7. november 1995 kell 22:00

Estkompexim võtab rendile rannasalongi

Estkompeximi Pärnu filiaali direktor Heiki Preimann lausus, et kultuurikeskust püütakse kasutada kommertsalustel, selleks hakatakse korraldama kord kuus firmade reklaamiüritusi, samuti balle jms. «Et tulla omadega välja, peaks talvel olema keskuse ühe kuu käive vähemalt 350 000 krooni,» ütles ta.

Pärnu rannasalongis on pinda üle 1800 ruutmeetri ja hoone halduskulud on Pärnu linnavaraameti juhataja Liivi Vaidla sõnul ligi 100 000 krooni aastas. Ta ütles, et investeeringute suuruse kohta uuele rentnikule erilisi tingimusi ei seatud. Mõne hoones tehtava pisiparanduse tõttu on Estkompexim kuni 1. maini 1996 rendist vabastatud.

Heiki Preimann lausus, et ligi poole miljoni krooni ulatuses investeerib Estkompexim keskküttesüsteemi väljaehitamisse ning köögisisustusse. Mingeid ümberehitusi Estkompeximil esialgu plaanis ei ole. Esmalt püütakse rannasalong tööle panna ja tulevikus rendilepingut pikendada.

1. maist kuni 1. septembrini maksab Estkompexim ruumide renti kümme krooni ruutmeetri eest kuus, 1. septembrist kuni 1. maini seitse ja kinoruumide eest kolm krooni ruutmeetri eest.

Endine Pärnu rannasalongi rentnik firma Brastel on linnale võlgu üle poole miljoni krooni. Brasteliga katkestas linn rendilepingu paar kuud tagasi.

Liivi Vaidla märkis, et linnavalitsus ei pidanud õigeks jätta võlga uue rentniku kaela. «Ainus võimalus on võlg kätte saada pankroti teel,» tõdes ta.

Peale Estkompeximi osales Pärnu rannasalongi rendikonkursil veel üks Eesti firma, kes soovis seal rajada jääballeti. Pakkumus tunnistati ebaotstarbekaks ning firmat ei nõustunud Vaidla ilma kokkuleppeta nimetama.

Hetkel kuum