14. november 1995 kell 22:00

Riigikassa asub sulgema riiklike asutuste kontosid

Lellep lausus, et kontod suletakse alles pärast läbirääkimisi konkreetse pangaga. «Kontode sulgemine ei tohi kahjustada panga tegevust,» märkis ta.

Praeguse kava kohaselt jäävad järgmisel aastal tööd alustava riigikassa kassalise teenindamise keskkontod nelja Eesti kommertspanka. Agu Lellep ei soovinud kommertspankade nimesid veel avaldada.

Samas märkis ta, et rahandusministeerium ei soovi tekitada probleeme riigi vahendeid teenindavatele pankadele.

Hetkel on suurem osa riigi vahendeid neljas kommertspangas: Hoiupangas, Eesti Ühispangas, Põhja-Eesti Pangas ja Tallinna Pangas.

«Neljas pangas keskkonto avamine ei tähenda seda, et riigikassa allkontod ei või olla mõnes muus pangas,» lisas Lellep.

Kokku on riiklikus rahasüsteemis umbes 1600 kulutajaüksust. Lellepi sõnade kohaselt jäävad esialgu riigikassa kontosüsteemist välja koo lid ja kohalikud omavalitsused.

Ta lisas, et ülejäänud riigieelarveliste asutuste kontod suletakse ja kulutusi tehakse ainult riigikassa konto kaudu.

Kassalise teenindamise osa käsitles Lellep kolmandikuna riigikassa funktsioonidest, hiljem lisandub riigikassa süsteemi ka muude riiklike likviidsete vahendite haldamine.

Lellepi sõnul on võimalik, et enne aasta lõppu korraldatakse pankade vahel konkurss riigikassa vahendite paremaks teenindamiseks. «Seda juhul, kui praegused pankade pakutavad tingimused ei rahulda,» ütles ta.

Agu Lellep lisas, et tulevikus on ühe võimalusena kavas korraldada konkurss ka riigikassa vabade vahendite paigutamiseks, konkursi aeg sõltub riigikassa rakendamise kiirusest. Riigikassa projekt tuleb põhimõttelise seisukoha saamiseks arutusele homsel valitsuse istungil.

Hetkel kuum