Nordea Eesti: vastutustundliku tegutsemise alustalaks on hoolivad töötajad ja kaasav juhtimine

Vastutustundlikkus on Nordea Eesti jaoks ainus viis, kuidas äri teha. Põhjamaise finantsettevõttena tegutsetakse oma klientide teenindamise ja nende unistuste täitmisele kaasaaitamise nimel. Ettevõtte töötajad lähtuvad oma igapäevastes tegevustes sellest, milline on nende mõju seotud inimestele, ümbritsevale kogukonnale ja keskkonnale.

Põhjamaade suurima panga Nordea Eesti töökeskkonna projektijuht Sirli Saar ja personalijuht Jaana Pedras on ühel nõul, et üks olulisemaid faktoreid jätkusuutliku ja vastutustundliku ettevõtte ülesehitamisel ning mitmekesise töökeskkonna loomisel on hoolivad ja aktiivsed inimesed, kes tahavad organisatsiooni tegemistesse panustada ja sellistest inimestest nende organisatsioonis õnneks puudus ei ole.
Nordea Eesti töötajad on hea näide eeskujust ja energilisest tegutsemisest, et kaasaegses mitmekesises ja pidevalt muutuvas maailmas keskkonnast hooliva ning nauditava töökeskkonna loomise ja hoidmise lainel püsida. „Lisaks sellele, et meie inimesed teevad hästi oma tööd, on nad ka altid kaasa mõtlema, kuidas võiks elu Nordea Eestis veel parem olla. Samas tullakse hea meelega ka ettevõtte poolt välja pakutavate uuendustega kaasa,“ jagab Jaana Pedras lahkelt kiidusõnu.
Näiteks kui Euroopa mitmekesisuse kuu raames toimus mitmekesisuse ja kaasamise teemat avav kohtumine, kus tutvustati ka seda, millised erinevad töötajate grupid mitmekesisuse teemadega vabatahtlikkuse korras Nordeas tegelevad, rääkisid inimesed väga aktiivselt kaasa ja pakkusid välja hulga uusi ideid. „Me tunneme, et organisatsiooni jaoks oluliste teemadega tegelemisel leidub alati töötajate seas neid, kes tahavad kaasa mõelda,“ rõõmustab Pedras.
„Toetume Nordeas neljale tugisambale – finantstugevus, juhtimine ja kultuur, climate action ning sotsiaalne vastutus. Need neli sammast aitavad rajada tugeva vundamendi, millele tulevikus üha rohkem toetuda,“ kinnitavad töökeskkonna projektijuht Sirli Saar ja personalijuht Jaana Pedras.Foto: Mai Kroonmäe
„On näha, et meie inimesed hoolivad väga sellest, kuidas organisatsioon, kus igapäevaselt toimetatakse, aitab kaasa sellele, et maailm meie ümber oleks parem. Töötajate mõttelaadis on oluline koht sellel, et ka pärast mind tuleks elu!“ kinnitab Jaana Pedras ning lisab, et vaatab imetlusega Nordea Eestis toimetavaid noori inimesi, kelle jaoks on need põhimõtted väga selged ja kes kohati täiesti kompromissitult jätkusuutlikkuse ja vastutustundlikkuse teemadele lähenevad ega ole nõus järeleandmisi tegema. Samu põhimõtteid esindavad ka paljud kogenenumad kolleegid.
„Kui anda inimestele võimalus kaasa rääkida, siis nad hea meelega teevad seda ja loomulikult hiljem tahavad ka tunda, et nende arvamust on kuulda võetud ja seda ka rakendatakse. Käimas on pidev dialoog ja heas mõttes pingpong töötajatega – jagage oma mõtteid, milline on hea töökeskkond ja püüame seda koos rakendada.“

Teemanädalad teevad tuju heaks

Teemanädalad, keskendugu need siis vaimsele või füüsilisele tervisele, mitmekesisusele või mõnele muule teemale, on Nordea Eestis juba armastatud ja oodatud traditsiooniks saanud. Käimasoleva Euroopa mitmekesisuse teemakuu raames on rohkelt üritusi plaanis nii Nordea Eestis kui ka grupi sees ja mitmed piiratud osalejate arvudega grupid said registreerimise avanedes üksnes mõne minutiga täis.
„Suurt huvi pälvivad ka online-üritused,“ on Jaana Pedrasel hea meel tõdeda. „Võime arvata küll, et inimeste töölaud on niigi tööd täis ja aega muudeks tegemisteks üle ei jää, aga meie kogemus näitab, et vastutustundlikkusega seotud teemad on töötajate jaoks väärtuslikud ja olulised ning nendega tegelemiseks võetakse aega.“
Üks hea näide oli ka aprillis toimunud tervisekuu, kus 25 viieliikmelist tiimi panid kuu aja jooksul igapäevaselt kirja oma aktiivselt möödunud minutid ja tulemused olid tõeliselt kiiduväärt, sest kokku tuli lausa 341 415 minutit! „See teeb ligikaudu 237 päeva, millega on võimalik lennukiga ümber maailma reisida 112 korda, rongiga 4 korda ja laevaga 6 korda,“ muigab uhkusega Sirli Saar.

Rohelise suuna valinud Nordea on Põhjamaade suurim panganduskontsern

Kogu Nordea Grupis on 27 000 inimest. Nordea Eesti mitmekesises meeskonnas töötab 900 inimest, kes aitavad kaasa Põhjamaade klientide teenindamisele. Eestis praegusel ajal kliente ei teenindata.

Nordea Eestis töötab inimesi enam kui 40 rahvusest. Nii sel kui ka järgmisel aastal kasvab ettevõtte töötajate arv veelgi.

Nordea üks olulisemaid eesmärke on olla null-heitega ettevõte hiljemalt 2050. aastaks. Selle suure eesmärgi nimel käib töö kõigis ärifunktsioonides ja tegevusvaldkondades.

Nordea Eesti toimetab rohelise mõtteviisi poolest tuntud Ülemiste linnakus ja ettevõttele on omistatud ka Euroopa rohelise kontori tunnistus.

Kaasav juhtimisstiil ja avatus on võtmeasjad

Tööturul on praegu väljakutseid täis aeg, sest kvalifitseeritud tööjõudu napib. Nordea Eestis on võimalik tööd leida kõigil, kes on huvitatud enda arendamisest ja proovilepanekust finantsettevõttes ning kel olemas vajalik kas Põhjamaade keelte või inglise keele oskus. Aktiivsed inimesed on Nordea Eestisse väga oodatud. Suure osa tööks vajalikke oskusi saab õppida ettevõttes kohapeal. „Meie juures leiavad endale põneva tööalase keskkonna nii varasema pangandustaustaga töötajad kui ka inimesed, kes alles siin selle valdkonnaga esimest korda kokku puutuvad. Meil on tõesti päris vinge multikultuurne keskkond, kuna meil töötab inimesi rohkem kui 40 erinevast rahvusest!“ kinnitab Jaana Pedras.
„Korraldame erinevaid tegevusi ettevõttes selleks, et meie inimestel oleks igapäevaselt hea olla ja et uued inimesed tahaksid meiega liituda. Töö ja eraelu tasakaal on meie jaoks kogu aeg väga tähtsal kohal olnud,“ lisab Pedras.
Uued inimesed on oodatud ka seetõttu, et ettevõtte jaoks on ülimalt oluline hoolitseda oma töötajate eest. Finantssektorile on aegamööda pandud järjest enam kohustusi oma klientide tundmisel ja sellega seoses on ka töökoormus pidevalt kasvanud. Nordea Eestis tegeleb suur osa inimestest just rahapesu ja finantskuritegevuse uurimise teemadega. „Mida rohkem on pankadel nende teemadega seotud kohustusi, seda enam vastavaid tööülesandeid meie inimestele lisandub.“ Ukraina kriisiga lisandusid ka sanktsioonid, mille rakendamist tuleb kontrollida.
Juba Covidi ajal tõusis töö- ja eraelu ühildamise kontekstis esile küsimus, millal kodus töötades tööpäev või tööaeg ikkagi täpselt algab ja millal lõpeb. „Eks see on pidev tasakaalu otsimine ja leidmine,“ tõdeb Jaana Pedras. „Mulle meeldib mõte, et kui igal hetkel ei anna tööd ja eraelu tasakaalu panna, siis tuleks leida töötaja ja organisatsiooni jaoks sobiv ühildamise koht. Ideaalis tegutseksime nii, et võtaksime juurde inimesi ja vähendaksime olemasolevate töötajate töökoormust, aga tänases tööturus on seda keeruline sama kiiresti teha, kui Nordea Eesti kasvab. Nii otsimegi pidevalt paindlikke töötamisvõimalusi.“
„Mõned meie inimesed teevad kindlasti periooditi rohkem tööd, kui me tahaks ja siis jälgime eriti hoolsalt, et täiendava töö piir ei läheks üle ei seadusest ega ka lihtsalt inimvõimetest,“ kinnitab Pedras. „Vastutustundliku tööandjana oleme tööturu väljakutsetega toimetulemiseks alustanud näiteks koostööd Mainoriga, et pakkuda uutele töötajatele rahapesu tõkestamise teemalist koolitust, sest see on üks võimalus, kuidas uute inimeste sisseelamist kiirendada ja seeläbi olemasolevate töötajate koormust normaliseerida.“
„Kuna Nordea Eesti võtab tööle ka täiesti panganduskogemusteta inimesi, siis on selge, et nad ei saa hakata kohe esimesest päevast täistuuridel tööle. Seetõttu otsime pidevalt alternatiivseid lahendusi, et nende sisseelamist kiirendada ja kõiki meie inimesi toetada,“ selgitab Pedras. „Õnneks on meie juhid väga julged ütlema, kui nende inimeste töökoormus üle pea kasvab.“
Vastutustundlik ja kaasav juhtimine on Nordea Eestis üks võtmetegevusi, et inimesed tunneksid ennast hästi nii oma tööd tehes kui ka tööalast arengut planeerides. „Pikaajaliselt ei tasu inimeste kurnamine ennast ära. Lühiajaliselt võime rohkem pingutada, aga pärast seda tuleb inimestele ka korralikult puhkust anda. Võimaldada aega enda välja lülitamiseks. Selle osas valutame pidevalt südant ja püüame lahendusi leida,“ nendib Jaana Pedras.

Nordea Eesti eripäraks on rõõm, mida tööst tuntakse

Töö tegemine organisatsioonis ei ole töötajate sõnul lihtsalt hommikul kohale tulemine ja etteantud asjade tegemine, vaid tunnetatakse sügavamat mõtet ning suuremat väärtust enda ja oma arengu ning kogukonna jaoks. „Töö tähendus toob inimesi siia, hoiab meie juures ja toob ka tagasi,“ on Jaana Pedras kindel.
„Nordea Eesti töö- ja organisatsioonikultuur on põhjus, miks inimestele meie juures meeldib. Inimestega arvestav ning töötajaid kaasav kultuur. Kui sellele lisada veel rahvusvaheline töökeskkond, siis saamegi koha, kus kõik osapooled saavad töö tegemist nautida, areneda ja ennast hästi tunda!“
„Olen tundnud Nordeas esimesest päevast alates ühtekuuluvustunnet ja seda, et mind kuulatakse ja minu arvamusega arvestatakse. Saan teha seda, mis mulle siiralt meeldib. Minu jaoks ei olegi mu töö üldse töö,“ jagab Sirli Saar uhkusega.

Vaata ka www.nordea.com/en/careers/estonia

Jaga lugu:
FI ekspert: intressi fikseerimine on pankadele kasumi võtmise koht
Pangad arvestavad intressi fikseerides riske selliselt, et mitte kahjumisse jääda, vaid pigem kasumit teenida, kirjutab finantsinspektsiooni finantsteenuste järelevalve osakonna juht Mari Puusaag-Tamm
Pangad arvestavad intressi fikseerides riske selliselt, et mitte kahjumisse jääda, vaid pigem kasumit teenida, kirjutab finantsinspektsiooni finantsteenuste järelevalve osakonna juht Mari Puusaag-Tamm
Disney maksis F1 ülekannete eest 15 korda rohkem
Teiste ülekandefirmadega F1 sarja näitamisõiguste pärast konkureerinud Disney nõustus maksma 15 korda senisest enam, teatas Bloombergi allikas.
Teiste ülekandefirmadega F1 sarja näitamisõiguste pärast konkureerinud Disney nõustus maksma 15 korda senisest enam, teatas Bloombergi allikas.
Baltika juht lahkub ametist
Baltika juhatuse esimees Flavio Perini lahkub poolte kokkuleppel ametist, uueks juhiks saab senine juhatuse liige Brigitta Kippak.
Baltika juhatuse esimees Flavio Perini lahkub poolte kokkuleppel ametist, uueks juhiks saab senine juhatuse liige Brigitta Kippak.
Kallas Ukraina ja Moldova kandidaatriigi staatusest: see on suurim edasiminek pärast NSVL-i lagunemist
Eile andsid riigijuhid Brüsselis Ukrainale ja Moldovale Euroopa Liidu ametliku kandidaatriigi staatuse. Ka Ukraina presindet Volodõmõr Zelenskõi ütles, et see on nende riigi jaoks üks olulisemaid sündmusi pärast Nõukogude Liidu lagunemist.
Eile andsid riigijuhid Brüsselis Ukrainale ja Moldovale Euroopa Liidu ametliku kandidaatriigi staatuse. Ka Ukraina presindet Volodõmõr Zelenskõi ütles, et see on nende riigi jaoks üks olulisemaid sündmusi pärast Nõukogude Liidu lagunemist.
Viimsis 1,5 miljoni euroga müügis oleva kinnistu müügikuulutuses on valeinfo
Skandaalse prügiärimehe Mihhail Vommiga seotud Komposti kinnistu Viimsi vallas on pandud müüki 1,5 miljoni euroga ning ehkki kuulutuses väidetakse, et alustatud on detailplaneeringuga, muutmaks tootmismaa elamumaaks, siis valla esindajate sõnul ei vasta see tõele.
Skandaalse prügiärimehe Mihhail Vommiga seotud Komposti kinnistu Viimsi vallas on pandud müüki 1,5 miljoni euroga ning ehkki kuulutuses väidetakse, et alustatud on detailplaneeringuga, muutmaks tootmismaa elamumaaks, siis valla esindajate sõnul ei vasta see tõele.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.