Artikkel
 • Kuula

  Kas logistikakulude vähendamine samal ajal planeeti päästes on võimatu? Tegelikult mitte

  Ringmajandus ei ole enam vaid kõlisev märksõna. Järgnev on näide sellest, kuidas toimiv partnerlus ringmajanduse hiiglaste vahel aitab luua rohelisemat keskkonda ning samal ajal lahendada rahvusvahelise logistika igapäevaseid väljakutseid.

  Põhja-Euroopa suurim munatootja Balticovo ja üks maailma suurimaid kaubaaluste jagamisplatvorme CHEP jagavad oma tähelepanekuid logistikavaldkonna ja ringmajanduse põnevast dünaamikast.
  Balticovo on üks suurimaid munatootjaid Põhja-Euroopas. Millised on teie ettevõtte jaoks suurimad väljakutsed logistika vallas?
  Vjačeslavs Kočetkovs, Balticovo kommertsdirektor: Seisame iga päev silmitsi paljude väljakutsetega, alates laovarude juhtimisest kuni konkurentsi- ja turudünaamikani. Näiteks, meie jaoks on oluline leida tasakaal laoseisu ja klientide nõudluse vahel ilma üle- või alavarumiseta ning see ülesanne on pidevalt meie logistikaspetsialistide fookuses.
  Kerkivad kütusehinnad, kõikuvad transpordikulud ning kõikvõimalikud mahupiirangud võivad oluliselt mõjutada toodete tarnekulusid. Kui soovime kiiresti toimetada oma tooteid klientide ukseläveni, eriti linnakeskkonnas, siis seisame silmitsi katsumustega nagu liiklusummikud, regulatiivsed piirangud ning pidev vajadus kiirtarnete järele.
  Nõudluse ennustamiseks, marsruudi optimeerimiseks ning tarnete reaalajas jälgimiseks on oluline kasutada andmeanalüütikat ja tehnoloogiat. Kuid selle rakendamine võib osutuda arvatust keerukamaks ja kulukamaks. Peame alati olema valmis kohanema muudatustega tolliprotseduurides, kaubandusregulatsioonides ning vastavuskontrolli nõuetes – see aga on vägagi aeganõudev.
  Vjačeslavs Kočetkovs, Balticovo kommertsdirektor
  Veel üks logistiline väljakutse kõrge nõudlusega piirkondades eeldab meilt sobiva laopinna otsimist ja haldamist, samal ajal optimeerides laomahtu. Samuti oleme teadlikud vajadusest vähendada oma logistikategevuse keskkonnajalajälge, sealhulgas süsinikuheitmeid. Siiski tuleb meil demonstreerida ka pühendumist ajas pidevalt muutuvatele kliendinõudmistele kiirema tarne, saadetise reaalajas jälgimise ning mugava tagastusprotsessi osas.
  Kogu logistikasektorit vaevab oskustööjõu puudus, veokijuhtidest laotöölisteni. See aga mõjutab meie tegevuskulusid suuremate tööjõukulude kaudu. Kuid me peame püsima konkurentsis kiiresti muutuval turul, kus e-kaubandus ja digitaalsed platvormid muudavad logistikamaastikku - isegi kui see eeldab meilt pidevat kohanemist.
  Kui pühendunud on Balticovo jätkusuutlikkusele?
  Toms Auškaps, Balticovo äriarendus- ja kommunikatsioonijuht: Meie jaoks ei ole jätkusuutlikkus tühi sõnakõlks. Balticovo tehas on ehitatud ja arendatud vastavuses ringmajanduse põhimõtetega – selle tulemusena töötame nulljäätme tootmisprintsiipide alusel, muutes pealtnäha kasutud jääkained kõrge lisandväärtusega toodeteks. Pöörame üha rohkem tähelepanu nii oma töötajate kui ka oma kanade heaolule.
  Viimastel aastatel oleme investeerinud märkimisväärselt suuri summasid taastuvenergia tootmisesse. Üheks näiteks on meie poolt rajatud päikesepaneelipark, mis on eriti sobilik just meie tööstussektori jaoks, sest intensiivseima päikesepaiste perioodil – suvel – on ka meie energiavajadus kõige kõrgem. Tänavu on meil kavas avada esimene biogaasi puhastusjaam Lätis, kus eraldame CO2 biogaasist ning suuname saadud biometaani üldisesse gaasivõrku.
  Toms Auškaps, Balticovo äriarendus- ja kommunikatsioonijuht
  Kes võidab enim teie partnerlusest CHEPiga?
  Vjačeslavs Kočetkovs: Tänu koostööle CHEPiga, saame rakendada jätkusuutlikumaid ja keskkonnasõbralikumaid tarneahelapraktikaid. Taaskasutatavate kaubaaluste kasutamine vähendab vajadust ühekordse kasutusega pakendamismaterjalide järele, mis vähendab prügi tekkimist ning üldist keskkonnajalajälge.
  Kaubaaluste jagamissüsteemi kasutuselevõtu järel oleme näinud suuremat tarneahela efektiivsust, sealhulgas kiiremat ringlusaega ning kaubaaluste soetamise ja haldamisega seotud kulude vähenemist.
  Koostöö CHEPiga on aidanud Balticovol muuta oma tarneahelat läbipaistvamaks, paindlikumaks ning efektiivsemaks.
  Kas kaubaaluste jagamisplatvormi kasutamine on mõjutanud ka ettevõtte kulupoolt?
  Vjačeslavs Kočetkovs: Kahtlemata. CHEPi kaubaaluste jagamisplatvormi abil oleme saavutanud märkimisväärse kulude kokkuhoiu: renditud kaubaaluste kasutamine võib sageli olla kuluefektiivsem kui nende soetamine ja haldamine. Nii saab vältida mahukaid investeeringuid kaubaaluste soetamiseks ning pidevaid kulutusi nende parandamiseks või asendamiseks.
  Kaubaaluste ühisjagamise kasuks räägib ka efektiivsuse kasv tänu ühtsele standardile vastavate ja hästihooldatud aluste piisavale saadavusele. Seeläbi vähenevad kaubaaluste puudumisest või mittevastavusest tingitud tarnetõrked ning paraneb kogu tarneahela töökindlus.
  Taaskasutatavate rendialuste kasutamine on keskkonnasõbralikum, kui ühekordsete kaubaaluste kasutamine ning see on kooskõlas meie ettevõtte kestlikkuse eesmärkidega ja vähendab jäätmekulusid. Kaubaaluste jagamisteenuste osutajad kannavad hoolt tavapäraste haldustegevuste eest, nagu aluste puhastamine, parandamine ning jälgimine. Nende tegevuste delegeerimine teenuseosutajale vabastab ettevõtte jaoks sisemisi ressursse ning vähendab halduskoormust.
  Miks olete valinud CHEPi oma tarneahelapartneriks?
  Vjačeslavs Kočetkovs: peamiselt efektiivsuse ja tarnekindluse pärast – CHEP on tuntud selle poolest, et tarnib standardiseeritud ja hästihooldatud kaubaaluseid. See aitab vähendada kaubaaluste kvaliteedi ja saadavusega seotud probleeme. Tarneahela toimimiskindlus on paljude ettevõtete jaoks elulise tähtsusega.
  Meie jaoks on väga oluline ka lahenduse jätkusuutlikkus. CHEPi taaskasutatavate kaubaaluste abil saame näidata oma keskkonnaalast vastutustunnet, vähendades seeläbi ühekordsete kaubaaluste kasutamist ning tekitades vähem jäätmeid.
  CHEPi globaalne haare on suureks abiks meiesugustele rahvusvahelise haarde ja mitmekesise tarneahelaga ettevõtetele. Nende abil saame kasutada ühtset kaubaaluste lahendust mitmes erinevas piirkonnas. Samuti hindame kõrgelt vastavust kvaliteedistandarditele – CHEP tegutseb vastavuses tööstusspetsiifiliste ja rahvusvaheliste kvaliteedi- ja ohutusstandarditega. Koostöö CHEPiga aitab ettevõtetel püsida kooskõlas nimetatud standardite ja regulatsioonidega.
  Oluline on märkida, et tarneahela partneri valik sõltub konkreetse ettevõtte vajadustest, eesmärkidest ja põhjalikust tulude ja kulude analüüsist. Igal ettevõttel võivad olla oma põhjused, miks valida CHEP või mõni teine tarneahelapartner, vastavalt nende unikaalsetele oludele ja tarneahela vajadustele.
  CHEPi Poola ja Baltimaade juht Izabella Maczkowska-Ciborowska
  CHEPi Poola ja Baltimaade juht Izabella Maczkowska-Ciborowska selgitab, kuidas saab ringmajanduse mudel aidata kaasa jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamisele transpordis ja logistikas.
  CHEP on teinud koostööd Balticovoga juba mõnda aega, milliseid ühiseid väärtuseid te jagate?
  Alustasime koostööd Balticovoga juba aastal 2019. Lisaks CHEPi kaubaaluste jagamismudeli kasutamisele ühendab meid Balticovoga ka soov kasutada lahendusi, millel on positiivne mõju meie planeedile. Mõlemad ettevõtted on pidevalt täiendamas ning rakendamas oma kestliku arengu strateegiaid. Keskkonnaalane vastutustunne, ühiskondlikult kasulikud tegevused ning eetikaküsimustega arvestamine on meie organisatsioonide ühisosaks. Minu arvates ei põhine tõeline partnerlus mitte üksnes majanduslikul kasul, vaid ka jagatud väärtustel ning huvidel. Meie koostöö Balticovoga on minu hinnangul selle ilmekaks tõestuseks.
  Millist kasu toob teie koostöö Balticovoga teistele selle regiooni ettevõtetele?
  Meie koostöö Balticovoga on näide partnerlusest Euroopa mastaabis. Balticovo on suurim munatootja Põhja-Euroopas, eksportides 70% oma toodangust 20 riiki üle Euroopa, ning toetub partneritele, kes vastavad nõutud ohutusstandarditele ja suudavad tänu oma tegevuse mastaabiefektile pakkuda nende nõudmistele vastavat teenust ja tagada tarnekindluse.
  CHEP on maailma suurim kaubaaluste jagamisplatvormi teenusepakkuja – meie kasutuses on üle maailma ligikaudu 353 miljonit kaubaalust, üle 750 teeninduskeskuse ning oleme esindatud 60 riigis – see tähendab, et suudame oma klientidele pakkuda lahendusi erinevates mastaapides, tagades katkematu ja ohutu tarneahela toimimise. Koostöös nii tootjate kui jaemüüjatega arendame lahendusi, mis toimivad keskkonnasõbralikult, vähendades CO2 heitmeid, tooraine kasutust (näiteks puitu) ning jääkide või prügi tekkimist. See kõik sünnib tänu meie ärimudelile, mis põhineb jätkusuutliku ringmajanduse põhimõtetel.
  Lisaks toetab CHEP globaalselt kestlikku arengut ning taastootvate tarneahelate loomist, millel on positiivne mõju loodusele. Meie koostöö Balticovoga näitab, et on võimalik arendada lahendusi, mis on ühtviisi efektiivsed nii äriliselt kui ka keskkonna jaoks. Usun, et selline partnerlus on soovitav tulem paljudele ettevõtetele üle maailma ning ka Baltimaades.
  Milline on CHEPi väärtuspakkumine jaemüüjatele ja tootjatele?
  Pakume oma klientidele tõestatud, kestlikke lahendusi kaubaaluste jagamisel, millel on positiivne mõju kogu nende äritegevuse stabiilsuse tagamisele. Kuidas me seda teeme? Siin on mitmeid elemente – tagame tarnekindluse läbi kaubaaluste järjepideva saadavuse jaemüüjatele sobiva kvaliteediga, nõuetele vastava tooteohutuse ning sobivusega automaatliinide jaoks. Loomulikult on tähtis ka keskkonnasõbralikkus, mis põhineb ringmajanduse mudelil. Tänu kõigele sellele on meie klientide tarneahelad vastupidavamad ning efektiivsemad kogu ettevõtte kulubaasi silmas pidades.
  Millised on tuleviku väljakutsed kestliku tarneahela juhtimises?
  Kestlik tarneahel ei ole ettevõtete jaoks enam kõigest moeasi, vaid hädavajalik osa ettevõtte pikaajalisest arengustrateegiast. Muutuv majanduskeskkond, uued Euroopa Liidu regulatsioonid, lisanduvad ühiskonna- ja keskkonnaprobleemid, suurenevad tarbijate ja investorite ootused – ühelt poolt soosib see kõik kestlike tarneahelate arengut, kuid teisalt võib osutuda organisatsioonide jaoks ka väljakutseks. Esiteks eeldab see ettevõtetelt mitmete tegurite kombineerimist – strateegiline planeerimine, uute tehnoloogiate kohandamine, sidusrühmadega koostöö korraldamine erinevatel tasanditel ning pidev pühendumine kestliku arengu lahenduste ja praktikate täiustamisele. Peame käivitama lahendusi, mis toetavad suuremat läbipaistvust tarneahelates ning mis tagavad toodete eetilised ja vastutustundlikud hankeprotsessid.
 • Hetkel kuum
Saagu Eestist tõeline kaitsetööstuse maa
Globaalse haardega kaitsetööstuse edendamist tuleb Eestis kõigiti soodustada, see peab olema meie eesmärk, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Globaalse haardega kaitsetööstuse edendamist tuleb Eestis kõigiti soodustada, see peab olema meie eesmärk, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Soodsalt kauniks tehtud korter tõi investorile superhosti tiitli Pärast 1000eurost remonti tõusis korteri üür 55%
Vau-efekti loomine oma üürikorterile ei tähenda kuudepikkust renoveerimist ja hingehinna maksmist. Investorid tõestasid, et kui keskenduda olulistele detailidele, investeerides väikse summa, võib see kasvatada üürihinda üle 50 protsendi.
Vau-efekti loomine oma üürikorterile ei tähenda kuudepikkust renoveerimist ja hingehinna maksmist. Investorid tõestasid, et kui keskenduda olulistele detailidele, investeerides väikse summa, võib see kasvatada üürihinda üle 50 protsendi.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Väiketootjate unistus on purunenud: meie pealt hoitakse esimesena kokku
Unistus, et järjest rohkem tarbitakse teadlikult kohalike väiketootjate tooteid, ei ole täitunud, ütles väiketootja Nopri talumeierei peremees Tiit Niilo.
Unistus, et järjest rohkem tarbitakse teadlikult kohalike väiketootjate tooteid, ei ole täitunud, ütles väiketootja Nopri talumeierei peremees Tiit Niilo.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Neeme Korv: Skype'i tegijad trikitavad jälle
Eesti kapital osaleb olulistes tehingutes, kiiresti kasvavad gasellettevõtted ületavad takistusi, aga kas vaeseks saame end ikkagi vinguda, küsib Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.
Eesti kapital osaleb olulistes tehingutes, kiiresti kasvavad gasellettevõtted ületavad takistusi, aga kas vaeseks saame end ikkagi vinguda, küsib Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.
Kaitseväe uus juht sai paika
Eesti kaitseväe uueks juhiks saab Andrus Merilo, kes võtab kohused üle Martin Heremilt suvel.
Eesti kaitseväe uueks juhiks saab Andrus Merilo, kes võtab kohused üle Martin Heremilt suvel.
Teadlane: kliimaseaduse eesmärk on vildakas
Rääkides rohepöördest, siis ka autodega tehakse pöördeid. Aga see on juhi otsus, kas pööre toimub sujuvalt ja kaasreisijatele märkamatult või külg ees kummivilina saatel, kirjutab TalTechi doktorant-nooremteadur, kliimaseaduse transpordi ja liikuvuse töögrupi liige Tanel Jairus.
Rääkides rohepöördest, siis ka autodega tehakse pöördeid. Aga see on juhi otsus, kas pööre toimub sujuvalt ja kaasreisijatele märkamatult või külg ees kummivilina saatel, kirjutab TalTechi doktorant-nooremteadur, kliimaseaduse transpordi ja liikuvuse töögrupi liige Tanel Jairus.
Ford heitis Viktor Siilatsi õuele uue konkurendi
Eestis seni ainsana Forde müünud Viktor Siilatsi ettevõte Info-Auto peab nüüd hakkama võistlema Inchcape Motorsiga, kuna viimane sai samuti Fordi ametlikuks edasimüüjaks.
Eestis seni ainsana Forde müünud Viktor Siilatsi ettevõte Info-Auto peab nüüd hakkama võistlema Inchcape Motorsiga, kuna viimane sai samuti Fordi ametlikuks edasimüüjaks.
Majandusteadlased: pikas plaanis tõstaks Eesti konkurentsivõimet kohustuslik keskharidus
Arenguseire keskuse tellimusel analüüsisid Tartu Ülikooli majandusteadlased Eesti majanduspoliitika kitsaskohti ning tõid välja ettepanekud majanduse konkurentsivõime tõstmiseks.
Arenguseire keskuse tellimusel analüüsisid Tartu Ülikooli majandusteadlased Eesti majanduspoliitika kitsaskohti ning tõid välja ettepanekud majanduse konkurentsivõime tõstmiseks.
Veeberite Giga kaotas maksuvaidluse ka teises kohtuastmes
Ringkonnakohus jättis Tartu legendaarse äriperekonna Veeberi kontserni Giga apellatsioonkaebuse rahuldamata ning seega sai maksu- ja tolliameti üle poole miljoni euro suurune nõue ettevõtte vastu ka teises kohtuastmes kinnituse.
Ringkonnakohus jättis Tartu legendaarse äriperekonna Veeberi kontserni Giga apellatsioonkaebuse rahuldamata ning seega sai maksu- ja tolliameti üle poole miljoni euro suurune nõue ettevõtte vastu ka teises kohtuastmes kinnituse.