17. detsember 1995 kell 22:00

Pankrotihaldurid taotlevad LMRA vara uut jaotamist

«Et jaotis jaguneb ainult kolme panga ehk eesõigusnõudja vahel ja et Raadi hoo-nestu oli põhiliselt panditud ühele neist -- Hansapangale -- muutis Raadi kompleksi müümine oluliselt jaotamisele mineva raha koosseisu ning suhet,» selgitas LMRA pankrotihaldur Arno Mägi. «Uus olukord tingib jaotusettepaneku ümbervaatamise. Esitasime kohtule sellekohase taotluse, kooskõlastades selle eelnevalt pankrotitoimkonnaga.»

Pankrotihaldurid esitasid LMRA pankrotivara jaotusettepaneku ja valitsemise aruande Tartu linnakohtule kin-nitamiseks 10. oktoobril.

Raadi kompleks müüdi 27. novembril 1,8 miljoni krooni eest kasutatud autode müügiga tegelevale ASile Gerd.

Pankrotivara uue jaotusettepaneku taotluse esitasid pankrotihaldurid päev enne kohtuistungit, kus pidi jätkuma jaotusettepaneku kinnitamine. Kohtunik Kersti Kerstna-Vaks lükkas aga 5. detsembril istungi edasi, nõudes pankrotimenetluse kulude detailsemat aruannet.

«Kohus aktsepteerib pankrotivara uue jaotusettepaneku taotlust, sest see tuleb vaid asjale kasuks,» kommenteeris Kerstna-Vaks. «Sellise taotluse esitamisel pole midagi seadusevastast.»

Kohtunik lisas, et kohus pole taotluse esitamise tähtaja suhtes veel seisukohta võtnud.

LMRA pankrotihaldurid on oma taotluses märkinud, et nad esitavad pankrotivara uue jaotusettepaneku kohtule, pankrotitoimkonnale ja tutvumiseks igale võlausaldajale hiljemalt 30. jaanuaril. «See oleks ühtlasi pärast 1995. aasta bilansi koostamist,» selgitas Mägi.

«Uus jaotusettepanek ei nõua enam täiendavaid ettepanekuid ning on lõplik, sest kogu panditud vara on selleks ajaks müüdud,» lisas Mägi.

Hetkel kuum