14. november 1995 kell 22:00

Uus prügimägi läheb maksma 250 miljonit

Prügimägi peaks esialgse plaani kohaselt käiku antama hiljemalt 2000. aastal. Ajalised piirangud seab uue prügimäe rajamisele ka praegu suuremat osa Tallinna prügi vastuvõtva Pääsküla prügimäe täissaamine.

Puskari hinnangul suudaks Pääsküla prügimägi prahti ja jäätmeid vastu võtta veel ainult 5--6 aastat.

Uus prügimägi tahetakse rajada Maardu vanasse fosforiidikarjääri. See asub 25 kilomeetri kaugusel Tallinna kesklinnast.

Uus prügila peaks enda alla võtma umbes 35 hektarit ja suudaks linna prügi vastu võtta umbes 15--20 aastat. Vana-Pääsküla prügimägi kavatsetakse konserveerida ning sinna rajatakse esialgu haljasala.

Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Heiki Alango sõnul võib prügimäe ehitamiseks vajaliku raha leidmisega tekkida probleeme. «On käidud välja ka projekt, et prügimägi ehitataks koostöös mõne erafirmaga, kuid kliendi jaoks tõstaks see prügi töötlemise maksumust,» lausus Alango.

Prügimäe rajamise kohta on valminud riiklik ekspertiis. Enn Puskari sõnul on uurimust teostanud spetsialistide hinnang projektile positiivne. Tema sõnade kohaselt oleks rajatav prügimägi vastavuses Euroopa Liidu standarditega ning võrdväärne teiste Euroopa tänapäevaste prügimägedega.

Prügimäe rajamisel on kavas arvesse võtta ka prügi sorteerimiseks vajalike tingimuste loomist, et oleks võimalik eraldada kasutuskõlblikku prügi. Kaugemas perspektiivis soovitakse võtta kasutusele ka energia saamiseks mõeldud prügi põletamise seadmed.

«Muidugi ei ole vajalik, et prügi põletamise seadmed ehitataks otse prügimäele. On täiesti võimalik teostada seda ka näiteks Iru soojuselektrijaamas,» lausus Puskar.

Projekti järgmine etapp on rahvusvahelise konkursi väljakuulutamine prügila ehitaja ja ekspluateerija leidmiseks. Puskari sõnul on prügimäe rajamiseks andnud oma põhimõttelise nõusoleku ka Jõelähtme vald. Viimast kinnitas Jõelähtme asevallavanem Ülo Laanemets.

Hetkel kuum