• Jaga lugu:

  Mida on oodata sellel aastal e-tervishoiu globaalsel turul?

  E-tervishoid kui eraldi tööstusharu kasv kiirenes COVID-19 pandeemia ajal, sest kaugseireks ja tervisehalduseks hakati üha rohkem kasutama erinevaid tehnoloogiaid, näiteks tehisintellekti ning suurandmeid. Pandeemia sundis ka erinevaid valitsusi viima kiiresti patsientide registreid ja ravi üle e-tervishoiule, mis oli tingitud pikkadest sulgemismeetmetest ning viiruse taastekke hirmust.

  See kõik suurendas turu kasvu ning seda trendi nähakse jätkuvat kuna inimeste teadlikkus e-tervishoiu eelistest on kasvamas. Järgmisel viie aastal prognoositakse e-tervishoiu turu kasvu keskmiselt 16.1% aastas ning 2022. aastal oodatakse 61 miljardit dollarit tulu, millest suurimad turuosad on Hiinal 18 miljardit ning Ameerikal 10.8 miljardit dollarit. Turu peamisteks kasvumootoriteks on kasvav innovatsioon, mobiiltehnoloogia ja interneti eelistamine ning nõudlus tervisejuhtimise järele.
  Mõned ettevõtted on loonud spetsiaalsed lahendustepaketid haiglatele koroonaviiruse jaoks, mis oma kindlas raamistikus käsitleb konkreetseid vajadusi haiguse vastu, aidates seeläbi optimeerida sõeluuringuid ja seiret. Teisisõnu aitavad need haiglatel tuvastada ja jälgida kas juba positiivseid või alles haiguskahtlusega patsiente. See proaktiivne lähenemine võib aidata pidurdada viiruse levikut ning tagada kõigis tervishoiuasutustes sobiva ravi ja kvaliteetsed tulemused.
  Kaasaegse elustiili haigused nagu kõrgvererõhktõbi ehk hüpertensioon ning diabeet on prognoositaval perioodil sagenemas. See kasvatab inimeste teadlikkust e-tervishoiust ning samuti tervishoiutöötajate usku ja omaksvõttu sellesse. Selle tehnoloogia tõendatud efektiivsus ja tõhusus juhib e-tervise turu märkimisväärsele kasvule.

  Viimastel aastatel on internetirakenduste arv tervishoius hüppeliselt kasvanud

  Internetti kasutades saavad tervishoiutöötajad viia meditsiinilist teavet tarbijateni mugavamalt ning lühema ajaga. Elektrooniliste tervisekaartide tehnoloogilised edusammud ja uuendused soodustavad e-tervishoiu lahenduste kasutuselevõttu, mis omakorda paneb teenuseosutajaid veel rohkem pingutama, et luua üha enam turvalisemaid ja intelligentsemaid süsteeme, et suurendada aina enam juurdepääsetavust nendele. Täiustatud funktsionaalsuse ja kasutajasõbraliku ning kulutõhusate elektrooniliste tervisekaartide väljatöötamine toob kaasa e-tervishoiuteenuste järsu kasutuselevõtu ning aitab seeläbi oluliselt kaasa turu kasvule.
  Väärtuspõhiste hooldusmudelite esilekerkimine, lisaks tehisintellekti ja masinõppe integreerimine e-tervishoidu, et automatiseerida patsientide teabe säilitamist ja andmete sisestamist tervishoiuteenuste otsustajate jaoks, lihtsustades teabele juurdepääsu ja tõhustades info turvalisust. Kõik see suurendab samuti turgu. Samuti teeb seda patsiendikesksemate teenuste kasv, mis suurendab nende kaasatust ning suurenev teadus- ja arendustöö, mis kiirendab koostalitusvõimet ja elektrooniliste tervisekaartide integreerimist, et parandada andmetele juurdepääsu.

  Kas digitaaltervishoiu ettevõtete aktsiad on tänu koroonapandeemiale tõusulainel?

  Mitmed alamsektorid ja aktsiad on tänu pandeemiast põhjustatud sotsiaalsetest muutustest palju kasu saanud. Näiteks on telemeditsiin saanud massiivse tõuke ning 2020. aasta aprillis korraldatud uuringu järgi kasutas umbes 46% ameeriklastest seda ärajäänud arstiaegade asemel. Ettevõtetel, mis pakuvad virtuaalseid arstivisiite, e-tervishoidu, meditsiinilist diagnostikat ning tehisintellekti ja pilveteenuseid, mis seda kõike toetavad, läheb üpriski hästi ning enamikel neist on aktsiad tõusnud.
  Teladoc Health on olnud vaieldamatult üks säravamaid e-tervishoiu pakkujate esindajaid, kes sai pandeemiast tugeva positiivse tõuke. Ettevõte pakub telemeditsiiniteenuseid, osutades arstiabi kaugjuhtimisega läbi interneti ja telefoni teel. 2020. aastal omandasid nad Livongo Health firma koos nende digitaalse tervishoiuplatvormiga, mis aitab inimestel hallata kroonilisi haigusi, nagu näiteks diabeet.
  Koroonapandeemia ajal on suurenenud virtuaalsete hooldusteenuste kasutamine, aga sellegipoolest on Teladoci kasv mõnevõrra aeglustunud kuna vaktsiinide suurenenud kättesaadavus on mõnedes piirkondades aidanud elu normaalseks tagasi muuta. Ettevõtte tulevikuväljavaated pärast pandeemiat on siiski väga head.
  Telemeditsiin ja krooniliste haiguste juhtimine aitavad ka paremini hoida tervishoiukulud kontrolli all, seda nii üksikisikutel, tööandjatel, kindlustajatel kui ka valitsustel tervikuna. Suurenenud nakkusoht, tänu koroonaviiruse erinevatele mutatsioonidele, lubab digitervishoiul ka see aasta oma hoogu jätkata ning peaks säilitama oma tugevuse isegi pärast pandeemiat, sest seda oskavad paremini ära kasutada nii patsiendid kui teenusepakkujad.
  Telemeditsiin jääb digitaalse tervishoiu turu suurenemise üheks olulisemaks tõukejõuks kuna on aidanud suurendada juurdepääsu tervishoiuteenustele, vähendada kokkupuudet erinevate kontaktidega, tagada ravi järjepidevus ning pakkuda abi ka mitte koroonaviirusega seotud hädaolukordades. Selle märkimisväärseks näiteks on näiteks NextGen Healthcare rohkem kui üks miljon telemeditsiini kasutajat, mis loomulikult mõjutas nende aktsiat väga positiivselt. Aga ka üldiselt kasvas kogu digitaalse tervishoiu segment pandeemia ajal väga tugevalt.

  Kuidas investorina leida parimaid e-tervishoiu aktsiaid?

  Üldjuhul ei erine heade e-tervishoiu ettevõtete aktsiate otsimine teiste aktsiate standardparameetritest ning eelkõige vaadatakse tulude kasvutrende. Kui need kasvavad, siis on see juba üsna hea näitaja, et ettevõte teeb midagi õigesti. Isegi väike kasv pikema aja jooksul võib olla positiivne näitaja.
  Selleks, et aktsia oleks investeeringut väärt, peavad nii tulude kasv kui väärtus käima käsikäes. Tasub vaadata nii kvartali- kui aastaaruandeid, et näha, kas tulud ja kasum kasvavad või vähenevad. Ettevõtted, kelle kasum suureneb, on tavaliselt ka hea tegevus- ja finantsstabiilsusega. Aga tasub kaaluda ka ettevõtteid, milledel on ennast tõestanud strateegia müügi suurendamiseks, uute klientide meelitamiseks ja värskete toodete väljatöötamiseks.
  Üksikute aktsiate valimisel tuleb vaadata, kuidas ja kuhu ettevõte oma tööstusharus sobitub ning esitada mõned olulised küsimused, näiteks mis on ta tulemused võrreldes konkurentidega, kui suur on turuosa, kas on mingi eelis, millega välja paistetakse. Objektiivseks võrdluseks tasub vaadata sarnase suuruse või turukapitalisatsiooniga konkurente ning kõrvutada nende kasumlikkust ja aktsiate tootlikust aja jooksul.
  Tähelepanuta ei tasu jätta ka tegevjuhtimise tõhusust, kus hästi juhitud ettevõttel kipub erinevates ärikeskkondades sageli olema kõrgem aktsia hind pikema aja jooksul. Tasub uurida, kui kaua juhid ettevõttes on olnud, milliseid kogemusi nad kaasa on toonud, kui läbipaistvad ja usaldusväärsed nad oma tegevuses on.
  Kõige eelneva kokkuvõtteks on stabiilsel ja usaldusväärsel e-tervishoiu ettevõttel mõni neist positiivsetest ülalkirjeldatud omadustest ning lisaks võla hoidmine madalal või keskmisel tasemel, hea konkurentsivõime oma valdkonnas ning efektiivne juhtimine.

  E-tervishoiu perspektiivikamad aktsiad

  Ülemaailmne telemeditsiini turg kasvab prognooside järgi 2028. aastaks 32.1% 636.4 miljardi dollarini. Selle tingib nii paljude riikide valitsuste uute majanduskasvu toetavate poliitikate ja soodsate hüvitamisreeglite esilekerkimine kui ka kvaliteetset ent oluliselt ravikulusid vähendav virtuaalne tervishoiusüsteem.
  Paljudes vähearenenud riikides on juurdepääs kvaliteetsetele tervishoiuteenustele piiratud ning sellest tulenevalt on osade valitsuste eesmärk just neis kohtades tagada juurdepääs tervishoiuteenustele läbi digitaalsete platvormide. Mõned ettevõtted on sellest valmis kasu lõikama.
  Teladoc (TDOC) on telemeditsiini maastikul domineeriv tegija, millel on 2022.a. jaanuari seisuga 76.5 miljonit maksvat liiget rohkem kui 12000 ettevõttes. 2021. aastal küll vähenes koroonapandeemia mõju tervishoiutööstusele, kuid sellest hoolimata suutis ettevõte oma tasuliste liikmete arvu aastaga 50% võrra kasvatada.
  Teladoc on pidevas kasvamises tänu strateegilistele ühinemistele ja ülevõtmistele, mis omakorda aitavad kasvatada tulusid ning laiendada oma globaalset geograafilist kohalolekut. Järgmistel aastatel on ettevõtte sihiks kasvatada iga-aastaseid tulusid 25-30%, mida peaks soosima liikmete tasuliste külastuste suurenemine koos keskmise tulu kasvuga ühe liikme kohta. Ettevõtte keskmine oodatav sihthind aktsia kohta on 120 dollarit ehk 73% kasv.
  American Well Corpration (AMWL) on samuti suure potentsiaaliga telemeditsiini ettevõte, mis pakub digitaalset tervishoiuteenust. Nende rakendus pakub erakorralist abi, pediaatrilist ravi, rahvastiku tervise haldamist, telepsühhiaatriat, rasedus- ja sünnitusjärgset hooldust ning rinnaga toitmise tuge. Lisaks pakutakse telemeditsiiniseadmeid, spetsiaalseid telereid, tahvelarvuteid ja kioskeid ning väliseadmeid. Ettevõtte keskmine oodatav sihthind aktsia kohta on 7.80 dollarit ehk 98% kasv.
  1Life Healthcare, Inc. (ONEM) haldab liikmelisuspõhist esmatasandi arstiabiplatvormi One Medical kaubamärgi all. Selleks on välja töötatud spetsiaalne digitaalne tervishoiu liikmelisuse mudel, mis põhineb tarbijate otsesel registreerimisel ja tööandjate sponsorlusel. See sisaldab sujuvat juurdepääsu digitaalsetele tervishoiuteenustele, aga ka tavaliselt ravikindlustuse all olevat arstikeskuse külastusvõimalust. Lisaks pakutakse ka haldus- ja juhtimisteenuseid arstide omanduses olevatele ettevõtetele või One Medical Entities’ga sõlmitud lepingulistele klientidele. Ettevõtte keskmine oodatav sihthind aktsia kohta on 24 dollarit ehk 133% kasv.

  Mis on Freedom24?

  Mobiilne väärtpaberite, aktsiate, fondide jms kauplemisplatvorm nii Apple'i kui ka Androidi telefonidele ja tahvlitele. Selle loojaks on Freedom Finance Europe Ltd, kelle emafirma on Nasdaqi börsil ainuke noteeritud Euroopa maakler. Ettevõttel on kontorid USAs, Saksamaal, Küprosel, Venemaal, Kasahstanis, Ukrainas, Usbekistanis. Platvormil on üle saja tuhande kliendi, kes on usaldanud kokku rohkem kui pool miljardit dollarit oma vara valdusettevõtte kasutusse ning see summa on pidevalt kasvav.

  Jaga lugu:
 • Hetkel kuum

Doris Põld: kas riik sunnib tööandja mulle voodisse?
Seadusemuudatus, millega tööandjal tekiks kohustus kujundada töötajate kaugtöö töökohad, tooks täiesti kasutu administratiivse jändamise ning segaks kümnete või sadade tuhandete inimeste elu, kirjutab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht Doris Põld.
Seadusemuudatus, millega tööandjal tekiks kohustus kujundada töötajate kaugtöö töökohad, tooks täiesti kasutu administratiivse jändamise ning segaks kümnete või sadade tuhandete inimeste elu, kirjutab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht Doris Põld.
Uudis saudide huvist pani tuntud mootoriõlifirma aktsia rallima
Saudi Aramco huvi osta ära suurem osa Valvoline'ist pani tuntud mootoriõlitootja aktsia New Yorgi börsil hoogsalt tõusma.
Saudi Aramco huvi osta ära suurem osa Valvoline'ist pani tuntud mootoriõlitootja aktsia New Yorgi börsil hoogsalt tõusma.
Pea püsti, see on normaalne kriisiaeg
Kobarkriiside raskuse all optimismi säilitamine on võimalik ja annab tugeva efekti, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Kobarkriiside raskuse all optimismi säilitamine on võimalik ja annab tugeva efekti, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Raadiohommikus: investeerimisgurud Saario ja Elder jagavad nõu
Neljapäevases hommikuprogrammis annavad investoritele nõu ja soovitusi kaks legendaarset investorit – Seppo Saario ja Alexander Elder. Kuuleme, milliseid muudatusi on nemad oma portfellis teinud ja mida prognoosivad globaalsetele turgudele aasta teiseks pooleks.
Neljapäevases hommikuprogrammis annavad investoritele nõu ja soovitusi kaks legendaarset investorit – Seppo Saario ja Alexander Elder. Kuuleme, milliseid muudatusi on nemad oma portfellis teinud ja mida prognoosivad globaalsetele turgudele aasta teiseks pooleks.
Kuidas uuriv ajakirjanik varju hoidvat Vene miljardäri taga ajas
Äripäeva uuriv ajakirjanik Koit Brinkmann märkas, et Viimsi poolsaare keskel asuva suure kinnisvaraarenduse taga peidab end Vene miljardär, kes ajakirja Forbes andmetel on Venemaal rikkuselt 49. kohal.
Äripäeva uuriv ajakirjanik Koit Brinkmann märkas, et Viimsi poolsaare keskel asuva suure kinnisvaraarenduse taga peidab end Vene miljardär, kes ajakirja Forbes andmetel on Venemaal rikkuselt 49. kohal.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.