja anda umbes 400 laenu. Aal toonitab, et EstateGuru fookus on ühest küljest pakkuda rahastust nii kinnisvaraarendajatele ja kinnisvara tagatist omavatele ettevõtjatele, kuid sama oluline on investoritele alati raha ka tagasi tuua. „Tänase seisuga on meil paar projekti täitemenetluses, aga mitte ükski investor ei ole käesolevaks hetkeks oma rahast ilma jäänud ning tänu tagatisvara suuremale väärtusele ning lisatagatistele ei ole hetkel ka investeeritud kapitali kaotamist paista. Samas tasub meeles pidada, et investeerimine on alati riskiga seotud ning ka tagatud laenud pole siinkohal erandid. Seda olulisem on aga vahendaja võimekus riske adekvaatselt hinnata ning väljastatud laenud tõhusalt tagastada,“ ütleb Aal.

EstateGuru eesmärk on kasvada valdkonna turuliidriks mitte ainult Eestis, vaid tulevikus ka kogu Euroopas. Sealjuures toonitab Aal, et pankasid ei näe EstateGuru oma konkurentide, vaid pigem koostööpartneritena. „Kahe ärimudeli puhul on sisuliselt tegemist ju teineteise täiendamisega: meie oma kiiruse, paindlikkusega aitame ettevõtjatel kaasata lühiajalist sildfinantseeringut, et viia projekt stabiilsesse pikemat raha vajavasse faasi, mis on eelduseks pangafinantseeringu saamiseks. Või siis oleme hüppelauaks väikearendajatele oma mahtude kasvatamisel," selgitab Aal, lisades, et juba pea aasta on EstateGuru investorite hulgas ka üks Saksa pank, kes enne investeerimist tegi EstateGuru protsesside kohta põhjaliku riskianalüüsi. „Institutsionaalsete investorite olemasolu aitab meil ju pakkuda laiemaid investeerimisvõimalusi kogu meie investorbaasile,“ lisas Aal.

Alustavatele kinnisvaraarendajatele on EstateGuru parim võimalus kapitali kaasamiseks, sest Aali sõnul aktsepteerib EstateGuru olukorda, kus tagatisvara ei ole mitte ettevõtte, vaid eraisiku nimel – tavaliselt nõutakse ju, et tagatisvara oleks ettevõtte nimel. Samas ei kehtesta EstateGuru näiteks laenu ennetähtaegsel tagastamisel kinnisvaraarendajatele ühtegi sanktsiooni, kolme kuu viiviseid ega trahve ning on seega paindlik koostööpartner.

Aali sõnul pakub EstateGuru ka sildfinantseeringut ja nn kinnisvaraarenduse exit-laenu. „Paar aastat tagasi tuli meie juurde üks tuntud kinnisvaraarendaja, kes oli lõpetanud suurepärase kortermajade arendusprojekti Mardi tänaval Tallinnas. Kokku oli 140 korterist müüdud 120 ning ettevõtjal oli järgmise projekti tarbeks vaja vabastada omakapital. EstateGuru investoritega leiti kiire lahendus ja kaasati 15 müümata korteri tagatisel nädalaga ligi kaks miljonit eurot. Nii nagu Maardu näite puhul, on ka selleks laenuks võetud vahendid tänaseks investoritele tagastatud,” räägib Aal.

Mikael Orkomies, EstateGuru platvormi abil investeerija

Aktsiaturgude käekäik sõltub liiga palju keskpankade rahapoliitikast

Enne ühisrahastusportaalide avastamist investeerisin aktsiatesse. Kuna mulle tundus, et aktsiaturgude käekäik toetub liiga palju keskpankade ergutavale rahapoliitikale, hindasin riski karuturust arvestatavaks. Samal ajal olin jälginud ühisrahastusportaalide tegevuse arengut juba mingi aja, et saada vähemalt mingil määral aru nendega kaasnevatest riskidest.

Ajaks, millal mina likvideerisin oma aktsiaportfelli ja investeerisin EstateGuru kaudu, oli platvorm töötanud juba mõnda ega ja tundus, et protsessid töötavad ning platvormi kaudu vahendavate laenude mahud kasvavad ilusasti ja platvormil läheb hästi.

Täna võib öelda, et EstateGurul läheb veelgi paremini ning platvormi kadumisega seotud risk on minu hinnangul EstateGuru puhul praegu väiksem kui paljude teiste puhul.

Võrreldes teiste portaalidega oli EstateGuru eelis minu jaoks kindlasti peagu kõikidele laenudele EstateGuru investorite heaks seatav esimese järgu kinnisvarahüpoteek. Paljudel laenudel on veel lisaks isiklik käendus. Need kaks koos tähendavad minule, et isegi kui laen peaks jääma tähtajaks tagasi maksmata, on investeeringu tagasisaamine tõenäoline. Kui esimese järgu hüpoteeki pole seatud, saab investeeringu tagasi vaid siis, kui kõik läheb hästi. Probleemide tekkimisel on teise järgu hüpoteegi puhul tõenäolisus raha tagasi saada kardinaalselt madalam ning sellistesse laenudesse mina pigem ei investeeri.

Eelpool mainitu põhjal on EstateGuru kaudu investeerimise tulu ja riski suhe minu jaoks ahvatlev. Praeguseks olen investeerinud juba mitmesse EstateGuru vahendatavasse kinnisvaraobjekti. Esialgu investeerisin suuremaid summasid igasse projekti, aga nüüd olen hakanud investeeringuid rohkem hajutama, sest portaali kaudu pakutavate laenude arv on kõrge, võrreldes paljude teiste portaalidega.

Ma olen soovitanud EstateGuru kaudu investeerimist ka oma sugulastele ja tuttavatele, kuigi kuldne reegel ütleb, et sugulastele ja tuttavatele võib jagada vaid seda infot, kuhu oled juba investeerinud, aga hoiduda soovitamast mingit kindlat investeeringut. Olen soovitanud ka teistele, aga samas alati ka selgelt öelnud, et võimatu on leida üle 10% tootlust ilma riski võtmata ning selgitanud ka oma arvamust kaasnevast riskist.

Hannes Grauberg, Wadelnour Invest OÜ omanik

Pangad pakuvad vihmavarju, kui vihma ei saja, ja võtavad selle, kui seda vaja on

Mina tänan kogu EstateGuru meeskonda, et nad uskusid ja usaldasid mind. EstateGuru aitas minu firmal sõna otseses mõttes tuhast tõusta. Tänaseks on tänu EstateGurule valminud uus 580 m2 viilhall, kus tänase seisuga on oma toimetusi alustanud ka esimene firma.

EstateGuru meeskond on üles ehitanud loogilise ja hästi toimiva süsteemi ka nende jaoks, kes pankade silmis atraktiivsed ei ole. Olen seda ennegi öelnud ja ütlen veel, et pangad pakuvad vihmavarju, kui vihma ei saja, ja võtavad selle, kui seda vaja on.

Olen tänaseks pea 26 aastat äris olnud ja näinud selle ajaga nii mõndagi. On olnud halvemaid ja paremaid aegu. Oli aegu, kus pangad lausa pressisid raha peale. Aga kui 2012. aasta novembris juhtus minu firmas suur õnnetus, oleks nagu maailma lõpp tulnud – siis jäid pankade kõrvad kurdiks mu palvetele, kuigi olin mitmeid ja mitmeid aastaid olnud neile usaldusväärne partner. Oli tunne, et nagu ma ise oleks kellekski teiseks muutunud. Ütlen ausalt – see ei olnud hea tunne.

Siis jõudsin EstateGuruni. Meil polnud eelnevat koostöökogemust, aga nad võtsite kuulda ja panid õla alla. Tänan neid veelkord mõistva ja mõistliku suhtumise eest.

Meie esimene projekt selles vallas on lõpule jõudmas. Võtan asja rahulikult ja liigun vaikselt edasi. Uusi mõtteid on ja usun, et peagi on põhjust uuesti laua taha istuda.

Veljo Kuusk, Brave Capital OÜ juhatuse liige

5 küsimust arendajale

1. Miks valisite oma kinnisvaraarendusprojekti elluviimisel partneriks EstateGuru?

EstateGuru on oma suhtumiselt pragmaatiline ja proaktiivne partner, kes oskab pakkuda läbimõeldud finantseerimislahendust eelkõige kuni kahe-aastase horisondiga (sild) finantseerimistele.

2. Kuidas jäite rahule EstateGuru panusega teie kinnisvaraobjekti rahastamise korraldamisega?

EstateGuru on aktiivsem pool ja tegutseb initsiatiivikalt andmete kogumise, analüüsi ja lepingute ettevalmistamisega. Olles harjunud pankade mõõduka kiirusega, on see lihtsalt muljetavaldav.

3. Kas tuli ette ka miski keeruline olukord arendusprojekti elluviimise käigus ja kui, siis kuidas selle lahendasite? Milline oli EstateGuru roll selles?

Meie meeskond on arendusturul olnud üle 20 aasta ja keerulise olukorra tekkimine on seetõttu erandlik, kuid estateguru on meie arendusplaane täiendanud paindlike ja just meile sobivate kiiresti teostatud rahastamisskeemidega, mistõttu oleme rahastamise osas tunduvalt aega säästnud, seda nii ettevalmistamise, kui läbiviimise poole pealt.

4. Kuidas olete rahul EstateGuru lubadusega pidada tähtaegadest kinni kiiresti ja paindlikult?

Minu meelest peaksid pangad õppima sellest, kuidas Estateguru tegutseb. Nad on kiired, täpsed ja suudavad teha häid sooritusi. Eriti oluline on, et nad püüavad asuda arendajaga samale poolele laual, mitte ei vastanda ennast. Samalaadi suhtlesid pangad Eestis oma klientidega kuni 2004. aastani, ent tänaseks on pangad hoolimata madalamast intressisest oluliselt keerulisem partner. Eriti just kapitali mahukamate ja pikemate projektide puhul on arendajatel siiski oluline pankadega üksmeelele jõuda, kuid väiksemate projekitde ja summade puhul on EstateGuru asendamatu partner.

5. Kas te soovitate EstateGuru abil oma kinnisvaraarendusprojekte rahastada ka teistel väikese ja keskmise suurusega arendajatel?

Kindlasti soovitan alguses proovida lihtsamate ja lühiajalisemate projektidega. Kapitalimahukamad ja pikaajalisemad projektid vajavad veidi teistsuguseid lahendusi, kuid siin saab kasutada EstateGuru eelkõige kui sildfinantseerijat, milleta tihti projektid läbi ei saa.

TASUB TEADA

Kuidas EstateGuru kaudu saadud intressitulu deklareerida?

2017. aastast pakub EstateGuru eraisikust investoritele võimalust edastada andmed teenitud intressitulu kohta EMTA-le vaid ühe klahvivajutusega. Loomulikult ei edasta me andmeid ilma investori nõusolekuta ning tulude deklareerimine ei kehti ettevõtte kaudu investeerivatele investoritele.

TASUB TEADA

Uus nõue Suurbritannia pankadele koostööks ühisrahastusplatvormidega

Suurbritannia üheksa suuremat panka sõlmisid 2016. aasta novembris kokkuleppe ingliskeelse nimetusega „referral scheme“, mille sisu seisneb selles, et suurpangad suunavad laenu vajavate klientide informatsiooni edasi ühisrahastusplatvormidele alternatiivsete laenulahenduste pakkumiseks: näiteks inimeselt inimesele (–peer-to-peer laenud), kui suurpankade endi reeglid klientidele laenu andmist ei võimalda.

Loe lähemalt siit.

Jaanuaris 2019 tehti uue regulatsiooni tulemustest Suurbritannias kokkuvõte ning selgus, et see on olnud ülimalt edukas.

Loe lähemalt siit.

PANE TÄHELE

Ühisrahastusplatvorm EstateGuru on seljatanud Eesti panga Bigbanki laenumahu. Bigbanki 2018. aasta 3. kvartali vahearuandest selgub, et panga hüpoteeklaenude portfell on 38 miljonit eurot kõikide riikide peale kokku.

Kokku on EstateGuru viieaastase tegevusaja jooksul tänaseks finantseerinud 99 miljoni euro ulatuses laene. Hetkel on portfelli maht 58 miljonit eurot viie riigi peale kokku. Kogu portfelli moodustavad kinnisvaraga tagatud laenud ettevõtetele portfelli keskmine laenude ja tagatisvarade suhe on 58%. EstateGuru investorid on teeninud tänaseks ligi 6 miljoni Euro ulatuses intressitulu.

Uuringute kohaselt saab EstateGuru laenuga seotult tööd kaheksa inimest, seega oleme aidatud leiva lauale tuua ligi 5000 inimesel.

Vaata videoid!

Viis põhjust, miks alustavad väike ja keskmise suurusega kinnisvaraarendusettevõtted otsustavad EstateGuru kasuks:

EstateGuru abil sai rahastuse renoveeritud puidust kortermaja Villa Koidula Pärnu rannarajoonis.

Hetkel kuum