Artikkel
 • Kuula

  Edumeelsed riigid liiguvad suitsuvaba tuleviku poole

  Mitmed edumeelsed riigid näevad suitsetamise kahjude vähendamiseks ühe võimalusena suitsuvabu tubakatooteid. Artiklis antakse ülevaade mõningate riikide võetud suundadest, mis on suunatud tubakakahjude vähendamisele, mis võiks tulevikus lubada rääkida sigarettideta tulevikust.

  Nagu rohepöördega, jäävad kaotajaks riigid, mille regulatsioonid ei taga piisavat kiiret suunda suitsuvabale tulevikule. Kuigi paljudes asjades on Eesti maailmale teenäitajaks, ei ole see nii suitsuvaba tuleviku osas. Teiste edumeelsete riikide kogemus ja eeskuju peaks meid julgustama sellele rongile hüppama, et vähendada tubakatoodete kahju inimeste tervisele. Järgnevalt tutvustakse teiste riikide seisukohti ja antakse lühiülevaade, mis juhtus Jaapanis pärast kuumutatava tubaka turule laskmist.

  Suitsuvaba tulevikku edendavad riigid

  Suitsuvaba tuleviku poole liikumise üks viis on regulatsioonide loomine, mis lähtuvad suitsuvabade toodete kättesaadavusest neile, kes mingil põhjusel tubakast või nikotiinist pole nõus loobuma. Samuti on oluline lähtuda paradigmast, et tervishoiu institutsioonide kommunikatsioon peaks olema selge ja teaduspõhine. Paljud riigid ka sellise tee on ette võtnud ja konsensus suitsuvabade tubakatoodete osas on maailmas üha suurem, sest mõistetakse, et need võivad olla sobilik ja vähem kahjulik alternatiiv suitsetajatele, kes tubakast või nikotiinist pole nõus loobuma.
  Kas tead, mis ühendab näiteks Jaapanit, Uus-Meremaad, Suurbritanniat, Kreekat ja Rootsit? Ei, Jaapan ja Uus-Meremaa pole nihkunud Euroopasse. Küll on need riigid, mis usuvad, et kahjusid vähendava suitsuvaba tuleviku edendamine või selle suunas sektoril tegutseda laskmine on õige suund. Nende riikide poliitikad, seadused ja praktikad tubakakahjude vähendamiseks on erinevad, aga kõigis neis on see mingil määral soositud.

  Rootsi snus säästab elusid

  Meile geograafiliselt kõige lähedam näide suitsuvabast edukast poliitikast on Rootsi oma snus´i, tubakapatjade, poliitikaga, mis on kahandanud Rootsis igapäevasuitsetajate arvu 6%-ini elanikkonnast, võrdluseks Eestis tarvitab iga päev sigarette 17%-i elanikkonnast. Märkimisväärne vahe.
  Nagu esimesest artiklist võis lugeda, sai tubakas populaarseks tänu Prantsusmaa krooni õukonnale. Mood levis ühtlasi ka Rootsi kuningakotta. Rootslased aga segasid tubaka vee ja soolaga ning panid selle huule alla. See muutus Rootsis niivõrd populaarseks, et aastal 1724 otsustas kuningas Fredrik I, et rootslased peavad hakkama tubakat kasvatama. Talumehed hakkasid tegema enda huuletubakat ja 19. sajandil avati ka esimesed huuletubaka vabrikud. Pärast teist maailmasõda kaotas huuletubakas oma populaarsuse sigarettidele. 1970. aastatel, mil oli juba teada rohkem sigarettide põlemise kahjulikust mõjust, hakkas taastuma snus`i populaarsus. Rootsi oli 1995. aastal Euroopa Liitu astudes endas kindel: nad peavad saama snus`i poliitikat jätkata. Teistes Euroopa riikides on snusi müük keelatud.
  Mudeldamine näitab, et kui snus ei oleks Rootsis olnud kättesaadav, oleks suitsetamisest tingitud surmajuhtumite arv Rootsi meeste seas olnud aastatel 1980-2009 24 000 võrra suurem. See teeb 800 ära hoitud surmajuhtu aastas tänu suitsuvabale huuletubakale. See on konservatiivne lähenemine, sest mudeldamisel arvestati üksnes peamiste suitsetamisest tingitud haigustega nagu kopsuvähk, krooniline obstruktsiivne kopsuhaigus, südame isheemiatõbi ja insult. Kümnendi suundumusi jälgides oli 2012. aastal Rootsi kopsuvähki haigestumise määr üks madalamaid Euroopa Liidus. 2019. aastal oli Rootsis läbiviidud surmajuhtumite uuringu kohaselt tubakatarbimisega seotud suremus meeste seas poole väiksem kui liidus keskmiselt. Samuti oli meeste seas 2,5 korda vähem surmajuhtumeid hingetoru, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ja kopsuvähi tõttu kui ELis keskmiselt.

  Kreeka: kättesaadav info vähem kahjulikkuse kohta

  2020. aasta statistika kohaselt olid 33,5% kreeklastest on suitsetajad. Ilmselt kõik neist ei ole nõus täielikult nikotiinitoodetest loobuma, kuid saavad tänu poliitilistele valikutele kaaluda vähem kahjulikke alternatiive nikotiini tarvitamiseks. 2020 võeti vastu seadus, mis andsid vähem kahjulikele tubakatootetele täiendavate vahendite positsiooni suitsetamise vastu võitlemiseks. Ühtlasi sätestati, et inimestel on õigust saada suitsuvabade tubakatoodete osas adekvaatset teavet ja informatsiooni nende vähem kahjulikkuse kohta, mida hindab teaduslik kommitee. Fakt on see, et 2021. aastal oli suitsetajaid 29%, mis tähendab 4,5%-ilist langust. Võib eeldada, et kirjeldatud tubakapoliitiliste initsiatiivide ja suitsetamise languse vahel on suure tõenäosusega korrelatsioon. Nagu on Kreekast saanud vastutustundliku rahanduspoliitika ajaja, on vastutustundlikuks muutunud tubakapoliitika.

  Suitsuvaba Commonwealth

  2017. aastal teatas Theresa May valitsus, et brittide visioon on saada suitsuvabaks. Suurbritannias on riiklikul tasandil tegelenud suitsuvabade tubakatoodetega, konkreetsemalt e-sigarettidega aastast 2014. Brittide tubakapoliitika kommunikatsioon lähtub on teadusest ja antakse regulaarseid teadusülevaateid, mis lähtuvad viimasest parimast teadmisest ning võrdlevad tootjate ja sõltumatute uuringute tulemusi. Public Health England on konstanteerinud nii e-sigarettide kui kuumutatava tubaka vähem kahjulikkust võrreldes sigarettidega. Viis, kuidas Briti ametkonnad ja arstide ühendused jagavad ausat ja selget infot suitsuvabade toodete kohta, peaks olema rahvatervise ekspertidele eeskuju, millest šnitti võtta. Suurbritannias suitsetab 14,7%-i elanikkonnast. Kuid riigi edumeelne suhtumine on võtnud suuna suitsuvaba tuleviku poole, mille parim lahendus on parim tubaka- ja nikotiinitoodetest loobuda, kuid kõik ei ole selleks valmis ja neile on üheks lahenduseks vähem kahjulikud suitsuvabad tubakatooted.
  Uus-Meremaa, kus on suitsetajate osakaal rahvastikust üksnes 8%-i, on võtnud suitsuvaba riigi eesmärgi aastaks 2025 ja 2009. aastal sündinud inimesed enam sigarette osta ei tohi. Aastal 2020 vastu võetud seadus reguleeris suitsuvabad tubakatooted (e-sigaretid ja kuumutatava tubaka), mille mõte on ennetada noorte ja mitte suitsetajate pöördumist tubakatoodete poole, kuid pakkuda vähem kahjulikku alternatiivi nendele, kes muidu sigarettidest ei loobuks.
  Mõlema Commonwealth riigi suitsuvabaduse eesmärk on saavutatud, kui sigarettide suitsetajate protsent on alla viie.

  Jaapani kogemus kuumutatava tubakaga

  Jaapan ei tähenda üksnes kirsiõite ilu, vaid on ajast-aega pakkunud maailma paremaks tegevaid tehnoloogilisi lahendusi ja olnud avatud üleüldisele progressile ka väljaspoolt. Jaapani autotootja oli esimene, mille innovaatilised insenerid panid pideva nelikveo tavalisele sõiduautole, tehes autosõidu turvalisemaks ja mugavamaks. Ühtlasi oli Jaapan esimene, tänu ühiskonna vastuvõtlikkusele innovatiivsete lahenduste osas, kus tubakatootja otsustas 2014. aastal tuua järk-järgult erinevates piirkondades turule kuumutatava tubaka seadme, mis arendati Šveitsis üle 400 teadlase ja inseneri abil. Ühtlasi mängis rolli see, et Jaapan oli kõrge suitsetajate protsendiga riik, mis tähendab, et kahjude vähendamine oli aktuune vajadus.
  Kuumutatav tubakas kattis kõik Jaapani regioonid aastaks 2016. Harjumuste muutmine sigarettidelt suitsuvabale kuumutatavale tubakale oli tuntav. Ameerika Vähiliidu (American Cancer Society) teadusuuring tuvastas, et aastatel 2014 - 2018 langes iga aasta sigarettide müük ligikaudu viis korda võrreldes 2014 eelse ajaga - 1,8%-isest iga-aastasest vähenemisest 9,5%-ini. Suitsetamise vähenemise ja kuumutatava tubaka võimalik seos, seisneb teadlaste sõnul asjaolus, et see pole sigarettidest odavam, karmim tubakaregulatsioon jõustus alles uuringu lõpuhetkel (2018) ning kuumutatav tubakas oli turul varem kui teised suitsuvabad tooted ega ole saavutanud sellist levikut nagu kuumutatav tubakas. Jaapani ühiskond on kuumutatava tubaka hästi vastu võtnud, ka tubakasektori välised korporatsioonid üritavad kaasa aidata suitsuvabale tulevikule - töökeskkonnas sigaretid keelatud, kuid kuumutatava tubaka kasutamine lubatud. Jaapani Tubakainstituudi (Tobacco Instute of Japan) andmetel langes sigarettide kasutamine 5 aasta jooksul pärast kuumutatava tubaka suitsetajatele tutvustamist sigarettide kasutamine 44%!
  Viimase teadmise kohaselt on kuumutatava tubaka kasutajatest 98,6%-i on inimesed, kes vahetasid sigaretid vähem kahjuliku alternatiivi vastu. See tähendab, et kuumutatav tubakas pole meelitanud tarvitama toodet neid, kes seda ei peaks tegema. Kuumutatav tubakas on vähem kahjulik alternatiiv kui sigaretid, kuid tegemist ei ole päris kahjutu tootega, mistõttu ei ole selle sihtgrupp inimesed, kel puudub aktiivne suhe nikotiiniga. Parim on alati nikotiinist loobuda, kuid need, kes seda sammu pole valmis tegema või ei suuda teha, peaks saama kaaluda ja valida vähem kahjulikke alternatiive.

  Teadlane: suitsuvabu tooteid tuleks eelistada

  Ka värske 2022. aastast pärit teadustöö kinnitab näiteks toodud riikide suuna õigsust. Rootsi teadlane ja kliiniline psühholoog Karl Fagerström, kes on tubakakahjude ennetamise temaatikaga tegelenud 1970. aastate keskpaigast, avaldas hiljuti teadusuuringu, milles analüüsis erinevate riikide poliitikat suitsuvabade toodete osas ning leidis, et riigid, kus on suitsuvabade tubakatoodete kasutuselevõtt olnud laialdane, on suitsetamise määr madal. Tulemused viitavad sellele, et suitsuvabade, vähem kahjulike toodete kasutuselevõtt võib aidata vähendada suitsetamise levikut kiiremini kui traditsioonilised tubakakontrollimeetmed, mis keskenduvad üksnes ennetamisele ja suitsetamisest loobumisele. Fagerströmi soovitus suitsuvaba ühiskonna loomisel on kahetasandiline:
  1)rakendada sigarettide osas karmimaid reegleid, kõrgemaid aktsiisimäärasi, suurendada ennetus- ja sõltuvusprogramme;
  2)soosida aktsiiside ja regulatsioonide kaudu vähem suitsuvabu tubakatooteid, sest need meetmed võiksid panna nikotiinist mitteloobujad kaaluma vähem kahjulikke tubakatooteid.
  Kommentaarid:
  1. Djurdjevic, S., Pecze, L., Weitkunat, R. et al. Using data on snus use in Sweden to compare different modelling approaches to estimate the population health impact of introducing a smoke-free tobacco product. BMC Public Health 19, 1411 (2019).
  2. Stoklosa M, Cahn Z, Liber A, et alEffect of IQOS introduction on cigarette sales: evidence of decline and replacementTobacco Control 2020;29:381-387.
  3. Fagerström, K. Can alternative nicotine products put the final nail in the smoking coffin?. Harm Reduct J 19, 131 (2022). https://doi.org/10.1186/s12954-022-00722-5
 • Hetkel kuum
Anu Prandi: neli lõksu, mis juhte kriisiajal varitsevad
Sellest, kuidas juhid kriisidega hakkama saavad, oleneb kogu ettevõtte ja meeskonna kriisist väljatulemine. Stabiilses keskkonnas tegutseva ettevõtte juht ei ole ilmtingimata sama edukas kriiside juhtimisel, kirjutab BDO Eesti personali- ja värbamisteenuste juht Anu Prandi.
Sellest, kuidas juhid kriisidega hakkama saavad, oleneb kogu ettevõtte ja meeskonna kriisist väljatulemine. Stabiilses keskkonnas tegutseva ettevõtte juht ei ole ilmtingimata sama edukas kriiside juhtimisel, kirjutab BDO Eesti personali- ja värbamisteenuste juht Anu Prandi.
Euroopa keskpangad tõstsid taas intresse
Mitu Euroopa keskpanka teatas täna intressimäärade tõstmisest, nende hulgas Inglise, Norra ja Šveitsi keskpank.
Mitu Euroopa keskpanka teatas täna intressimäärade tõstmisest, nende hulgas Inglise, Norra ja Šveitsi keskpank.
Fedi intressitõus suunas Wall Streeti neljapäeval kevadisse rohelusse
Neljapäev kulges USA turgudel eilse Fedi intressitõusu järellainetuses: kauplemispäeva lõpuks oli S&P 500 tõusnud 0,3 protsenti, Dow Jonesi tööstuskeskmine 0,2% kõrgemal ja tehnoloogiaindeks Nasdaq Composite lõpetas 1 protsendi rohelises.
Neljapäev kulges USA turgudel eilse Fedi intressitõusu järellainetuses: kauplemispäeva lõpuks oli S&P 500 tõusnud 0,3 protsenti, Dow Jonesi tööstuskeskmine 0,2% kõrgemal ja tehnoloogiaindeks Nasdaq Composite lõpetas 1 protsendi rohelises.
Reaalajas börsiinfo
Jaapani turgu vallutav Võrumaa šokolaaditootja: väikeettevõtjad vajavad toetusi
Võrumaa perefirma Roosiku valmistab šokolaade, mida müüb nii Jaapani kui ka Saudi-araabia ja Ühendemiraatide turule. Tänu EASi ja PRIA toetustele on see laienemine olnud võimalik, lausus ettevõtte üks omanikest Reet Kasekamp.
Võrumaa perefirma Roosiku valmistab šokolaade, mida müüb nii Jaapani kui ka Saudi-araabia ja Ühendemiraatide turule. Tänu EASi ja PRIA toetustele on see laienemine olnud võimalik, lausus ettevõtte üks omanikest Reet Kasekamp.
Anu Prandi: neli lõksu, mis juhte kriisiajal varitsevad
Sellest, kuidas juhid kriisidega hakkama saavad, oleneb kogu ettevõtte ja meeskonna kriisist väljatulemine. Stabiilses keskkonnas tegutseva ettevõtte juht ei ole ilmtingimata sama edukas kriiside juhtimisel, kirjutab BDO Eesti personali- ja värbamisteenuste juht Anu Prandi.
Sellest, kuidas juhid kriisidega hakkama saavad, oleneb kogu ettevõtte ja meeskonna kriisist väljatulemine. Stabiilses keskkonnas tegutseva ettevõtte juht ei ole ilmtingimata sama edukas kriiside juhtimisel, kirjutab BDO Eesti personali- ja värbamisteenuste juht Anu Prandi.
Homme nägin ma Ukrainat!
Ei pea olema hiromant, et näha, millist potentsiaali ja võimalust pakub Eesti ettevõtetele Ukraina turg; aitame neil võita sõja, toetame Venemaa agressiooni ohvreid ning läbi lõimuva majanduse paraneb ka julgeolek, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Ei pea olema hiromant, et näha, millist potentsiaali ja võimalust pakub Eesti ettevõtetele Ukraina turg; aitame neil võita sõja, toetame Venemaa agressiooni ohvreid ning läbi lõimuva majanduse paraneb ka julgeolek, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Konkurentsiamet sunnib Elektrilevi katkestusi kiiremini kõrvaldama
Konkurentsiameti teatel näitas Saaremaa detsembrikuiste elektrikatkestuste analüüs, et Elektrilevi peab suurendama nii planeerimisoskust kui reaalset rikete kõrvaldamise võimekust.
Konkurentsiameti teatel näitas Saaremaa detsembrikuiste elektrikatkestuste analüüs, et Elektrilevi peab suurendama nii planeerimisoskust kui reaalset rikete kõrvaldamise võimekust.
Siseminister Elmar Vaheri kriminaalasjast: puudub kahtlus, et oleks teisi fiktiivseid lähetusi
Sellist informatsiooni ei ole, et fiktiivseid lähetusi oleks rohkem olnud, sõnas siseminister Lauri Läänemets hommikuprogrammis.
Sellist informatsiooni ei ole, et fiktiivseid lähetusi oleks rohkem olnud, sõnas siseminister Lauri Läänemets hommikuprogrammis.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.