21. november 1995 kell 22:00

Eesti Ühispank ignoreerib maksuametit

Viljandimaa suurim maksuvõlglane on 1. novembri seisuga AS Figaro. Firma põhivõlg maksuametile on 3,155 miljonit krooni, millele lisandub 403 000 krooni viivist. Lisaks nendele nõuetele ollakse veel võlgu nii Viljandimaa haigekassale kui pensioniametile.

Riigi maksuametis arutati 13. novembril, mida ette võtta Ühispanga poolt Viljandimaa maksuametile tekitatud käibemaksuvõla kättesaamiseks.

Maksuameti peadirektor Ardo Ojasalu andis pangale kirjaliku seisukoha esitamiseks aega kuni 20. novembrini.

«Figaro võlg moodustab 15,8% Viljandi maakonna ettevõtete põhimaksuvõlast,» ütles Viljandimaa maksuameti direktor Kalju Mirka.

Põhiosa Figaro maksuvõlast moodustab käibemaksuvõlg, mis tekkis põhi- ja käibevahendite müügist. Kogu firma vara oli panditud Ühispangale. Tänavu veebruaris ostis Figaro aktsiad ühe krooni eest maksuvaba firma Tarvent. Ühispanga kontrolli all müüs firma uus omanik suurema osa pandivarast. Põhiostja oli samuti Ühispanga kontrolli all olev Figaro Puidutööstuse AS.

Müügist saadud kümme miljonit krooni ei laekunud kunagi ASi Figaro pangakontole, vaid ostja kandis selle otse Ühispanga kontole Viljandis. 9 407 567 krooni kanti üle Figaro arvelduskontole Ühispanga Endla kontoris Tallinnas. Sealt liigutas volituse alusel kogu summa Ühispanga kontole panga juhatuse aseesimees Ott Karolin. Seega polnud Figarol võimalik maksuametile käibemaksu ära maksta.

ASi Figaro juhatuse liikmed on kas Ühispanga töötajad või panga poolt usaldatavad isikud. Seetõttu toimus maksuametile tasumata jätmine Ühispanga teadmisel ja heakskiidul. Panga jurist Guido Gritsenko ja laenuosakonna spetsialist Margus Kangro kinnitasid Äripäevale, et maksuamet teadis Figaro vara pantimisest ja pidi rahasaamislootused juba pool aastat tagasi maha kandma.

Alates veebruarist, mil AS Tarvent aktsiate omanikuks sai, on ASi Figaro maksuvõlg pidevalt suurenenud.

Anonüümseks jääda soovinud maksuametniku sõnul on vähe lootust, et Ühispank Viljandimaa maksuametile ASi Figaro käibemaksuvõla tasub. Pigem algatab pank Figaro vastu pankrotimenetluse, mis vara puudumise tõttu vaibub ja kellelegi ei jagu midagi, lisas ta.

Kui Ühispank kohalikule maksuametile maksmata jätab, võidakse Ühispanga vastu algatada kohtuasi käibemaksu tahtliku väljapetmise eest. Tasumise korral vaidlus laheneb.

Pole sugugi võimatu, et nii mõnedki Eesti kahekümnest piirkondlikust maksuametist viivad oma arvelduskonto Ühispangast mõnda teise panka, väitis anonüümne maksuameti töötaja.

Hetkel kuum