26. november 1995 kell 22:00

Pankrotivaidlus Võru moodi

ASi Levileht tegevdirektor Vaiko Tigane töötas kuni 1992. aastani Võru trükikojas peainsenerina, kus ta koondati. Kuni käesoleva aasta jaanuarini trükkis Levileht Võrus Telelehte, SAT-TV Nädalakava ja venekeelset telelehte Programma. Jaanuaris valmis Levilehel Tartus aga oma trükikoda ja ilma ette teatamata toodi trükkimine päevapealt Võrust Tartusse üle. Viimaste trükitööde eest jäeti maksmata.

«Me ei kiirustanud maksmisega, sest polnud Võru trükikojaga sõlminud lepingut tasumise tähtaegade kohta,» märkis Tigane. «Pealegi oli meil oma nõue trükikoja vastu 168 000 krooni.»

«Tigane pole meile esitanud mitte ühtegi ametlikku nõuet ASi Täht võlgnevuse kohta ASile Levileht,» väitis ASi Täht juhatuse esimees ja trükikoja direktor Mäidu Helistvee. «Võin sajaprotsendiliselt väita, et me pole Levilehele võlgu,» kinnitas ta. Tigane on tige, et Helistvee ta trükikojast koondas.

Helistvee sarjab Tigase halbu iseloomuomadusi. Isiklikust antipaatiast sai alguse firmadevaheline vägikaikavedu, mis lõppes pankrotiavaldusega.

Tigane lubas pärast pankrotimenetluse alustamist, et tasub võla aasta lõpuks, ja palus teatada, kui suur on ASi Levileht paberijääk Võru trükikojas. Kuna firmadel oli sõlmimata leping, kui palju paberit kulub trükikadudeks, nõudis Tigane tagasi samasugust kogust täistrükitud paberit, kui ta trükikotta viis.

«ASi Levileht kuukäive on 1,2 miljonit krooni, kuulume sajaprotsendiliselt ASile Levicom ja meil on 2,5 miljoni krooni eest põhivara, seega on 105 000 krooni pärast pankrotimenetluse alustamine meie vastu absurdne,» märkis Tigane. «Nii mina kui firma omanikud tüdinesime vaidlusest ja otsustasime ära maksta.» Kohtus määrati selle küsimuse lahendamiseks ajutine pankrotihaldur Kadri Siibak. «Tegelikult oli siin tegu vaidlusega ja see õnnestus lahendada selgitustööga,» ütles Siibak.

Pankrotiseaduse uue redaktsiooni projektis on lahendatud ka vaieldavate nõuete alusel pankrotimenetluse alustamise kord. Vaieldavate nõuete kohta on olemas riigikohtu lahend 23. veebruarist 1995.

Selles on selgelt öeldud, et võlausaldaja peab esitama tõendi võla suuruse, iseloomu, aluse ja maksetähtaja kohta ning põhjenduse, miks võlgnik pole suuteline võlga tasuma.

Kirjeldatud juhul oli AS Levileht võimeline tasuma, kuid nõue oli vaieldav lepingu puudulikkuse või puudumise tõttu.

Hetkel kuum