19. november 1995 kell 22:00

EBRD nõustab Tallinna lihatööstust

«Kindlasti ei saa EBRD olema ainuke finantsallikas, tuleb leida ka teisi, nende seas kohalikke investoreid,» ütles Tallinna lihatööstuse peadirektor Urmas Sannik.

Tema sõnul on ettevõtte juhtkond pidanud EBRDga mitme kuu vältel läbirääkimisi, mille käigus on pangalt küsitud ka konkreetseid laene. Praegu alustatud koostöö on fikseeritud üheks aastaks.

EBRD programmijuhi John Baddeley sõnul on Tallinna lihatööstus üks paljudest erastatud endise NSV Liidu vabariikide ettevõtetest, mida nõustatakse vastavalt Euroopas kujunenud seadustele ning turureeglitele.

Urmas Sannik märkis, et lihakombinaadil on välja töötatud konkreetne kava, mille alusel ettevõtet rohkem kui seitsme miljoni kroonisest kahjumist välja tuua. «Esiteks plaanime suurendada müügimahtu,» lausus ta. Arvestatavaks tulemuseks pidas Sannik müügimahu igakuist suurenemist viie protsendi võrra.

«Teise küsimusena hakkame otsima võimalust tooraine efektiivsemaks kasutamiseks,» rääkis Sannik. Lihakombinaadi kasumisse jõudmist prognoosis ta järgmiseks aastaks.

Tänavu märtsis 80 protsendi ulatuses Tallinna Lihatööstuse erastanud AS Prideks nägi tollal arengukavas ette 218 miljoni krooni suurust investeeringut, mis oleks vajalik kombinaadi kooskõlla viimiseks Euroopa Liidu nõuetega.

Hetkel ulatub lihakombinaadi võlg tooraine ja materjalide eest poolteise miljoni kroonini, lisaks ollakse Ühispangale võlgu üheksa miljonit krooni.

Hetkel kuum