Artikkel
 • Kas tõesti mõjutab alateadvus era- ja äritegevust?

  Coach Nele Pruul: Coaching`u eesmärk ei ole midagi ära võtta, vaid õpetada inimest tegema paremini seda, mida ta juba teeb, et ta saaks seda, mida tahab.

  See on olnud juba sajandeid huviorbiidis, et kuidas ja millest edukus ning saavutused sõltuvad. Kõik on teadus! Nii nagu matemaatika on teadus, nii on ka äritegemine teadus, nii nagu matemaatika põhineb kindlatel alustel, nii põhineb ka äritegemine oma kindlatel alustel. See ei ole midagi uut.

  Kui lugeda raamatuid äritegevuse, edu, alateadvuse vms kohta, mis on avaldatud, sh ka Eestis, enne teist maailmasõda, siis samad põhimõtted mis kehtisid tookord, kehtivad ka nüüd. Nüüd on neid lihtsalt täpsemini ja põhjalikumalt teaduslike põhjendustega tõestatud ning tänapäeval osatakse tõmmata rohkem paralleele ja omavahelisi seoseid alateadvuse ning äritegemise vahel.
  Sigmund Freud (1856-1939) ei olnud esimene, kes mainis teadvustamatust, kuid ta õpetas seda lähemalt uurima. Kusjuures tuleb mainida, et juba enne teist maailmasõda tõlgiti tema teoseid jms eesti keelde.
  Tema õpilane aastatel 1929-1931 oli Aleksander Elango (1902-2004), kes Freudi küsimusele, et kas ta ka Eestis on ta tuntud ning eesti keelde tõlgitud, vastas, et tuntud on, aga tõlgitud vähe. Tuleb tõdeda, et nii nagu tookord, nii ka tänapäeval on saksakeelseid Freudi materjale rohkem saada, kui eestikeelseid. Kui riigikord poleks Eestis peale teist maailmasõda muutunud, siis oleks ehk ka need teadused jõudnud rohkemate eestlasteni ning nendesse ei suhtutaks kui ulmesse.
  Carl Gustav Jung võttis kasutusele kollektiivse alateadvuse mõiste. Näiteks perekonniti, riigiti aga ka ettevõtetes on omad arusaamad, kogemused, uskumused jms mis on kõigil samasse ringkonda kuuluvatel inimestel enam-vähem sarnased. Kusjuures ühe firma erinevates osakondades, erinevates linnades on need erinevad. Kui tahetakse muuta näiteks äritulemusi, siis tuleb muuta nii kollektiivset alateadvust, kui ka individuaalset iga isiku oma.
  Katse, millest kirjutasin Äripäeva Rikaste TOP-is 2021 on lihtne, kuid annab selgelt mõista, et igal inimesel on alateadvus ning seda saab mõtetega suunata.
  Kui tahe läheb alateadvusega vastuollu, võidab alati alateadvus.Foto: Nele Pruul
  Sõrmusest on vaja läbi panna niit nii, et mõlemad niidiotsad jäävad nimetissõrme ja pöidla vahele ning sõrmus ripub umbes 25 cm pikkuse niidijupi otsas. Nüüd hoia seda ühe käega joonise keskkohal.
  Lase sõrmusel hõljuda ning vaata joonisel punkte A ja B. Hoia käsi paigal, liiguta ainult silmi punktide AB vahel – üllatusena näed, et sõrmus hakkab kiikuma selles suunas. Seejärel vaata vaheldumisi punkte C ja D. Jälle niikaua kuni sõrmus hakkab selles suunas kiikuma. Nüüd vaata punkte E ja F ning lõpuks tee silmadega ringe mööda ringjoont kuni sõrmus hakkab ringi käima. Kui fikseerid rahulikult joonise keskkohta ning silmi ei liiguta, siis jääb sõrmus seisma.
  See töötab iga inimese käes. Suurema osa inimeste puhul liigub sõrmus kohe, osadel võtab see paar minutit. Igasugustest häirivatest mõtetest on vaja lahti lasta, vaja on lihtsalt rahulikult vaadata kordamööda kahte erinevat punkti. Kohtunikuks on iga inimene ise, sest aus mäng sõltub igaühest endast.
  Kui alateadvuse olemasolu usutakse ja on olemas tahe oma eesmärk või soov kindlalt teoks teha, siis on vaja see alateadvuse jaoks usutavaks ja reaaluseks muuta.
  Kujuta ette, et lähed oma kööki. Söögilaua peal on kauss sidrunitega. Sa sirutad oma käe ja võtad ühe oma kätte, pigistad seda ning nuusutad. Sa tunned mõnusat tuttavat sidruni lõhna. Nüüd koori see sidrun ära. Eemalda sõrmedega koor, kuni kogu sidrun on täiesti kooritud. Pista oma pöidlad sidruni sisse ja murra pooleks. Sul on nüüd kummaski käes poolik sidrun. Tee need kaks poolikut sidrunit veel omakorda pooleks. Tunned, kuidas sidrunilõhn köögis levib, sest su käed on sidrunimahlaga koos. Seejärel võta lõikelaud ning lõika üks viil pisikesteks tükkideks ning raputa sellele veidi soola peale. Võta üks tükk, pane oma suhu ja mälu seda mitu korda.
  Mis sinuga toimus, kui seda lugesid?
  Tundsid, kuidas suu hakkas vett jooksma? Võibolla oled kogenud, kuidas keegi räägib mingist kindlast toidust ja sul hakkab suu sellest rääkides vett jooksma.
  See ei juhtunud ju päriselt, kuid alateadvus aktsepteeris seda kui tõde ning käitus vastavalt. Täpselt sama reaalseks tuleb alateadvuse jaoks muuta see soov, tahe või eesmärk, mida soovitakse era- või ärielus saavutada. See peab toimuma pingevabalt, pingutamata, sest kui TAHE ja ALATEADVUS lähevad omavahel vastuollu, siis võidab alati ALATEADVUS. See on ka peamine põhjus, miks unistused teoks ei saa – see pole alateadvuse jaoks reaalne. Kuna seda pole toimunud ja alateadvus pole seda kogenud, siis ei ole ka millelegi toetuda. See omakorda tekitab ebamugavust ning usaldamatust.
  Neuroteadlase Chess Stetson`i sõnul on aju loodud end usaldama. Kõik, mis kõlab tuttavalt, seda usaldatakse. Iga kord, kui puututakse kokku vastuolulise infoga, tekib konflikt eesajukoore, mis vastutab usalduse eest ja otsmikusagara vahel, mis tegeleb loogilise arutlusega. See on nagu köievedu kahe ajuosa vahel, kus mõlemal on õigus ning samal ajal tekib naljakas tunne, sest näed midagi, mida ei suuda seletada.
  On olemas viisid, kuidas manipuleerida usaldusega alateadlikult ja seda on vaja, sest umbusu tõttu lastakse nii mõnedki võimalused mööda.
  Seda oskust läheb vaja nii era- kui ärielus. Et äritegevuses seda kasutada peab teadma elementaarseid põhitõdesid, mis paljastavad tehingupartnerite alateadlikku poolt.

  Äritegevuse reegel number 1: ÄRITEGEVUSEKS ON VAJA VÄHEMALT KAHTE OSAPOOLT

  Lihtne! Kõigile teada, aga just lihtsad asjad unustataksegi tihti ära või neid ei märgata, sest nad on nii lihtsad - keegi ei saagi ju endalt osta ega endale müüa. Enda tarbeks millegi valmistamine ei ole ju äritegevus, aga selle vahetamine millegi vastu, on. Samas ei ole millegi tootmine ka vee iseenesest äritegevus, et see muutuks äriks on vaja teist osapoolt ehk OSTJAT!

  Äritegevuse reegel number 2: ÄRIS KOOSNEB KOLMEST TEGURIST – MÜÜJA, OSTJA JA KAUP/TEENUS

  On vaja teada ja eelistatult väga täpselt, mida turul VAJATAKSE. Teenuse pakkuja või kauba valmistaja vajab tihti ka rahalist kapitali. Siit tuleb välja oluline RAHA omadus – see peab RINGLEMA. Investor ei pea teadma pakutavast kaubast või teenusest midagi, sest tema eesmärk on teenida tulu. Kauba valmistaja peab teadma kuidas odavalt osta kuid ei pea teadma kuidas müüa. Müüja peab tundma turgu ehk ostjat. Ta peab teadma tema vajadusi, et panna ostja seda ostma. Tema eesmärk on võimalikult kallilt müüa. Igaühel on oma roll. Mida parem oma ala spetsialist, seda edukam äritegevus. Ei pea tegema kõike üksi ja ise, alati on neid, kes oskavad oma tööd suurepäraselt teha. Siit ka järgmine tõde, et head asjad maksavad raha. See kehtib ka spetsialistide puhul, kellel on vastavad teadmised ja kogemused.

  Äritegevuse reegel number 3: KAUBA/TEENUSE OMAHIND + KASUM

  Mis on omahind? Millest koosneb? Kuidas seda määrata? Kas mingi toote või teenuse hind kompenseerib teist? Kas see sõltub raha vajadusest? Jne Seda teab iga tootja ja teenuse pakkuja ise hästi. Nii nagu teab ta ka seda, et müües alla omahinna on see nagu pankrotile ukse avamine. Jah see võib tuua ajutiselt mingi edu, kuid see on üsna üürike, sest ÜKS ei suuda HULKA mitte kunagi rikastada. Madal hind tuleb alati millegi või kellegi arvelt. Tihti on kannataks seetõttu ostja. Korra petta saanud klient teistkorda enam ei osta. Nagu eelpool mainitud on äritegevuseks vaja minimaalselt kahte osapoolt. Hea hind = hea kaup! Nii nagu ei ole kaup või teenus kunagi liiga hea, ei ole ka hind liiga kõrge. Ostja ei tea omahinda, kuid ta teab kauba või teenuse väärtust, seda mida see temale annab. Õiglane äri on püsiv, sest need, kes kelmuste peale selle üles ehitavad, varem või hiljem põruvad, sest juba eos oli see neil nii ettemääratud.

  Äritegevuse reegel number 4: KAUBA/TEENUSE ROHKUS ALANDAB HINDA JA VÄHESUS TÕSTAB

  Kaup/teenus ise ei ole hinnamäärajaks kuivõrd olukord – maasikad talvel maksavad rohkem, kui juulis. Ostja on tihti ka huvitatud sellest, et kaup/teenus oleks haruldane, millega eristuda sõpradest või nende ees kelkida. Eristumine on alati suureks eeliseks olnud. See aga tähendab, et peab mõistma ostja hingeelu ning müügimees peab osav olema.

  Äritegevuse reegel number 5: OSTJA HOOLIB LÕPPVÄÄRTUSEST ROHKEM, KUI RAHAST

  Osav müüja on see, kellel õnnestub ostjas tekitada tunne, et ostmine on talle kasulik.
  Suhtlemine inimeste vahel toimub tunnetusliku alateadvuse kaudu. Selleks, et oma tahe, eesmärk ja soov viia alateadvusesse peab teadma KUIDAS seda teha nii, et ei tekiks vastuolu. Kui ostja tunneb ebakindlust ja usaldamatust jääb ostu-müügi tehing katki, siis samamoodi käib alateadvuse mõjutamine – see peab toimuma läbi usalduse ja turvatunde. See on õpitav ning omandatav, sest see on teadus nagu matemaatika ja käib läbi valmite ehk teaduslikult tõestatud teooriate kaudu.
  Asjata ei öelda, et sa pead olema enda esimene klient, sest kui sa ei suuda seda endale müüa, siis ei suuda seda ka kliendile. Kõik on seotud alateadvuses olevate uskumuste, harjumuste, arusaamade jne, kui need muutuvad, muutuvad ka tulemused.
  Siin on toodud ära ainult mõned näited, kuidas alateadvus ja tahe igapäevaselt toimivad. Rohkem leiad selle kohta www.nelepruul.com ja FB Nele Pruul coaching
  Jaga lugu:
 • Hetkel kuum

Olulisemad lood

Ootamatult sügav majanduslangus paneb prognoose ümber tegema
Euroopa Liidu kõige sügavam majanduslangus Eestis ületas analüütikute kartusi ning paneb ümber hindama ka lähiaja prognoose, kuid paar kummalist näitajat annab alust arvata, et äkki korrigeeritakse SKP numbrit tulevikus ülespoole.
Euroopa Liidu kõige sügavam majanduslangus Eestis ületas analüütikute kartusi ning paneb ümber hindama ka lähiaja prognoose, kuid paar kummalist näitajat annab alust arvata, et äkki korrigeeritakse SKP numbrit tulevikus ülespoole.
Tiit Kolde: iga idee, mis tõstab turvatunnet, on kuldaväärt
Tänavune aasta on erakordne – sõda Ukrainas, kõrge inflatsioon, energiakriis ning laiemalt turvalisuse ja toimetulekuga seotud probleemid on ilmsed, samas lahendused niiväga mitte, kirjutab arvamuskonkursi Edukas Eesti toetaja, If Kindlustuse juhatuse liige Tiit Kolde.
Tänavune aasta on erakordne – sõda Ukrainas, kõrge inflatsioon, energiakriis ning laiemalt turvalisuse ja toimetulekuga seotud probleemid on ilmsed, samas lahendused niiväga mitte, kirjutab arvamuskonkursi Edukas Eesti toetaja, If Kindlustuse juhatuse liige Tiit Kolde.
Rappida saanud idud pakuvad nüüd ostukohti
Idumajandus on seni olnud tänavu üks kriisikindlamaid ja rohkem majanduskasvu panustanud sektoreid. Ometi on valdkond saanud varaklassidest kõige rohkem investorite käest tümitada ja hinnatasemed on kõige rohkem alla tulnud. Nii ka Funderbeamis.
Idumajandus on seni olnud tänavu üks kriisikindlamaid ja rohkem majanduskasvu panustanud sektoreid. Ometi on valdkond saanud varaklassidest kõige rohkem investorite käest tümitada ja hinnatasemed on kõige rohkem alla tulnud. Nii ka Funderbeamis.
Reaalajas börsiinfo
Suures kahjumis Operaili kaubaveod on tänavu vähenenud poole võrra
Riigile kuuluva raudteevedude ettevõtte Operail kaubamahud on Vene sõja tõttu kokku kuivanud ning kasumi asemel vaatab esimese 9 kuu tulemustest vastu 3,5 miljoni euro suurune kahjum.
Riigile kuuluva raudteevedude ettevõtte Operail kaubamahud on Vene sõja tõttu kokku kuivanud ning kasumi asemel vaatab esimese 9 kuu tulemustest vastu 3,5 miljoni euro suurune kahjum.
Juhtide piiratud aeg teeb värbamise kalliks
Värbaja saab sobivate kandidaatide otsimisel ära teha küll palju tehnilist tööd, kuid ka juhtide panustatud aeg on oluline ja see teeb värbamise kalliks, rääkis Grant Thorntoni personaliteenuste juhtiv nõustaja Airi Neemre saates “Kasvukursil”.
Värbaja saab sobivate kandidaatide otsimisel ära teha küll palju tehnilist tööd, kuid ka juhtide panustatud aeg on oluline ja see teeb värbamise kalliks, rääkis Grant Thorntoni personaliteenuste juhtiv nõustaja Airi Neemre saates “Kasvukursil”.
Fermi Energia astus esimese sammu Ukrainas
Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, toodab Fermi Energia 10 aasta pärast Ukrainas elektrit. Koostööleping on sõlmitud ja väikereaktorite tehnoloogiat on Ukrainal põhjust kaaluda küll, ütles hommikuprogrammis Fermi Energia juht Kalev Kallemets.
Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, toodab Fermi Energia 10 aasta pärast Ukrainas elektrit. Koostööleping on sõlmitud ja väikereaktorite tehnoloogiat on Ukrainal põhjust kaaluda küll, ütles hommikuprogrammis Fermi Energia juht Kalev Kallemets.
Pevkur tahab ajateenijatele kodulaenu intresside hüvitamist
Eluasemelaenu intresside maksmise võiks riik ajateenistuse ajaks võtta enda peale, samuti soovib kaitseminister Hanno Pevkur, et juhilubadega ajateenijale võiks anda 1000 eurot peo peale.
Eluasemelaenu intresside maksmise võiks riik ajateenistuse ajaks võtta enda peale, samuti soovib kaitseminister Hanno Pevkur, et juhilubadega ajateenijale võiks anda 1000 eurot peo peale.

Olulisemad lood

Baltcapi hooldekodude äri laieneb Lätti
Balti erakapitalifond Baltcap soetas endale Eesti ja Leedu hooldekodude kõrvale ka Läti eakatekodu Dzives Abece, mida kavatsetakse kohe laiendama hakata.
Balti erakapitalifond Baltcap soetas endale Eesti ja Leedu hooldekodude kõrvale ka Läti eakatekodu Dzives Abece, mida kavatsetakse kohe laiendama hakata.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.