19. detsember 1995 kell 22:00

Eesti Tubaka perspektiivid?

Meil on Rootsis tehas Malmös, mistõttu siinse tootmise üleviimine Rootsi on suhteliselt kerge. Tegelikult moodustavad kulutused tööjõule sigareti omahinnast vaid 5%, mistõttu on Rootsis sisuliselt samasugused tingimused tootmiseks kui siin. Põhilised kulutused lähevad ikkagi toorainele.

Volvo, kellele kuulub 100% Swedish Matchi aktsiatest, on avalikult teatanud keskendumisest autotööstusele. Volvo juhatus koguneb järgmise aasta aprillis, siis selgub ka, kas Swedish Matchi aktsiad jaotatakse Volvo aktsionäride vahel. Me ei näe Volvo otsuses aga mingit mõju ega otsest ühendust investeeringute külmutamisega või tootmise lõpetamisega Eesti Tubakas, kes on Swedish Match Groupi üks osasid.

Lühemas perspektiivis, rääkides Eesti Tubaka tulevikust paari kuu jooksul, sõltub see suuresti tulemusest, mida annab meile dialoog majandusministeeriumiga. Kui soodustatakse tootmist Eestis, jääb tubakatootmine ka siia. Kui tootmine on otstarbekam kusagil mujal, suunatakse see sinna. Millal me otsustame midagi siinse tootmise suhtes, sõltub sellest, millised saavad olema ministeeriumi loodavad mängureeglid. Aktsiisimaksu tõus 1. jaanuarist tõstab aga kogu Eesti tootjahinnaindeksit, mistõttu kohaliku tootja konkurentsivõime väheneb.

Me tulime Eestisse, soovides siit ida poole minna. Importtollid, mis endised NLiidu vabariigid on kehtestanud, ei luba meil aga nii itta kui lõunasse praktiliselt mitte minna. Suhteliselt väike tootmismaht on ka põhjus, miks tootmine Malmösse üle viia.

Lähema paari kuu jook-sul ootaksime, et tekiks oma äripartneriga, majandusministeeriumiga, võimalus laua taha istuda. Selleks, et me saaksime äriprobleeme rahulikult arutada, peaksime ilmselt aja maha võtma. Me soovitaksime, et praegune maksusüsteem jätkuks vähemalt selle aja jooksul, kui me asja arutame, ehk kuu-kaks. Siis me ootaksime Eesti riigilt vastust, kas talle on oluline, et tootmine on siin või mitte. Kui on oluline, siis me ütleksime omalt poolt, milliseid tingimusi selleks on vaja. Need sõltuvad läbirääkimistest, ei oska ju praegu öelda, et peab kehtestama tollimaksud või diferentseerima aktsiisimaksud jne. Selge on aga, et peab olema mingi põhjendus, miks investeerida just Eestisse. Kui me leiame sellise põhjuse, siis investeeringud Eesti Tubakasse jätkuvad.

Kui valitsusele pole kohalik tootmine tähtis, kui me tahame üleöö jõuda ELi ja kui Eesti on kindel, et ta on võimeline konkurentsi välja kannatama, siis pole me sugugi solvunud. Vastavalt turumajanduse tingimustele otsustame siis, kuskohal kontserni raames on tootmine kõige kasulikum. Tegemist pole ju uue tootmise alustamisega, vaid kontsernisiseselt tootmise ratsionaliseerimisega. Pole mõtet omada mitut vabrikut, eriti sellist, kus on investeerimisvajadus nii suur kui Eestis.

Ma ei oska Leedu või Läti turule minemise kohta midagi öelda. Seal on teised tuntud tegijad, vaevalt, et me oma tootmise viime konkureerima sinna turule. Aga on olemas mitmeid teisi maid, kuhu investeerida, investeerida võib ju ka näiteks müügiorganisatsiooni.

Hetkel kuum