3. detsember 1995 kell 22:00

Käibemaksukohustus pole alati kasulik

Lugedes Äripäeva 29. novembri juhtkirja, hakkasid mulle väga meeldima teie väited vaeste turumüüjate kaitseks, kes ilma riigilt käibemaksu tagasi saamata on halastamatus võitluses jaekaupmeestega suutnud ellu jääda. Samas hurjutati saamatuid jaekaupmehi, kes oma ebamajanduslikkuse põhjusi otsivad turu olemasolust. Lubage meelde tuletada, et käibemaksukohustuslane on kasulik olla ainult sellel, kes müüb kaupu samuti käibemaksukohustuslasele. Juhul kui müüakse mittekäibemaksukohustuslasele ehk siis enamasti eraisikust lõpptarbijale, on iga mittekäibemaksukohustuslane eelistatud seisundis võrreldes käibemaksukohustuslasega. Miks? Võrdleme käibemaksukohustuslast kauplust ja tema vaest turul külmetavat kolleegi, kes on käibemaksu mittekohustuslane. Mõlemad ostavad kauba sama hinnaga (100 kr + 18 kr) käibemaksukohustuslase käest ja müüvad ühise jaemüügihinnaga 236 krooni.

Kauplus ostab kauba (100 kr + 18%) ja müüb (200 kr + 18%), saab kasu 100 krooni ja maksab riigile käibemaksu 18 krooni ning tulumaksu 26 krooni. Puhaskasum jääb 74 krooni, riigimakse kokku 44 krooni. Turumüüja ostab 118 krooniga (hulgimüüja võetud käibemaks on tema jaoks osa kauba soetushinnast) ja müüb edasi 236 krooniga, saab kasu 118 krooni ja maksab tulumaksu 30,7 krooni. Puhaskasum jääb 87,3 krooni, riigimakse kokku 30,7 krooni.

Eriti drastiliseks läheb asi siis, kui eespool nimetatud konkurendid üritavad müüa mittekäibemaksukohustuslastelt (nt talumehed, eraisikud) ostetud kaupa.

Kauplus ostab kauba 100 krooniga ja müüb (200 kr + 36 kr), saab kasu 100 krooni ja maksab riigile käibemaksu 36 krooni ning tulumaksu 26 krooni. Puhaskasum jääb 74 krooni, riigimakse kokku 62 krooni. Turumüüja ostab 100 ja müüb edasi 236 krooniga, saab kasu 136 krooni ja maksab tulumaksu 35,4 krooni. Puhaskasum jääb 100,6 krooni, riigimakse kokku 35,4 krooni.

Kui nüüd täiendame eelnevaid kalkulatsioone faktiga, et turumüüjatel on tunduvalt lihtsam minimeerida tulu- ning palgamakse (Äripäeva väide artiklis) ja et neil puuduvad peale turumaksu ja kauba kohaleveokulude kauplustele vastavad üldhalduskulud jne, siis näeme, et jaekaupmeeste hädaldamine on isegi liiga väike olnud. Osa konkurente on maksupoliitikaga eelisseisundisse pandud. Põhimõtteks peaks siis olema, et ettevõtjast sõltumatud välistingimused oleks kõigile turul osalejatele võrdsed.

Hetkel kuum