23. november 1995 kell 22:00

Firmade vähemusaktsiate uued omanikud selgunud

Erastamisagentuuri projektijuhti Martin Kruusi sõnul on selles voorus märgatavalt suurenenud üksikisikute osakaal. Üksikisikud omandasid 46 protsenti pakutavatest aktsiatest. Esimeses avaliku enampakkumise voorus omandasid üksikisikud vaid 25 protsenti aktsiatest.

Pakkumuste arvu järgi laekus üksikisikutelt 97 protsenti kõigist pakkumustest. Pakkumuste mahu järgi oli üksikisikutelt laekunud pakkumuste protsent 21. Kõige enam omandasid üksikisikud Klementi aktsiaid, pakutavast 65 protsenti.

Tallinna farmaatsiatehase, Tallinna Toiduvedude, Tallinna Lihatööstuse, Rõngu tehase ja Klementi aktsiate müügiga korjati turult ära 60 miljonit EVP-krooni. Eelmise vooruga vähenes EVP-kroonide arv turul 180 miljoni võrra, rääkis Kruus. Ettevõtete ostutaotlustest laekus 75 protsenti Tallinna Panga ja Ühispanga kaudu.

Erastamisagentuuri avaliku enampakkumise teise voo-ru analüüsil selgus, et aktsiate tasakaaluhind osutus madalamaks, kui esialgu loodeti. Kruusi sõnul annab see head eeldused nende firmade aktsiatega kauplemiseks järelturul.

Madalaim tasakaaluhind on Tallinna Lihatööstusel, viis krooni aktsia eest. Kõrgeima tasakaaluhinnaga oli Klementi, mille aktsia eest maksti 4590 EVP-krooni.

Kruusi sõnul oli suurim huvi Tallinna farmaatsiatehase vastu, millele reserveeriti 70 protsenti EVPde kogumahust selles voorus. Pakkumusi laekus farmaatsiatehasele 1114. Samas oli ettevõtte aktsiaid omandanute arv kõige suurem, kokku üle tuhande.

Huvi oli ka Rõngu tehase vastu, selle ettevõtte aktsiate tasakaaluhinnaks kujunes 162 EVP-krooni.

Viie ettevõtte aktsiatest jäi müümata umbes neli protsenti Tallinna Lihatööstuse aktsiatest. Erastamisseaduse kohaselt peab ülejäägi ostma tuumikinvestor sama hinnaga, millega osteti enamusaktsiad.

Lihatööstuse aktsiate tuumikinvestor ja 80 protsendi aktsiate omanik on aktsiaselts Krooni Kuld. Avalikule enampakkumisele läks 20 protsenti aktsiatest.

Hetkel kuum