3. detsember 1995 kell 22:00

Riigikassat hakkavad teenindama suured pangad

Lellep märkis, et ministeeriumi esitatavas ettepanekus jääb riigikassa kassaline teenindamine neljale pangale -- Hansapangale, Hoiupangale, Ühispangale ja Põhja-Eesti Pangale. Ta lisas, et nelja pangaga alustab rahandusministeerium lähemal ajal läbirääkimisi riigikassa vahendite teenindamise täpsete tingimuste määramiseks. Hetkel on eelarvelised vahendid 13 Eesti kommertspangas.

Lellep rääkis, et rahandusministeerium küsis kõikidelt pankadelt, kus asuvad eelarveliste asutuste vahendid ja andmeid vahendite jääkide kohta. Samuti küsiti, kuidas mõjutaks panga tööd eelarveliste vahendite väljaviimine pangast. «Arvamust küsisime ka Eesti Pangalt, kelle seisukoht oli, et vahendite väljaviimine enamiku pankade finantsseisundit ei mõjuta,» lausus Lellep.

Ta lisas aga, et on üks-kaks panka, kellele võib eelarveliste vahendite väljaviimine tõsisemalt mõjuda. Nende pankadega alustab rahandusministeerium läbirääkimisi, leidmaks mõlemaid pooli rahuldavat lahendust. Lellepi sõnul on lihtsaim viis korvata pangale eelarveliste asutuste arveldamise väljaviimine riigi poolt mingi rahasumma panemisega tähtajalisele deposiidile.

Lellep lausus, et selle nädala jooksul peab rahandusministeerium läbirääkimisi kõikide pankadega. «Läbirääkimised nelja väljavalitud pangaga võivad kesta natuke kauem,» märkis Lellep.

Ta lisas, et kõnelused loodetakse lõpetada enne aastavahetust.

Hetkel kuum