21. november 1995 kell 22:00

Tartu Laululava ja Eviko jõudsid kokkuleppele garantiitööde tegemises

«Mõlemad pooled said aru, et kohtuprotsess võib kujuneda väga pikaks ja kumbagi poolt mitte rahuldada,» lausus Tartu Laululava majandusjuht Alar Madisson.

«Leidsime, et meil ei ole muud väljapääsu, kui asi kohtuväliselt rahulikult ära klaarida. Samuti mõistsime, et kohtuprotsessile kuluv aeg ja kohtukulud oleksid meie firma majandusolukorrale halvasti mõjunud,» tunnistas Eviko juhatuse esimees Elmo Kirik.

Kiriku sõnul saab Eviko kokkulepitud garantiitöödega Tartu laululaval alustada alles kevadel soojade ilmade tulekul.

Põhilise tööna tuleb laululava ühendava galerii vana kattematerjal asendada uue vettpidava materjaliga. «See peaks peatama vihma- ja lumevee läbijooksu, mis on tublisti häirinud Tartu Raadio tööd,» lisas Alar Madisson.

Tartu Laululava ja Eviko vaheline vaidlus sai alguse juulis, kui Eviko esitas Tartu Laululava vastu pankrotihagi, nõudes üle 800 000 krooni võlgu ja viiviseid. Tartu Laululava nõudis tegemata jäänud garantiiremonti. Nemad esitasid omakorda oktoobris Eviko vastu hagiavalduse, nõudes ligi poolteist miljonit krooni.

Eviko loobus 6. novembril Tartu linnakohtus pankrotiavaldusest Tartu Laululava vastu.

Tartu linnakohus tegi 14. novembril teatavaks määruse lõpetada pankrotimenetlus Tartu Laululava asjus.

AS Tartu Laululava kuulub sajaprotsendiliselt Tartu linnale.

Hetkel kuum